ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №15
Високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах

Кредо відділу: Інженерія поверхні конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах; оцінювання корозійної сумісності конструкційних матеріалів з рідкометалевими теплоносіями; вивчення корозійних та адсорбційних аспектів впливу легкоплавких металів на деформування та механізми руйнування.
Основні напрямки досліджень:

 • дослідження фізико-хімічного впливу на конструкційні матеріали газових та рідкометалевих середовищ за високих температур;
 • розробка фізико-хімічних основ нових методів поверхневого модифікування конструкційних матеріалів у контрольованих газових середовищах;
 • розробка фізико-хімічних основ формування функціональних захисних шарів для забезпечення роботоздатності конструкційних матеріалів у контакті з рідкометалевими середовищами.

Склад відділу:

ПОГРЕЛЮК
Ірина Миколаївна

Завідуюча відділу
доктор техн. наук,
професор
3128
pohrelyuk@ipm.lviv.ua
 
ФЕДІРКО
Віктор Миколайович

Головний науковий співробітник
доктор техн. наук, проф.,
чл.-кор. НАН України
3284
fedirko@ipm.lviv.ua
ЛУК’ЯНЕНКО
Олександр Геннадійович

Старший науковий співробітник
канд. техн. наук
3764

AGNSLukyanenko@i.ua
ТКАЧУК
Олег Володимирович

Старший науковий співробітник
канд. техн. наук
3672, 3429
tkachukoleh@gmail.com
ТРУШ
Василь Степанович

Старший науковий співробітник
канд. техн. наук
3764
trushvasyl@gmail.com
КРАВЧИШИН
Тарас Миронович

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3420
tkravchyshyn@gmail.com
ПРОСКУРНЯК
Роман Васильович

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3672, 3420
proskurnjak83@gmail.com
КУХАР
Іван Степанович

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3672

ivankukhar96@gmail.com
 
МЕЛЬНИК
Христина Романівна

Інженер 2 кат.
3672, 3420
kristinameln@gmail.com
ШВАЧКО
Христина Сергіївна

Молодший науковий співробітник
3343
ЛАВРИСЬ
Сергій Мирославович

Молодший науковий співробітник
3343
Баранецький Володимир Степанович – провідний інженер, 3674
Кудлак Степан Михайлович – провідний інженер, 3674
Лопушанський Василь Антонович – провідний інженер, 3420
Кордюкевич Мирон Олексійович – технік 1 к., 3465
Петришин Михайло Стефанович – технік 1 к., 3844
Краєвський Петро Петрович – слюсар-ремонтник 1к., 3465

Фотографії продукції, обладнання:

Вироби авіаційного призначення з титанового сплаву ВТ22 після модифікування поверхні азотом.
 
        

Супорти зі сплаву ВТ6 після азотування.

Головки ендопротезу кульшового суглобу зі сплаву ВТ1-0 після модифікування поверхні азотом
(спільно з ІНМ НАНУ).

 

Обладнання для модифікування поверхневого шару конструкційних матеріалів різними елементами втілення (O2, N2, C, B).

 

Публікації:

