Page 2 - Zmist-n3-2015-new
P. 2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                       ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                           ФІЗИКО-ХІМІЧНА

                    МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ

                            Міжнароднийна
ово-технічнийжрнал
                                 Заснованийсічні1965ро

                                    Виходить6разіврі
                                  ТОМ 51, № 3, 2015
                                      травень – червень

                          ЗМІСТ         Андрейків О. Є., Кухар В. З., Долінська І. Я. Поширення тріщин високо-
           температурної повзучості в металах за нейтронного опромінення (Огляд)...........7
         Саврук М. П., Чорненький А. Б. Плоска задача теорії пружності
           для квазіортотропного тіла з тріщинами .................................................................17
         Шацький І. П. Гранична рівновага пластини з частково залікованою
           тріщиною ....................................................................................................................25
         Гавриш В. І. Нелінійна крайова задача теплопровідності для шаруватої
           пластини з включенням.............................................................................................32
         Силованюк В. П., Юхим Р. Я., Ліснічук А. Є., Івантишин Н. А.
           Розрахункова модель фібробетону на міцність за розтягу.....................................39
         Рудавський Д. В. Оцінювання залишкової довговічності тривимірного
           твердого тіла з плоскою втомною тріщиною за циклічного
           навантаження..............................................................................................................46
         Пастернак Я. М., Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. Дія зосереджених джерел
           тепла в піроелектрику з тріщинами за сталої температури
           на їх берегах ...............................................................................................................55
         Івасишин О. М., Василевський Є. Т., Антонюк С. Л., Величко В. В.,
           Марковський П. Є., Гавриш І. М. Особливості руйнування
           високоміцних болтів зі сплаву ВТ22........................................................................62
         Руі-мінг Су, Юінг-донг Ку, Ронґ-де-Лі, Юн-хуа Йоу. Вплив RRA-обробки
           на мікроструктуру та корозійне розтріскування алюмінієвого
           сплаву 7075.................................................................................................................68
         Кулик В. В., Андрейко І. М., Ваврух В. І. Вплив експлуатаційних факторів
           на роботоздатність графітизованої сталі..................................................................76
         Левицький В. Є., Ларук Ю. В., Білий Л. М., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В.
           Особливості модифікування полівінілхлориду полістирольними
           пластиками..................................................................................................................83
         Погрелюк І. М., Скворцова С. В., Федірко В. М., Спектор В. С., Лук’яненко О. Г.,
           Ткачук О. В. Антифрикційні характеристики титанового сплаву ВТ6
           після термоводневої обробки і наступного азотування..........................................90
         Шікімака О., Прісакару А., Бурлаку А. Вплив тривалої витримки
           за контактного навантаження на фазові зміни у кремнії......................................100
   1   2   3   4   5   6   7