Page 2 - Zmist-n2-2015
P. 2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                       ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА
                           ФІЗИКО-ХІМІЧНА

                    МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ

                            Міжнароднийна
ово-технічнийжрнал
                                 Заснованийсічні1965ро

                                    Виходить6разіврі
                                  ТОМ 51, № 2, 2015
                                      березень – квітень

                          ЗМІСТ


         Івасишин А. Д., Осташ О. П., Пріхна Т. О., Подгурська В. Я., Басюк Т. В.
           Вплив технологічних середовищ на механічні і фізичні властивості
           матеріалів для паливних комірок ...............................................................................7
         Івасишин О. М., Марковський П. Є., Гавриш І. М. Формування мікроструктури
           та механічних властивостей титанового сплаву ВТ22 у нерівноважних
           умовах швидкісної термічної обробки.....................................................................15
         Кречковська Г. В., Яновський С. Р., Студент О. З., Никифорчин Г. М.
           Фрактографічні ознаки експлуатаційної деградації зварних з’єднань
           магістральних нафтогонів .........................................................................................21
         Філоненко Н. Ю., Береза О. Ю., Піляєва С. Б. Вплив попереднього
           пластичного деформування сталі 25 на дифузійне насичення
           її поверхні бором та карбоном..................................................................................28
         Сенсілрая Р., Навін Саіт А. Оптимізація параметрів зварювання
           під час тертя з перемішуванням магнієвого сплаву AZ91D за
           допомогою методу Тагучі .........................................................................................36
         Григорчак І. І., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кондир А. І., Іващишин Ф. О.,
           Балабан О. В., Курепа А. С. Нові карбонові архітектури з нанообмеженою
           геометрією пустот для високоефективного ємнісного і псевдоємнісного
           накопичення енергії...................................................................................................42
         Унлу Б. С., Узкут M., Пінар A. M., Оздін К. Мікроструктурні властивості
           наповнених композиційних підшипників на політетрафторетиленовій
           основі після зношування ...........................................................................................48
         Фальковска А., Северин А. Втома спечених пористих матеріалів
           на основі нержавної сталі 316L за одновісного навантаження..............................53
         Стухляк П. Д., Голотенко О. С., Добротвор І. Г., Митник М. М.
           Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень
           епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною
           електромагнетною обробкою....................................................................................59
         Наговська І. В. Вплив водню та вуглецю на атомне упорядкування
           та границю міцності сплаву Н36 ..............................................................................64
         Рудяк Ю. А., Підгурський М. І. Дослідження міцності багатошарових
           структур із прозорих діелектриків оптичними методами ......................................68
         Сошко В. А., Сімінченко І. П. Перетворення в зоні різання поверхнево-
           активних мастильно-охолоджувальних технологічних середовищ
           у радикально-активні форми.....................................................................................72
   1   2   3   4   5   6   7