ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 9
Методів та засобів відбору й обробки діагностичних сигналів

Кредо відділу:

 • розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів; розроблення нових методів вібраційної діагностики; створення та впровадження інноваційних вібраційно-діагностичних систем;
 • дослідження інформативних ознак електромагнітного поля; розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій;
 • розвиток вихрострумового методу неруйнівного контролю, створення для цього нових типів високочутливих давачів.

Склад відділу:  

Юзефович
Роман Михайлович
в.о. завідувача відділу 
д.т.н., с.н.с.
+380 32 2296340
3340
 
Яворський
Ігор Миколайович
провідний науковий співробітник
д. ф.-м. н. проф.
+380 32 2296341, 3341
+380 32 2633355
Учанін Валентин
Миколайович
провідний  науковий співробітник,
д.т.н., с.н.с.
сл. 3-166,
моб. +38(067)9998834
Рибачук В.Г
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. .
Личак О.В.
старший науковий співробітник
к.т.н. 
Трохим
Георгій Романович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296292,  3292
Мацько
Іван Йосипович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296882
3882
Дзерин О.Ю.
молодший науковий співробітник 
Стецько
Ігор Григорович
головний конструктор
+380 32 2296659
3659
Черчик
Геннадій Тимофійович
провідний інженер
+380 32 2296778
3778
 

провідний інженер Черчик Г.Т.

провідний інженер-метролог Клим Б.П.

інженер І категорії к.ф.-м.н. Горбунов В.В.

інженер І категорії Кириченко І.І.

інженер І категорії Алещенко О.Г.

інженер І категорії(0,5 посадової ставки) Варивода М.З.

інженер І категорії – Стецько І.Я.

інженер ІІ категорії Телепко В.А.

технік І категорії Казакова М.І.

технік І категорії Луферчик П.П.

 

Лабораторія електрофізичних методів неруйнівного контролю

Джала
Роман Михайлович
завідувач лабораторії
д.т.н., с.н.с. 
сл.3 709, +38(032)296 709,
+38(032)2633533 ;
моб. +38(067)3713485,
066 8274923
 
Вербенець
Богдан Ярославович
науковий співробітник,
к.т.н.  
сл. 3 591,
моб. +38(067)7122516
 

старший науковий співробітник к.т.н. Джала В.Р.

старший науковий співробітник к.т.н. Івасів І.Б.

науковий співробітник – вакансія

молодший науковий співробітник – вакансія

провідний інженер Семенюк О.М.

інженер І категорії Червінка Л.Є.

інженер І категорії Червінка О.О.

інженер І категорії Осешнюк М.О.

інженер(0,5 посадової ставки) Горон Б.І.

 

Фотографії продукції, обладнання:

Апаратура для діагностичних обстежень і

контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів (ПТ).

Безконтактні вимірювачі струмів та глибини залягання ПТ БВС-1 і БВС-2:

2 частоти, пам’ять, інтерфейс для ПК, система GPS, три режими пошуку осі.

 

Малогабаритні МГВ-06 і МГП для визначення місця, глибини залягання підземного трубопроводу та контролю електрохімічного захисту від корозії.

Апаратура МГП для для визначення місця та вимірювань глибини залягання ПТ і електричних потенціалів (3 в 1), визначення географічних координат GPS, з пам’яттю і інтерфейсом для передачі масивів вимірюваної інформації у комп’ютер для документування і подальшого опрацювання.

  

Портативні прилади типу ОРТ для визначення розміщення ПТ

(пошуку місця, напряму, оцінки глибини залягання струмопроводу)
та дистанційного контролю роботи УКЗ.

 

Портативні прилади ОРТ+В та ОРТ+В2

для безконтактного визначення розміщення трубопроводів (ОРТ)

та контактних вимірювань електричних потенціалів (2 в 1).

 

ВП-2 портативний вимірювач електричного потенціалу (і комплект)

для контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) від корозії

Портативний ВОЗ для вимірювань опору заземлення та питомого опору ґрунту у зоні електромагнітних завад.

