ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 1
Теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики

 
Кредо відділу:
 • створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів і об’єктів; розроблення гібридних оптико-цифрових методів і засобів діагностування матеріалів, елементів конструкцій, а також змін їх фізико-механічних властивостей під час навантаження та дії зовнішнього середовища;
 • розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; оцінювання параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення оптичних діагностичних систем;
 • розроблення інтелектуальних інформаційних технологій кількісного оцінювання параметрів і характеристик об’єктів за результатами опрацювання їх оптичних зображень.
Склад відділу:
 
Назарчук
Зіновій Теодорович
головний науковий співробітник
д.ф.-м.н., проф.
тел. 263-70-38, 3259
 
 
Вороняк
Тарас Іванович
в.о. завідувача відділу
д.т.н., с.н.с. 
тел. 3609,3614
Кулинич
Ярослав Петрович
заступник зав. відділу
к.т.н., с.н.с. 
тел. 3241
Муравський
Леонід Ігорович
провідний науковий співробітник
д.т.н., проф. 
тел. 3857
Воробель
Роман Антонович
провідний науковий співробітник
д.т.н., проф. 
тел. 3729
Куриляк
Дозислав Богданович
провідний науковий співробітник
д.ф.-м.н., проф. 
тел. 263-32-00, 3483
Максименко Олександр
Парфенович
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с.
тел. 3441,3695 
Івасенко
Ірина Богданівна
старший науковий співробітник
к.т.н., с.н.с. 
тел. 3629
Сахарук
Олександр Миколайович 
науковий співробітник
 к.т.н. 
тел. 3609
Войтко
Мирон Васильович
науковий співробітник
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
Тріщук
Оксана Богданівна
науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
 
Лисечко
Віктор Олегович
науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241
Берегуляк
Олена Романівна
науковий співробітник
к.т.н.
тел. 3629 
Мандзій
Теодор Стефанович
молодший науковий співробітник
к.т.н. 
тел. 3629
Шарабура
Олексій Михайлович
молодший науковий співробітник;
к.ф.-м.н. 
тел. 3241

молодший науковий співробітник Коцюба Юрій Миколавич тел. 3695,3441

молодший науковий співробітник Стасишин Ігор Вікторович тел.  3609,3614

головний інженер Куць Олександр Григорович тел. 3681

провідний інженер Гаськевич Георгій Ігорович тел. 3313

провідний інженер Дрималик Андрій Романович тел. 3262, 3681

провідний інженер Іванська Надія Іванівна тел. 3241

провідний інженер Ковалевич Віра Михайлівна тел. 3265

інженер І категорії Андрущакевич Ульяна Юріївна тел. 3265,3233

інженер І категорії Сурядова Ольга Дмитрівна тел. 3313

технік І категорії Кулик Ігор Іванович тел. 3891

монтажник РЕАП 6 р. Лялюк Зіновій Юрійович тел. 3891

Фотографії продукції, обладнання:
       
 
 
 
 