 1. Effect of Hydrogen Heat Treatment on Antifriction Properties of Nitrided VT6 Titanium-Based Alloy / I.N. Pohrelyuk, S.V. Skvortsova, V.N. Fedirko, A.G. Lukyanenko, V.S. Spektor, O.V. Tkachuk // Journal of Friction and Wear, 2016, Vol. 37, No. 3, pp. 274–281.
 2. Electrochemical Behavior of Titanium Synthesized by the Method of Powder Metallurgy in Hydrochloric Acid / I.M. Pohrelyuk, O.V. Ovchynnykov, A.A. Skrebtsov, B.P. Bakhmatyuk, Kh.S. Shvachko // Materials Science. -September 2016, Volume 52, Issue 2, pp 246–252.
 3. Effect of thermodiffusion nitriding on cytocompatibility of Ti–6Al–4V titanium alloy / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak, N.M. Boiko, O.Yu. Kluchivska, R.S. Stoika // JOM The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society. -  April 2016. - Volume 68, Number 4, P. 1109-1115.
 4. Increasing of functionality of c.p. titanium/UHMWPE tribo-pairs by thermodiffusion nitriding of titanium component / I.N. Pohrelyuk,. S.E. Sheykin, S.M. Dub, A.G. Mamalis, I.Yu. Rostotskii,O.V. Tkachuk,S.M. Lavrys // Biotribology. - 2016. - №7. – Р.  38–45.
 5. O.I. Yas’kiv Influence of Diffusive Oxidation on the Long-Term Strength of Ferritic Steels in Lead Melts / O.I. Yas’kiv, V.M. Fedirko, I.S. Kukhar, Kh. R. Mel’nyk // Materials Science –November2016, Volume 52, Issue 3, pp 371–376.
 6. Effect of Thermochemical Treatment in Regulated Gas Media on the Thermal Resistance of Zr1%Nb Alloy V.M. Fedirko, O.H. Luk’yanenko, V.S. Trush, P.I. Stoev, M.A. Tykhonovs’kyi. Materials Science, September 2016, Volume 52, Issue 2, pp 209–215.
 7. Pohrelyuk I.M. Effect of preliminary ball burnishing on wear resistance of the nitrided VT22 alloy / Pohrelyuk I.M., Fedirko V.M. and Lavrys S.M. // Journal of Friction and Wear, May 2017, Volume 38, Issue 3, pp 221–224.
 8. Fedirko, V. M. Increasing the Serviceability of Products From Single-Phase Titanium Alloys by Thermochemical Treatment / V.M. Fedirko,  A.G.Luk’yanenko, I. M. Pohrelyuk and V. S. Trush // Materials Performance and Characterization. – 2017. – Vol. 6. – No. 4. – P. 642 - 655.
 9. Trush V.S. Optimization of the medium of thermal treatment of GFE-1 hafnium alloy /V.S. Trush, V.M. Fedirko, O.H. Luk’yanenko, and K.V. Kovtun // Materials Science, Vol. 53, No. 2, September, 2017. pp 194–199
 10. V.М. Fedirko, І.М. Pohrelyuk, О.H. Luk’yanenko, S.М. Lavrys’, М.V. Kindrachuk, О.І. Dukhota, О.V. Tisov, and V.V. Zahrebel’nyi Thermodiffusion saturation of the surface of VT22 titanium alloy from a controller oxygen-nitrogen-containing atmosphere in the stage of aging. Materials Science, Vol. 53, No. 5, March, 2018
 11. Wear resistance of two-phase titanium alloy after deformation-diffusion treatment / I.M. Pohrelyuk, S.E. Sheykin, J. Padgurskas and S.M. Lavrys // Tribology International, vol. 127, no. 5, pp. 404-411, 2018.
 12. Influence of thermochemical treatment on properties of tubes from Zr-1Nb alloy / V.S. Trush, V.N. Fedirko, A.G. Luk’yanenko, M.A. Tikhonovsky, P.I. Stoev // Problems of Atomic Science and Technology (112). 2018, №2(114). С. 70-75.
     Монографії:
 1. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах / Г.Г. Максимоввич, В.Н Федирко, Я.И Спектор, А.Т. Пичугин. – К: Нуак. думка, 1987. – 184 с.
 2. Федірко В.М. Азотування титану та його сплавів / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 1996. – 221 с.
 3. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довідник. посіб. Т. 9. Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / ред.: В. В. Панасюк, В. М. Федірко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Л. : Сполом , 2007. – 1066 c.
 4. Федірко В. М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. І. Яськів; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2010. – 164 c.
Патенти:
 1. Патент України 50970. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Самборський О.В. – № u201000396; Заявлено 18.01.10. Опубл. 25.06.10. – Бюл. № 12.
 2. Патент України 51936. С23С8/06. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Проскурняк Р.В. – № u201000582; Заявлено 21.01.10. Опубл. 10.08.10. – Бюл. № 15.
 3. Патент України 53075. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Яськів О.І., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201002634; Заявлено 09.03.10. Опубл. 27.09.10. – Бюл. № 18.
 4. Патент України 62404. С23С8/10. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. – № u201101732; Заявлено 14.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 5. Патент України 62420. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Самборський О.В. – № u201101852; Заявлено 17.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 6. Патент України 62432. С23С8/72. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201102019; Заявлено 21.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 7. Патент України 65352. С23С8/72. Спосіб термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В. – № u201101858; Заявлено 17.02.11. Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
Українські партнери:
 1. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ;
 2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ;
 3. Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАН України, м. Харків;
 4. ДП «АНТОНОВ», м. Київ;
 5. Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська Політехніка», м. Львів;
 6. Кафедра механіки Запорізького Національного Технічного Університету, м. Запоріжжя;
 7. Науково-дослідний Центр «Титан Запоріжжя», м. Запоріжжя.

Закордонні партнери:

 1. Dr. Daniel Eylon, Professor and Director Graduate Materials Engineering University of Dayton, 300 College Park, Dayton OH 45469-0240, USA.
 2. Dr. Juergen Konys, Corrosion department, The Institute for Applied Materials - Material Process Technology at a Glance, Karlsruhe Institute of Technology. Kaiserstraße 12. 76131 Karlsruhe. Germany.
 3. Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, ул. Купревича, 10, г. Минск, 220141, Республика Беларусь.
 4. Институт прикладной физики Академии Наук Молдовы, Республика Молдова, МД 2028, г. Кишинэу, ул. Академией, 5.
 5. Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kauno raj.