 

Цифрові прилади ВПП для вимірювань постійних і змінніх електричних напруг та визначення поляризаційного потенціалу.

ВПП-М з визначником географічних координат GPS,

з пам’яттю та інтерфейсом.

  

Безконтактні обстеження апаратурою безконтактних вимірювань струмів БВС-2 магістральних газопроводів

Івацевичі-Долина ІІ, Опари-Угерсько, Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 а)  б)

Контроль приладами ОРТ+В, МГП та ВПП потенціалів

електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів:

а – МГП на магістральному газопроводі Івацевичі-Долина ІІ,

б) – ВПП на підземному газопроводі відгалуження Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання

Використання вихрострумового перетворювача

для контролю обшивки фюзеляжу


Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 3.03Н
 

  

Використання вихрострумового дефектоскопу ВД 3.03 Н для контролю: обшивки крила літака АН-12, авіаційних коліс, вузлів літака БОЇНГ 747.

 

Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 4.01 Н

і використання ВД 4.01 Н для контролю лопаток турбін

 

  Публікації:
 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Yavorskyj I., Dehay D., Kravets I. Component statistical analysis of second order hidden periodicities // Digital Signal Processing. – 2014. – 26. – P. 50–70.
 3. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 4. Javorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 5. Javorskyj I., Isayev I., Majewski J., Yuzefovych R. Component covariance analysis for periodically correlated random processes // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90., Is. 4. – P. 1083–1102.
 6. Javorskyj I., Isaev I., Zakrzewski Z., Brooks S.P. Coherent Covariance Analysis of Periodically Correlated Random Processes // Signal Processing. – 2007. – Vol. 87, Is. 1. – P. 13–32.
 7. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Закжевскі З. Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49. – № 4.– С. 119–128.
 8. Яворский И.Н., Юзефович Р.М., Мацько И.Й., Шевчик В.Б. Компонентный корреляционный анализ векторныx периодически нестационарных случайных процессов // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57. – № 9. – С. 29–41.
 9. Jaworski І., Juzefowych R., Zakrzewski Z., Majewski J. Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych // Przegląd Telekomunikacyjny. – 2014. – № 8–9. – S. 900–904.
 10. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Маєвські Я. Аналіз вібраційного стану стержня з тріщиною під впливом стохастичних циклічних навантажень // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50. – № 2. – С. 128–136.
 11. Джала Р. М., Вербенець Б. Я. Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів // Фіз.-хім. маханіка матеріалів.– 2011.– Том 47, № 2. – С. 117-125. R. Dzhala, B. Verbenets.  Electromagnetic method and procedures of nondestructive inspection of the corrosion protection of underground pipelines // Materials Science: Volume 47, Issue 2 (2011), Page 245-254
 12. Електрохімічний захист підземного трубопроводу в зоні впливу ліній електропередач / Роман Джала,  Богдан Вербенець,  Олег Винник,  Юрій Гужов, Роман Савула, Мар’ян Мельник // ФХММ. Спецвипуск № 8: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2010. Т. 2. – С. 498-503.  
 13. Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля / Р. М. Джала,  В. Р. Джала, Б. Я. Вербенець, О. М Семенюк // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – № 1 (28). – С. 33-40.
 14. Джала Р.М. Методологія і апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів / Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, Я.Є. Підгірняк, М.І. Мельник, О.О. Червінка, // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. - К.: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ – 2012. – С. 66-71.
 15. Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, М.І. Мельник.  Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі // Відбір і обробка інформації. Вип. 38 (114), 2013 – С. 82-85.
 16. Джала Р.М., Юзевич В.М. Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища // Методи та прилади контролю якості. №1(30) – 2013 – С. 98-101.  
 17. Джала Р.М. Вимірювач електричного поля трубопроводу / Р.М. Джала, В.Й. Глемба, Я.Є. Підгірняк, О.М. Семенюк // Системи контролю навколишнього середовища – 2013 – Севастополь: МГІ НАН України, 2013. – 4 с.
 18. Джала Р.М. Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики і дефектоскопії // Відбір і обробка інформації. – Вип. 40 (116), 2014. – С. 73-91. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy.
 19. Джала Р. М., Савула С. Ф., Юзевич В. М. Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском // Методи та прилади контролю якості, 2014 – № 4 (33). – С. 123-126 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/metody_2014_2_17.pdf.
 20. Valentin Uchanin, Vladimir Najda. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edited by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145-164 (424).
 21. Учанін В.М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання – Львів: Сполом, 2013. – 268 с.
     монографія:
     Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 
Патенти:
 1. Драбич П.П., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Яворський І.М. Пристрій для вібраційної діагностики. Патент України №99358 від. 10.08.2012.
 2. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 3. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
