ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №2
Акустичних методів технічної діагностики

Наукове кредо: Розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії; створення засобів для їх реалізації в реальних умовах експлуатації інженерних об’єктів.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Рудавський Денис Володимирович
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 35-46;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Почапський Євген Петрович                              
провідний науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Мокрий Олег Мирославович
старший науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук; ст.н.с., доцент;
тел.:+38(032)229-68-75; 38-75
 
 
 
 
 
Долінська Ірина Ярославівна ст. н. с.  доктор техн. наук;   38-75 ira_dolinska@ukr.net

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник

канд. техн. наук

+38(032) 229-68-75

 

 

Толопко Ярослав Дмитрович

головний інженер

 

 

35-20

ytolopko@ipm.lviv.ua

Великий Петро Пилипович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Долішній Петро Михайлович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Карпів Богдан Васильович

провідний інженер

 

 

 

 

Савицький Василь Михайлович

провідний інженер

 

 

 

 

Мельник Наталія Петрівна

 

м.н.с

+38(032) 229-68-75

38-75

melnyk_natalija@ukr.net

Канюк Юрій Ігорович

науковий співробітник

канд. техн. наук

+38(032) 229-68-75

38-75

kaniukyurii@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монографії

 1. Назарчук З.Т., Неклюдов І.М., Скальський В.Р. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій – К.: Наук. думка, 2016. – 306 с.
 2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acoustic Emission. Methodology and Application – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p.
 3. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неод­но­рідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 4. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і елементів конструкцій: дов. пос. У 8 т. Т. 5. Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / за ред. В.Р. Скальського; В.Р. Скальський, О.М. Карпаш, В.В. Кошовий, А.Я. Недосєка, О.М. Станкевич; за заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 6. Технічна діагностика матеріалів і елементів конструкцій: дов. пос. У 8 т. Т. 8.  Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / О.Є. Андрейків, В.М. Пустовий, Д.В. Рудавський, І.Я. Долінська, П.О. Семенов / за заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 7. Технічна діагностика матеріалів і елементів конструкцій: дов. пос. У 8 т. Т. 7. Інформаційні технології неруйнівного контролю / І.М. Яворський, Є.П. Почапський, Р.А. Воробель, Б.П. Русин / за заг. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Публікації

 1. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / Olena Stankevych, Valentyn Skalsky // Engineering Fracture Mechanics. 2016. 164. P. 24–34.
 2. Mokryy O., Tsyrulnyk O. Technique for Measuring Spatial Distribution of the Surface Acoustic Wave Velocity in Metals // Archives of acoustics. 2016. №4. Р.741–746.
 3. Скальський В.Р. Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості елементів конструкцій // Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 59–66.
 4. Математичне моделювання процесів руйнування пластин з системами тріщин за дії довготривалих навантажень, підвищених температур і корозійного сере­довища / О. Є. Андрейків, І.Я. Долінська, А.Р. Лисик, Н.Б. Сас. Матема­тичні методи та фізико-механічні поля. 2016. Т. 59. № 3. С. 180–189.
 5. Підвищення ефективності збудження сигналів магнетопружної акустичної емісії / В.Р. Скальський , Є.П. Почапський, Б.П. Клим, І.М. Коблан // Відбір і обробка інформації. 2016. № 44, (120).  С. 5–11.
 6. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 7. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 8. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. 34(3). P. e46–e55.
 9. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. 2018. 454. P. 375–385.
 10. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Оцінка пошкодженості ферито-перлітної сталі за величиною зміни швидкості повздовжньої акустичної хвилі // Технічна діагностика та неруйнівний контроль. 2018. №1. С. 3–7.
 11. Андрейків О.Є., Штаюра Н.С. Розрахункові моделі росту втомних тріщин у металевих матеріалах за дії силових і фізико-хімічних чинників // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2018. № 4. С. 21–30.

Патенти

 1. Патент України на корисну модель №114501. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. / Мокрий О.М., Муравський Л.І. – Опубл. 10.03.2017 р.
 2. Патент України на корисну модель № 119902. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. / Скальський В.Р., Мокрий О.М. – Опубл. 10.10.2017 р.
 3. Патент України на корисну модель №130511. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. / Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. – Опубл. 10.12.2018 р.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
 
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.