ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 1
Фізичних основ діагностики матеріалів

Кредо відділу: розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; встановлення параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення діагностичних систем.
Основні напрямки досліджень: Вивчення взаємодії полів різної фізичної природи (електромагнітних, акустичних, пружних) з дефектами матеріалів і конструкцій в широкому частотному діапазоні. Розроблення методів та технічних засобів їх діагностування.

Склад відділу:

Куриляк
Дозислав Богданович
завідувач відділу;
доктор фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 263-32-00;
+38(032) 229-64-83; 34-83;
 
Назарчук
Зіновій Теодорович
головний науковий співробітник;
акад. НАНУ;
д-р фіз.-мат. наук; проф.;
тел.:+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
Кулинич
Ярослав Петрович
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.наук.співр.;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Войтко
Мирон Васильович
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Тріщук
Оксана Богданівна
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Лисечко
Віктор Олегович
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Шарабура
Олексій Михайлович
молодший науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Іванська
Надія Іванівна
провідний інженер;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;

Фотографії продукції, обладнання:

         Публікації:
 1. Kuryliak D.B. Diffraction of axially-symmetric TM-wave from Bi-cone formed by finite and semi-infinite shoulders / D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura // Progress In Electromagnetic Research B. – 2016. – Vol. 68. – PP. 73–88.
 2. Kuryliak D.B. Axially-Symmetric TM-Waves Diffraction by Sphere-Conical Cavity / D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, O.B. Trishchuk // Progress In Electromagnetic Research B. – 2017. – Vol. 73. – P. 1–16.
 3. Kuryliak D. Acoustic plane wave diffraction from a truncated semi-infinite cone in axial irradiation / D. Kuryliak, V. Lysechko // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – Vol. 409. – P. 81–93.
 4. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Plane wave diffraction from a finite soft cone at oblique incidence,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 438, pp. 309-323, Available online 11 September 2018.
 5. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence,” Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), published: 15 October 2018 (10p.).
 6. D. B. Kuryliak, K. Kobayashi, Z. T. Nazarchuk, “Wave diffraction problem from a semi-infinite truncated cone with the closed end,” Progress in Electromagnetics Research C, Vol. 88, pp. 251-267, 2018.
 7. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura “Axially symmetric TM-wave diffraction from bi-cone formed by semi-infinite and truncated semi-infinite cones” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol 32, Issue 7, P. 812-825, 2018.
 8. Лисечко В.О. Ближнє акустичне поле кругової апертури, утвореної зрізом вершини напівнескінченного конуса / В.О. Лисечко, Д.Б. Куриляк // Доповіді НАНУ. – 2016. – №8. – С. 63–69.
 9. Тетерко А.Я. Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле / А.Я. Тетерко, В.І. Гутник // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016, № 3. – С. 38–43.
 10. Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору / А.Я. Тетерко, Г.Г. Луценко, В.І. Гутник, О.А. Тетерко // Відбір і обробка інформації. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.5–11.
 11. Тригуб І.І. Локалізація видовжених дефектів у випадку переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу / І.І. Тригуб // Відбір і обробка інформації – 2016. – Вип. 43 (119). – С. 21–25.
 12. Джала В.Р. Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом / В.Р. Джала // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації”. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.63–70.
 13. Джала В.Р. Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки / Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, В.Р. Джала, О.Г. Куць // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – №1. – С. 37–42.
 
Українські Партнери:
 1. Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 2. Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, вул. Академіка Проскури 12, 61085,   м. Харків.
 3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 79060, м. Львів,  вул. Наукова, 3-б.
Зарубіжні Партнери:
 1. Department of Mathematical Sciences, Delaware State University, Dover, USA
 2. Department of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University 1-13-27 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan

 

Powered by CuteNews