ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Лабораторія № 9 вібродіагностики

Кредо відділу: розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів, розробка на цій основі нових методів вібраційної діагностики, створення відповідних вібраційно-діагностичних систем та впровадження їх на підприємствах України.
Основні напрямки досліджень: неруйнівний контроль і діагностика властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій; розробка математичних методів та систем  моделювання об'єктів та процесів; розробка високопродуктивних пристроїв та  комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування; моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням.

Склад відділу:  

Юзефович
Роман Михайлович
зав. лаб.
к. т. н  ст. н. с.
+380 32 2296340
3340
 
Яворський
Ігор Миколайович
пров. н. с.
д. ф.-м. н. проф.
+380 32 2296341, 3341
+380 32 2633355
Кравець
Ігор Богданович
к. т. н ст. н. с.
+380 32 2296882
3882
Трохим
Георгій Романович
н. с.  к. т. н
+380 32 2296292,  3292
Мацько
Іван Йосипович
н. с.  к. т. н
+380 32 2296882
3882
Ващишин
Любомир Володимирович
м. н. с.
+380 32 2296414
3414
Стецько
Ігор Григорович
гол. констр.
+380 32 2296659
3659
Черчик
Геннадій Тимофійович
пров. інж.
+380 32 2296778
3778
Федорініна
Оксана Богданівна
інж.
+380 32 2296659
3659
Луферчик
Павло Петрович
технік 1 кат.
+380 32 2296401
3401
Богонос
Григорій Іванович
технік 1 кат.
+380 32 2296476
3476

 

  Публікації:
 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Yavorskyj I., Dehay D., Kravets I. Component statistical analysis of second order hidden periodicities // Digital Signal Processing. – 2014. – 26. – P. 50–70.
 3. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 4. Javorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 5. Javorskyj I., Isayev I., Majewski J., Yuzefovych R. Component covariance analysis for periodically correlated random processes // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90., Is. 4. – P. 1083–1102.
 6. Javorskyj I., Isaev I., Zakrzewski Z., Brooks S.P. Coherent Covariance Analysis of Periodically Correlated Random Processes // Signal Processing. – 2007. – Vol. 87, Is. 1. – P. 13–32.
 7. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Закжевскі З. Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49. – № 4.– С. 119–128.
 8. Яворский И.Н., Юзефович Р.М., Мацько И.Й., Шевчик В.Б. Компонентный корреляционный анализ векторныx периодически нестационарных случайных процессов // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57. – № 9. – С. 29–41.
 9. Jaworski І., Juzefowych R., Zakrzewski Z., Majewski J. Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych // Przegląd Telekomunikacyjny. – 2014. – № 8–9. – S. 900–904.
 10. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Маєвські Я. Аналіз вібраційного стану стержня з тріщиною під впливом стохастичних циклічних навантажень // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50. – № 2. – С. 128–136.
     монографія:
     Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 
Патенти:
 1. Драбич П.П., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Яворський І.М. Пристрій для вібраційної діагностики. Патент України №99358 від. 10.08.2012.
 2. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 3. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
Партнери:
 • Center for Stochastic Processes, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA;
 • Parthenope University, Naples, Italy;
 • University of Rennes 2, Rennes, France;
 • Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poland;
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakow, Poland;
 • University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна;
 • Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;
 • Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна;
 • Експертно-технічний центр фірма “ДІАЛАБ ЛТД”, Одеса, Україна

 

Powered by CuteNews