 4. Патент 94798 UA. МПК G01R19/08, C23F13/02. Спосіб визначення густини струму захисту від корозії на ділянці підземного трубопроводу / Джала Р.М. / Заявка а2009 09872.– Опубл.10.06.2011. Бюл. № 11.
 5. Патент 61690. МПК G01V 3/08. Спосіб визначення розміщення струмопровідної комунікації/ Джала Р.М./ № u201100203 Заяв.05.01.2011.– Опубл. 25.07.2011. Бюл. № 14.
 6. Патент 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявлено 26.01.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 7. Патент UA 95140 U. МПК G 01R 29/12 (2006/01). “Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті” / Р.М. Джала, Я. Є. Підгірняк, М. І. Мельник, О. М. Семенюк / ФМІ НАН України: – Заявка u 2014 07390 – Подано 01.07.2014 – Опубл.10.12.2014, Бюл.№ 23.
 8. Патент 95895 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка u 2014 08202 подано 21.07.2014. – Опубліковано 12.01.2015, Бюл.№ 1.
 9. Патент 108724 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка а 2014 08192 подано 21.07.2014. – Опубліковано 25.05.2015, Бюл.№ 10.
 10. Патент на винахід 77831 Україна, МПК (2006) С23F 13/00, G01R 19/14. Пристрій захисту від корозії підземного трубопроводу в зоні впливу високої напруги діній електропередач / Джала Р.М., Беккер В.М., Савула С.Ф., Гужов Ю.П., Вербенець Б.Я., Винник О.Й. (Україна) / ФМІ НАНУ, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». - № а200500783; Заявл. 28.01.2005; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 7 с.
 11. Пат. 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявл. 26.01.2010 ; Позитивне рішення 08.06.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 12. Пат. 98206 України, МПК G01N27/90. Спосіб вимірювання електропровідності немагнітних матеріалів / В.М. Учанін (Україна); Заявл. 30.08.2010; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 28. – 5 с.
 13. Пат. № 101424 України, МПК G01N27/90. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О.П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк (Україна); № а 2011 09412; Заявл. 27.07.2011; Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. – 6 с.
 14. Пат. 105072 України, МПК G01N27/90. / Спосіб визначення ефективності вихрострумових перетворювачів / В.М. Учанін (Україна). - № а 2012 06173; Заявл. 22.05.2012; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 4. – 4 с.
 15. Патент 82808 України, МПК В63В9/08. Спосіб експлуатаційного моніторингу напружено-деформованого стану суднових конструкцій / В.М. Учанін (Україна). - № u 2013 02003; Заявл. 18.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 4 с.
Партнери:
 1. Center for Stochastic Processes, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA;
 2. Parthenope University, Naples, Italy;
 3. University of Rennes 2, Rennes, France;
 4. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poland;
 5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakow, Poland;
 6. University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland;
 7. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна;
 8. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;
 9. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна;
 10. Експертно-технічний центр фірма “ДІАЛАБ ЛТД”, Одеса, Україна
 11. Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології.
 12. Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки: Коман Б.П. і ін.
 13. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: Карпаш О.М., Кісіль І.С., Яворський А.В. і ін.
 14. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю: Горкунов Б.М., Сучков Г.М., Тюпа І.В. і ін.
 15. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»: Маєвський С.М., Герасименко Ю.С., і ін.
 16. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Кафедра прилади.
 17. Вінницький національний технічний університет, Кафедра метрології та промислової автоматики.
 18. Українська академія друкарства, Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій.
 19. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: Рибаков А.О., Ниркова Л.
 20. Институт матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: Лукович В.В.
 21. Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».                                                                                                                                
 22. ПАТ «Укртранснафта»
 23. НДПІ ПАТ «Укрнафта»,
 24. Газопромислове управління «Львівгазвидобування», Львівське відділення з видобутку газу та газового конденсату ГПУ «Полтавагазвидобування»: Супровід використання, післягарантійне обслуговування та ремонт виготовлених і переданих раніше портативних приладів типу ОРТ і ВП для обстежень і контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів і металоконструкцій. 08.02.2013 р. № 6-05-361-2: Лист про зацікавлення у співпраці з ФМІ, придбанні на умовах договорів і використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.
 25. «Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:     
 26. Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:
 27. ТзОВ НВП «Інтегратор»
 28. ТзОВ Акваторія.
 29. ПНВП «Промтехдіагностика»
 30. Підприємство Цзянсу Шен-Лі Інтелектуальні інструменти м. Хай-Ань Китаю
 31. Petroleum Institute University and Research Center (PI), Abu Dhabi, United Arab Emirates
 32. ДП «Антонов»,
 33. ВАТ «МОТОР-СІЧ»,
 34. ДКБ «ПІВДЕННЕ»,
 35. ЗМКБ «ПРОГРЕС» ім. О.Івченка,
 36. Міжнародні авіалінії України,
 37. Нововолинський ливарний завод,
 38. НВФ «Промприлад»,
 39. ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ».

