ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 8
Інформаційних технологій дистанційного зондування

Кредо відділу:

 • розроблення методів і систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією природних та антропогенних факторів;
 • розроблення фізичних методів та інформаційних технологій виявлення тонкої частотно-часової структури радіовипромінювання космічних джерел; дослідження механізмів впливу космічних факторів на екологічну безпеку наземних екосистем;
 • ідентифікація, розпізнавання та інтерпретація об’єктів на зображеннях дистанційного зондування. Розроблення методів виявлення, класифікації та встановлення зв’язків між характеристиками об’єктів на зображенні з метою визначення їх стану.

Основні напрямки досліджень:

 1. дистанційне зондування;
 2. цифрова обробка та розпізнавання зображень;
 3. тривимірна реконструкція;
 4. грід-технології;
 5. екологічний моніторинг;

Склад відділу:

  Русин
  Богдан Павлович
  Завідувач відділу,
  доктор техн. наук,  проф.      
  +38(032)296113, 2634109  
 
Кошовий 
Володимир Вікторович
провідний науковий співробітник, 
к.т.н.,  с.н.с.
+38(032)296746  
Варецький 
Ярема Юрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н.    
+38(032)296530  
Франкевич
Людмила Франківна
науковий співробітник 
к.т.н.

науковий співробітник к.т.н. Капшій О.В.

науковий співробітник к.т.н. Луцик О.А.

молодший науковий співробітник к.т.н. Лисак Ю.В.

в.о. молодшого наукового співробітника Обух Ю.В.

в.о. молодшого наукового співробітника Яценко А.О.

інженер І категорії Керод Т.І.

інженер Іванюк В.Г.

інженер Кравець О.А.

Радіоастрономічна лабораторія

Івантишин
Олег Любомирович
завідувач. лабораторії
к.т.н. 
+38(032)296874    

 

молодший науковий співробітник Лозинський А.Б.

головний інженер Харченко Б.С.

провідний інженер Заведія А.М.

інженер І категорії Ткачук А.С.

технік І категорії Верчук В.І.

технік ІІ категорії Пилиповець М.А

Лабораторія дешифрування зображень

Косаревич
Ростислав Ярославович 
завідувач лабораторії
д.т.н.,с.н.с.  
+38(032)296530  

 

науковий співробітник Альохіна О.В.

молодший науковий співробітник Піць Н.А.

молодший науковий співробітник Івченко Д.В.

інженер І категорії – вакансія

інженер І категорії Корусь М.М.

інженер ІІ категорії Статкевич Г.М.

 

Публікації:

 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
Партнери:
 1. Інститут кібернетики НАН України (Київ);
 2. Інститут системних досліджень (Варшава, Польща);
 3. Університет безпеки життєдіяльності (Львів);
 4. Інститут моніторингу медіа (Варшава, Польща);
 5. Інститут космічних досліджень НАН України (Київ);
 6. Швацький національний природній парк (Шацьк);
 7. Брестський державний технічний університет (Брест, Білорусія);
 8. Інститут технологій (Дубніца, Словаччина);
 9. Бранденбурзький технічний університет (Котбус, Німеччина);
 10. Хемніцький технічний університет (Хемніц, Німеччина);
 11. ДНВП “Конекс” (Львів);

 

Powered by CuteNews