ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 17
Структурної механіки руйнування матеріалів

Кредо відділу: розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-механічних властивостей, зокрема циклічної тріщиностійкості, конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного і фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування за впливу експлуатаційних середовищ, насамперед воденьвмісних.
Основні напрямки досліджень:

 • фундаментальні аспекти втоми матеріалів на стадіях зародження і росту тріщини за низьких і високих температур та впливу робочих середовищ (vtoma, zal);
 • підвищення втомної довговічності високоміцних колісних і пружинних сталей та алюмінієвих сплавів і їх зварних з'єднань (залізничний і авіаційний  транспорт та космічна техніка) (Hol+Kyluk, koleso, microskop);
 • оптимізація фізико-механічних властивостей металічних, керамічних і композиційних матеріалів, у тому числі наноструктурованих, за впливу відновлювальних і окиснювальних технологічних середовищ (паливні комірки водневої енергетики); (komirky, Podhurska-1)
 • моніторинг напружено-деформованого стану та деградації структури і механічних властивостей матеріалів і елементів конструкцій неруйнівними методами за зміною їх фізичних характеристик. (Holovatuk)

Склад відділу:

Осташ
Орест Петрович
завідувач відділу,
доктор техн. наук, професор
+38(032)2635100
 
Андрейко
Ігор Михайлович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2634028
Василів
Богдан Дмитрович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2296693
Чепіль
Роман Володимирович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
+38(032)2296245
Віра
Володимир Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Головатюк
Юрій Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Івасишин
Андрій Дмитрович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2296693
Кулик
Володимир Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Грибовська
Вікторія Іванівна
молодший науковий співробітник
+38(032)2296245
Подгурська
Вікторія Ярославівна
молодший науковий співробітник
+38(032)2296693
 

Шаповалов Герогій Олександрович  Інженер І кат.  +38(032)2296608

Пронік Василь Михайлович  інженер ІІ кат.  +38(032)2634028

Горак Ігор Степанович  технік І кат.  +38(032)2296608

Тепла Ніна Михайлівна  технік І кат.  +38(032)2296245  ninatepla@yandex.ru

Кисилевський Лев Несторович  технік ІІ кат.  +38(032)2296608

Перегінець Володимир Миколайович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Чабан Михайло Іванович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Фотографії продукції, обладнання:

 
 
         Публікації:
 1. Ostash O.P., Chepil R.V., Vira V.V. Fatigue crack initiation and propagation at different stress ratio values of uniaxial pulsating loading // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2011. – 34. –p. 430 – 437.
 2. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, O.P. Ostash, T. I. Voronjak et al. // Optics and Lasers in Engineering.— 2011. – 49, № 3. – P. 305-312.
 3. Осташ О.П., Витвицький В.І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 5-19.
 4. Ostash O.P., Vytvyts'kyi V.I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behaviour of steels  and structural optimization of their hydrogen resistance // Materials Science.- 2012.- 47(4).- P. 421-437.
 5. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс / О.П. Осташ, В.Г. Анофрієв, І.М. Андрейко та ін. // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 7-13.
 6. Ostash O. P., Anofriev V. H., Andreiko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels // Materials Science.- 2013.- 48(6).- P. 697-703.
 7. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, Л. І. Маркашова та ін.  // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – №1. – С. 18-27.
 8. Ostash O. P., Andreiko I. M., Markashova L. І., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ О. І., Koval’chuk L. B. Influence of long-term operation on the structure and physicomechanical properties of D16- and V95-type aluminum alloys // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 13-24.
 9. Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5 // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 1.- С. 111-115. 
 10. Hrybovs’ka V. I., Chepil’ R. V. Estimation of the durability of elastic clamps of the KPP-5 rail fastening // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 124-129.
 11. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації / О.П. Осташ, Д.С. Ківа, В.М. Учанін та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – № 2. – С. 15-22.
 12. Ostash O.P., Kiva D.S., Uchanin V.M, Semenets' O.I., Andreiko I.M., Golovatyuk Yu.V. Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service // Tekhnicheskaya Diagnostika I Nerazrushayushchiy Kontrol.- 2013.- № 2.- P. 15-22.
 13. Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 5.- С. 98-111.
 14. Ostash O. P., Vol’demarov O. V., Hladysh P. V. Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life // Materials Science.- 2014.- 49(5).- P. 667-680.
 15. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік ScCeSZ–NiO та YSZ–NiO / Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. П. Осташ та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 5–13.
 16. Vasyliv B. D., Podhurs’ka V. Ya., Ostash O. P., Vasyl’ev О. D., Brodnikovs’kyi E. M. Influence of reducing and oxidizing media on the physicomechanical properties of ScCeSZ–NiO and YSZ–NiO ceramics // Materials Science.- 2013.- 49(2).- P. 135-144.
 17.  Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 18. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації /  О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 19. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 20. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.-  2014. – 87. – P. 123–128.
 21. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of  densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель №69091. Спосіб моделювання деградації конструкційних матеріалів в об'єктах тривалої експлуатації / О. П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.
 2. Патент України на корисну модель №71087. Спосіб прогнозування водневотривкості сталей / О. П. Осташ, В.І. Витвицький, Р. В. Чепіль. – Опубл. 10.07.2012; Бюл. № 13.
 3. Патент України на корисну модель №69067. Спосіб визначення розміру втомної зони передруйнування / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, І. М. Андрейко та ін. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.
 4. Патент України на винахід №101424. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко , Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.03.2013; Бюл. № 6.
 5. Патент України на корисну модель №78992. Спосіб обробки NiO-вмсіних анодів твердо оксидної паливної комірки / О. П. Осташ, Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. Д. Васильєв. – Опубл. 10.04.2013; Бюл. № 7.
 6. Патент України на корисну модель №83151. Спосіб рівномірного контактного електронагріву нагріву  зразків змінного перерізу / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, В.І. Грибовська. – Опубл. 27.08.2013; Бюл. № 16.
 7. Патент України на винахід №106168. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня локальної деградації конструкційних матеріалів під  час довготривалої експлуатації / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко  та ін. – Опубл. 25.07.2014; Бюл. № 14.
 8. Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.
 9. Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 10. Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 11. Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок  // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.
Партнери:

1.ДП "АНТОНОВ", м. Київ
SP "ANTONOV", Kyiv
2.ПАТ "Інтерпайп НТЗ", м. Дніпропетровськ
INTERPIPE NTRP, Dnipropetrovsk
3.КБ "Південне", м. Дніпропетровськ
Design Office Yuzhnoe, Dnipropetrovsk
4.Львівський державний завод "ЛОРТА"
SP "LORTA", Lviv
5.Інститут електрозварювання НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ В. Д. Позняков, д.т.н. О. А. Гайворонський, д.т.н. Т. М. Лабур, д.т.н. Л. І. Маркашова)
Paton Welding Institute NASU, Kyiv
6.Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ (д.ф.-м.н. О. Д. Васильєв)
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv
7.Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ Т. О. Пріхна)
Bakul Institute for Superhard Materials of NASU, Kyiv
8.Фізико-технологічний інститут сталі і сплавів НАН України, м. Київ (д.т.н. С. Я. Шипицин)
Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of  NASU, Kyiv
9.Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпропетровськ (к.т.н. О. І. Бабаченко)
Nekrasov Institute for Ferrous Metallurgy of NASU, Dnipropetrovsk
10.Дніпропетровський національний університет (д.т.н. Н. Є. Калініна)
Oles Honchar National University, Dnipropetrovsk
11.Запорізький національний технічний університет (д.т.н. І. П. Волчок)
National Technical University, Zaporizhya

 

 

Powered by CuteNews