Page 2 - Zmist-n5-2015
P. 2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                       ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                           ФІЗИКО-ХІМІЧНА

                    МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ

                            Міжнароднийна
ово-технічнийжрнал
                                 Заснованийсічні1965ро

                                    Виходить6разіврі
                                  ТОМ 51, № 5, 2015
                                      вересень – жовтень


                          ЗМІСТ


         Білоусова Н. А., Донченко М. І., Герасименко Ю. С. Електрохімічна
           модифікація поверхні сталі для захисту від корозії у водному середовищі.
           Вплив продуктів розчинення електронегативних металів .......................................7
         Курмакова І. М., Бондар О. С., Демченко Н. Р. Квантово-хімічні
           показники як критерій ефективності четвертинних солей
           з антимікробними властивостями за інгібування біокорозії сталі.........................17
         Зінь І. М., Карпенко О. В., Корній С. А., Мідяна Г. Г., Тимусь М. Б.,

           Хлопик О. П., Карпенко І. В., Лисяк В. М. Вплив рамноліпідного
           біокомплексу на корозію дюралюмінію за механічної активації
           його поверхні..............................................................................................................24
         Сиза О. І., Савченко О. М., Квашук Ю. В., Штиль Н. А., Челябієва В. М.
           Нові інгібітори на основі рослинної сировини та закономірності
           їхньої адсорбції на поверхні сталі ............................................................................33
         Похмурський В. І., Білий Л. М., Зінь Я. І., Волошин М. П. Інгібування
           корозії алюмінієвого сплаву композицією іонообмінних пігментів .....................43
         Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф., Воробйова В. І., Скиба М. І. Вивчення
           механізму дії ізопропанольного екстракту шроту ріпаку
           на атмосферну корозію міді......................................................................................48
         Образцов В. Б., Рубльова Є. Д., Баскевич О. С. Вплив інгібітора
           солевідкладення на фазовий склад, морфологію та седиментаційні
           властивості осаду СаСО 3 ...........................................................................................56
         Хома М. С., Чучман М. Р., Антощак І. М., Івашків В. Р., Дацко Б. М.,
           Личковський Е. І. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірковод-
           невих середовищах за підвищених температур і тисків.........................................62
         Петрина Д. Ю., Гоголь В. М., Петрина Ю. Д., Звірко О. І., Никифорчин Ю. М.
           Корозія та корозійно-механічне руйнування сталі резервуара сирої нафти.........68
         Косаревич Р. Я., Русин Б. П., Торська Р. В. Моделювання поширення
           пітингової корозії за допомогою точкових процесів ..............................................75
         Покляцький А. Г., Федорчук В. Є., Яворська М. Р. Тривкість до корозійного
           розтріскування під напруженням з’єднань сплаву АМг5М,
           отриманих аргонодуговим зварюванням неплавким електродом
           і тертям з перемішуванням........................................................................................82
   1   2   3   4   5   6   7