Публікації:
 1. Kuryliak D.B. Diffraction of axially-symmetric TM-wave from Bi-cone formed by finite and semi-infinite shoulders / D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura // Progress In Electromagnetic Research B. – 2016. – Vol. 68. – PP. 73–88.
 2. Kuryliak D.B. Axially-Symmetric TM-Waves Diffraction by Sphere-Conical Cavity / D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, O.B. Trishchuk // Progress In Electromagnetic Research B. – 2017. – Vol. 73. – P. 1–16.
 3. Kuryliak D. Acoustic plane wave diffraction from a truncated semi-infinite cone in axial irradiation / D. Kuryliak, V. Lysechko // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – Vol. 409. – P. 81–93.
 4. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Plane wave diffraction from a finite soft cone at oblique incidence,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 438, pp. 309-323, Available online 11 September 2018.
 5. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence,” Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), published: 15 October 2018 (10p.).
 6. D. B. Kuryliak, K. Kobayashi, Z. T. Nazarchuk, “Wave diffraction problem from a semi-infinite truncated cone with the closed end,” Progress in Electromagnetics Research C, Vol. 88, pp. 251-267, 2018.
 7. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura “Axially symmetric TM-wave diffraction from bi-cone formed by semi-infinite and truncated semi-infinite cones” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol 32, Issue 7, P. 812-825, 2018.
 8. Лисечко В.О. Ближнє акустичне поле кругової апертури, утвореної зрізом вершини напівнескінченного конуса / В.О. Лисечко, Д.Б. Куриляк // Доповіді НАНУ. – 2016. – №8. – С. 63–69.
 9. Тетерко А.Я. Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле / А.Я. Тетерко, В.І. Гутник // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016, № 3. – С. 38–43.
 10. Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору / А.Я. Тетерко, Г.Г. Луценко, В.І. Гутник, О.А. Тетерко // Відбір і обробка інформації. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.5–11.
 11. Тригуб І.І. Локалізація видовжених дефектів у випадку переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу / І.І. Тригуб // Відбір і обробка інформації – 2016. – Вип. 43 (119). – С. 21–25.
 12. Джала В.Р. Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом / В.Р. Джала // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації”. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.63–70.
 13. Джала В.Р. Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки / Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, В.Р. Джала, О.Г. Куць // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – №1. – С. 37–42.
 14. Muravsky L.I., Sakharuk O.M., Byczkowska-Lipińska L. Accurate definition of correlation peak position by optical speckle-displacement correlation technique // Opt Lasers Eng. 2009. V.47, N 6. P.712–720.
 15. Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, Ostash O.P., Kmet' A.B., Voronyak T.I., Andreiko I.M. // Opt. Lasers Eng. 2011. V.49, N.3. P. 305–312.
 16. Muravsky L.I., Kmet' A.B., Voronyak T.I. Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Opt Lasers Eng. 2012. V. 50, No 11. P. 1508–1516.
 17. Muravsky L., Kmet' A., Voronyak T. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Opt. Eng. 2013. V. 52, N 10. P. 101909–1-8.
 18. Interferometric technique for controlling wedge angle and surface flatness of optical slabs / A.S. Andrushchak, T.I. Voronyak, O.V. Yurkevych, N.A. Andrushchak, A.V. Kityk // Opt. Lasers Eng. 2013. 51, №4. P. 342–347.
 19. Вороняк Т.І. Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.4 С.83–89.
 20. Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії / Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, Л.І. Муравський, О.І. Семенець // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.2. С.121–125.
 21. Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень / О.М. Сахарук, Л.І. Муравський, І.С. Голинський, О.В. Личак // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. Т. 49, № 5. С. 92–97.
 22. Study of piezo-optic effect of calcium tungstate crystals by the conoscopic method / B.G. Mytsyk, Ya.P. Kost’, N.M. Demyanyshyn, V.M. Gaba , A.M. Sakharuk // Opt. Materials. 2015. Vol.39. Issue 1. P.69–73.
 23. Мыцык Б.Г., Кость Я.П., Демьянишин Н.М.  Влияние термообработки сплава Д16 на его механические свойства при малых напряжениях // Физика твердого тела. 2014. Т.56, №11. С. 2156–2161.
 24. Vorobel R. A. Logarithmic Image Processing. Kyiv. – Naukova Dumka, 2012. – 231 p. (In Ukrainian).
 25. R. A. Vorobel, I. B. Ivasenko, T. S. Mandzii, V. V. Botsyan, Influence of Primary Processing on the Segmentation of X-ray Images of Welds, Materials Science: Volume 49, Issue 4 (2014), с. 469-477.
 26. Mandziy T. Nonoptimizational approach to invariant object detection // Control Systems and Computers. – 2013. – №4. P. 20 – 25.
 27. Vorobel’ R. A., Zhuravel’ I. M., Svirs’ka L. M., Student O. Z., Automatic selection and quantitative analysis of carbides on grain boundaries of 12Kh1MF steel after operation at a steam pipeline of a thermal power plant,  Materials Science: Volume 47, Issue 3 (2011), с. 393-400.
 28. Vorobel R., Berehulyak O. Fuzzy membership function optimization for image contrast enhancement. In: Some New Ideas and Research Results in Computer Science. Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. Ed. Academic Publishing House EXIT, Warsaw. – 2010. – P.302-311.
 29. Vorobel R. Logarithmic typy image processing algebras. 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. Session C16. IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR, ISBN: 978-1-4244-7898-9.
 30. Vorobel R.A., Opyr N.V., Bernyk Z.A., Berehulyak O.R. A computer technology for determining radiographic testing sensitivity by the image of a groove standard. Russian Journal of Nondestructive testing. – 2009, Vol. 45, Issue 5. – P. 355-361.
 31. Ivasenko I. B., Posuvailo V. M., Klapkiv M. D., Vynar V. A., Ostap’yuk S. I. Express method for determining the presence of defects of the surface of oxide-ceramic coatings Materials Science: Volume 45, Issue 3 (2009), с. 460-464.
 32. Vorobel R., Berehulyak O. Gray Image Contrast Enhancement by Optimal Fuzzy Transformation. // In: Artificial Intelligence and Soft Computing. L.Rutkowski et al. (Eds.) – Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4029, – 2006, - p. 860–869.
 33. 1Vorobel R., Berehulyak O. Method for Impulse Noise Removal from Images Using Fuzzy Logic // Selected Problems of Computer Science. D. Rutkowska, J. Kacpszyk, W. Kosiński, K. Prybyszewski, J. Starczewski (editors). – Warsaw, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2005, pp. 290–298.
 34. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 35. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 36. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 37. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 38. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 39. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 40. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 41. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 42. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.
Монографії:
1.Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
2.Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник (лист МОНМС України №1/1-11436 від 06.12.2011р.). –Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
3.Мицик Б. Г. Фотопружність анізотропних матеріалів. – Львів: Ліга-прес, 2012. – 440 с.
4.Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Наук. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 42549 Україна. Спосіб визначення розмірів втомної зони передруйнування / Осташ О.П., Муравський Л.І., Андрейко І.М., Вороняк Т.І., Кметь А.Б., Віра В.В.; опубл 10.07.2009, Бюл. № 13.
 2. Патент на корисну модель № 92126 Україна. Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса / Личак О.В., Голинський І.С., Муравський Л.І.; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15
 3. Патент на корисну модель № 79499 Україна. Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів / Мицик Б.Г., Дем’янишин Н.М., опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 4. Патент на корисну модель № 91143 Україна. Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів / Мицик Б.Г., Габа В., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П., опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.
 5. Патент на корисну модель №73511 Україна. Спосіб виготовлення чутливого елемента з анізотропного кристалічного матеріалу для електрооптичної або фотопружної комірки / Дем’янишин Н.М., Мицик Б.Г. Андрущак А. С., опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.
 6. Патент на корисну модель №83390 Україна. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла / Андрущак А.С., Бурий О.В., Дем’янишин Н.М., Убізський С.Б., опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
 7. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.
 
