Page 2 - Zmist-n4-2015
P. 2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                       ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                           ФІЗИКО-ХІМІЧНА

                    МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ

                            Міжнароднийна
ово-технічнийжрнал
                                 Заснованийсічні1965ро

                                    Виходить6разіврі
                                  ТОМ 51, № 4, 2015
                                       липень – серпень


                          ЗМІСТ         Вербовицький Ю. В., Завалій І. Ю. Нові металогідридні електродні
           матеріали на основі сплавів R 1–x Mg x Ni 3–4 для хімічних джерел струму..................7
         Добровольський В. Д., Єршова О. Г., Солонін Ю. М. Термічна тривкість та
           кінетика десорбції водню з гідридів механічного сплаву Mg–Al–Ni–Ti ..............19
         Івасишин О. М., Саввакін Д. Г. Синтез сплавів на основі цирконію
           і титану з використанням їх гідридів .......................................................................27
         Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Клим Б. П., Почапський Є. П.,
           Ярема Р. Я., Бас В. Р. Оцінювання залишкової довговічності
           наводненої труби за параметрами акустичних сигналів ........................................36
         Булик І. І., Борух І. В., Тростянчин А. М. Вплив умов помелу у водні
           на фазовий склад та анізотропію сплаву SmCo 4,8 Zr 0,2 .............................................41
         Білий О. Л. Оцінювання довговічності трубопроводу з внутрішнім
           дефектом за транспортування воденьвмісного середовища ..................................46
         Іванченко В. Г., Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Саввакін Д. Г., Євлаш І. К.
           Вплив термічної обробки на водневосорбційні властивості легованого
           ванадієм евтектичного сплаву Ti 0,475 Zr 0,3 Mn 0,225 ......................................................51

         Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Кухар В. З., Штойко І. П. Вплив водню
           на залишковий ресурс труби газопроводу за маневрового режиму
           експлуатації ................................................................................................................59
         Кречковська Г. В. Фрактографічні ознаки механізмів транспортування
           водню в конструкційних сталях ...............................................................................67
         Греділь М. І., Торібіо Дж., Никифорчин Г. М. Аналіз зміни характеристик
           пластичності прутків зі сталі внаслідок холодного волочіння ..............................71
         Стащук М. Г., Дорош М. І. Оцінювання напружень, обумовлених
           концентрацією водню у металі .................................................................................76
         Харченко Л. Є., Кунта О. Є., Звірко О. І., Савула Р. С., Дурягіна З. А.
           Діагностика водневого макророзшарування в стінці гину труби
           системи магістральних газопроводів .......................................................................84
         Балицький О. І., Мочульський В. М., Іваськевич Л. М. Оцінювання впливу
           водню на механічні характеристики складнолегованого
           нікелевого сплаву.......................................................................................................91
   1   2   3   4   5   6   7