ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №2
Акустичних методів технічної діагностики

Наукове кредо: Розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії; створення засобів для їх реалізації в реальних умовах експлуатації інженерних об’єктів.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Почапський Євген Петрович    
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Рудавський Денис Володимирович                   
старший науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 35-46;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Мокрий Олег Мирославович
старший науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук; доцент;
тел.:+38(032)229-68-75; 38-75
 
 
 
 
Долінська Ірина Ярославівна ст. н. с.  доктор техн. наук +38(032)229-68-75 38-75 ira_dolinska@ukr.net

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник

канд. техн. наук

+38(032) 229-68-75

 

 

Канюк Юрій Ігорович в.о. н.с. канд. техн. наук +38(032) 229-68-75 38-75 kaniukyurii@gmail.com

Толопко Ярослав Дмитрович

головний інженер

 

 

35-20

ytolopko@ipm.lviv.ua

Великий Петро Пилипович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Долішній Петро Михайлович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Карпів Богдан Васильович

провідний інженер

 

 

 

 

Савицький Василь Михайлович

провідний інженер

 

 

 

 

Мельник Наталія Петрівна

 

м.н.с

+38(032) 229-68-75

38-75

melnyk_natalija@ukr.net

Шефер Марек Славомирович

 

аспірант

+38(032) 229-68-75

38-75

 

Райтер Орест Констянтинович 

 

аспірант

+38(032) 229-63-51

38-75

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публікації: 

Монографії

 1. Назарчук З.Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З.Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2016. – 306 с.
 2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acoustic Emission. Methodology and Application – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p.
 3. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 4. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 5.: Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / Скальський В.Р., Карпаш О.М., Кошовий В.В., Недосєка А.Я., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 6. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 7. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 7.: Інформаційні технології неруйнівного контролю / Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Статті

 1. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / Olena Stankevych, Valentyn Skalsky // Engineering Fracture Mechanics. – 2016. – 164. – P. 24–34.
 2. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 3. Olexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads. International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 3. No 4. Р. 39–43.
 4. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 5. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
 6. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
 
Патенти:

 

 1. Мокрий О.М., Муравський Л.І. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. Патент на корисну модель №114501 від 10.03.2017.
 2. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. Патент на корисну модель № 119902 від 10.10.2017
 3. Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. Патент на корисну модель №130511 від 10.12.2018
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 

 

 
 
 
Powered by CuteNews