 
Партнери:
 1. Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 2. Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, вул. Академіка Проскури 12, 61085,   м. Харків.
 3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 79060, м. Львів,  вул. Наукова, 3-б.
 4. Department of Mathematical Sciences, Delaware State University, Dover, USA
 5. Department of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University 1-13-27 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan
 6. Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна
 7. Кафедра фотоніки, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
 8. Факультет електроніки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
 9. Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", 01601, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
 10. Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща.
 11. Кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 12. Академік НАН України, проф., д.т.н. Л.М. Лобанов, Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 13. Пров.н.с., к.ф-м.н. В.А. Півторак, відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 14. Проф., д.т.н. В.Г. Колобродов, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 15. Проф., д.т.н. В.М. Боровицький, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 16. Інститут інформатики, Лодзький технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 17. Проф. Паскаль Пікар, Лабораторія акустики, Університет Ман, м. Ле-Ман, Франція
 18. Проф. Вім Ван Паепегем, інженерний факультет, Гентський університет, м. Гент, Бельгія,
 19. Проф., др. габ. Цезарій Славіньскі, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 20. Проф., др. габ. Юзеф Хорабік, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 21. Проф., др. габ. Войцех Скєруха, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 22. Проф., др. габ. Богуслав Усовіч, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 23. Проф., др. габ. Єжи Ліпєц, Інститут Агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 24. Проф., др. габ. Артур Здунек, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 25. Проф., др.габ. Збігнев Колаковскі, кафедра стійкості матеріалів і конструкцій, факультет механіки, Лодзський технічний університет, м.Лодзь, Польща
 26. Проф., др.габ. інж. Пйотр Щепаняк, інститут інформатики, Лодзський технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 27. Проф., др.габ. інж. Вальдемар Вуйцік, факультет електротехніки і інформатики, Інститут електроніки та інформаційних технологій, Люблінська політехніка, вул. Надбистшицка 38А, 20-618, м. Люблін, Польща
 28. Проф. Генрик Cобчук. Наукова станція Польської академії наук в Києві, вул. Б.Хмельницького 49/1, м. Київ, Україна
 29. Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України
 30. Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
 31. "Науково-виробнича фірма "Зонд"
 32. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 33. Інститут системного аналізу Польської академії наук, Варшава, Польща;
 34. Кафедра інформаційних технологій факультету технологій і управління Політехнічного інституту м. Леірія, Португалія.
 
 
 
Powered by CuteNews