Акти впровадження і використання:

Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»:

№ 4883/21-02 від 25.12.2012 р  Акт використання методики і апаратури оперативних комплексних обстежень ПТ для контролю протикорозійного захисту ділянок магістральних газопроводів Івацевичі-Долина (ІІ і ІІІ нитки) та Липники-Персенківка Бібрського ЛВУ МГ. Потенційний економічний ефект від використання комплекту апаратури БВС для безконтактних обстежень підземних трубопроводів становить 1651,6 тис грн./1 к-т 1 рік. (Розрахунок УМГ «Львівтрансгаз» і ФМІ НАНУ від 23.01.2014 р.);

№ 275/29-02 від 22.01.2013 р. Угода про партнерську співпрацю УМГ «Львівтрансгаз» з ФМІ НАНУ по н.-т. проекту «Розроблення та виготовлення апаратури МГП для діагностичних обстежень та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів». Апаратура МГП впроваджена на Опарському виробничому управлінні підземного зберігання газу (ВУПЗГ) УМГ „Львівтрансгаз” ПАТ „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України”.  Акт впровадження від 20.02.2014 р.

«Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:

Акт впровадження двох портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ.  № 1-447-12 від 21.12.2012 р. по договору № 769 від 25.02.2010 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз».

Акт здачі-приймання / Львів-Рівне, 27.03.2013 р. по договору 326/11/105-7 від 9.08.2012 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз»: «Виготовлення дванадцяти портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ».

Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:

№ 27-4334 від 23.11.09  Акт використання безконтактних вимірювачів струму (БВС) та портативних приладів ОРТ+В і ВП-2 при обстеженнях магістрального водогону Золочів-Львів на ділянці с. КУровичі-Винники;

№ 27-594 від 07.02.2013. Лист щодо практичної важливості і зацікавленості у використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.

Акт використання апаратури обстежень підземних трубопроводів під час діагностичних обстежень стану протикорозійного захисту на підводному переході магістрального нафтопродуктопроводу через ріку Случ. ТзОВ Акваторія. 18.12.2012.

 

Powered by CuteNews