ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 8
Інформаційних технологій дистанційного зондування

Кредо відділу:

 • розроблення методів і систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією природних та антропогенних факторів;
 • розроблення фізичних методів та інформаційних технологій виявлення тонкої частотно-часової структури радіовипромінювання космічних джерел; дослідження механізмів впливу космічних факторів на екологічну безпеку наземних екосистем;
 • ідентифікація, розпізнавання та інтерпретація об’єктів на зображеннях дистанційного зондування. Розроблення методів виявлення, класифікації та встановлення зв’язків між характеристиками об’єктів на зображенні з метою визначення їх стану.

Основні напрямки досліджень:

 1. дистанційне зондування;
 2. цифрова обробка та розпізнавання зображень;
 3. тривимірна реконструкція;
 4. грід-технології;
 5. екологічний моніторинг;

Склад відділу:

  Русин
  Богдан Павлович
  Завідувач відділу,
  доктор техн. наук,  проф.      
  +38(032)2634109, 3113  
 
Кошовий 
Володимир Вікторович
провідний науковий співробітник, 
к.т.н.,  с.н.с.
3874
Варецький 
Ярема Юрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н.    
3530
Франкевич
Людмила Франківна
науковий співробітник 
к.т.н.
3265

 

науковий співробітник к.т.н. Капшій Олег Вірославович тел. 3530  

науковий співробітник к.т.н. Луцик Олексій Андрійович тел. 3530

молодший науковий співробітник к.т.н. Лисак Юрій Васильович тел. 3530

в.о. молодшого наукового співробітника Обух Юрій Володимирович тел. 3530

в.о. молодшого наукового співробітника Яценко Андрій Олександрович тел. 3574

інженер І категорії Керод Тарас Ігорович тел. 3530

інженер Іванюк Віталій Григорович тел. 3530

інженер Кравець Олександр Андрійович тел. 3574

Радіоастрономічна лабораторія

Івантишин
Олег Любомирович
завідувач. лабораторії
к.т.н. 
+38(032)296874, 3874    

 

молодший науковий співробітник Лозинський Андрій Богданович тел. 3500

головний інженер Харченко Борис Семенович тел. 3874

провідний інженер Заведія Анатолій Михайлович тел. 3500

інженер І категорії Ткачук Анна Сергіївна тел. 

технік І категорії Верчук Валентин Іванович тел. 03355-94-7732

технік ІІ категорії Пилиповець Микола Адамович тел. 03355-94-7732

Лабораторія дешифрування зображень

Косаревич
Ростислав Ярославович 
завідувач лабораторії
д.т.н.,с.н.с.  
+38(032)296530, 3530 

 

науковий співробітник Альохіна Ольга Володимирівна тел. 3518

молодший науковий співробітник Піць Наталя Андріївна тел. 3518

молодший науковий співробітник Івченко Дарина Вікторівна тел. 3518

інженер І категорії Корусь Микола Миколайович тел. 

інженер ІІ категорії Статкевич Галина Миколаївна тел.

 

Публікації:

 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
Партнери:
 1. Інститут кібернетики НАН України (Київ);
 2. Інститут системних досліджень (Варшава, Польща);
 3. Університет безпеки життєдіяльності (Львів);
 4. Інститут моніторингу медіа (Варшава, Польща);
 5. Інститут космічних досліджень НАН України (Київ);
 6. Швацький національний природній парк (Шацьк);
 7. Брестський державний технічний університет (Брест, Білорусія);
 8. Інститут технологій (Дубніца, Словаччина);
 9. Бранденбурзький технічний університет (Котбус, Німеччина);
 10. Хемніцький технічний університет (Хемніц, Німеччина);
 11. ДНВП “Конекс” (Львів);

 

Powered by CuteNews