ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 
При ФМІ працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей:
 • 01.02.04-механіка деформівного твердого тіла
 • 01.04.03-радіофізика
 • 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.02.01-матеріалознавство
 • 05.02.10-діагностика матеріалів і конструкцій
 • 05.13.06-інформаційні технології
 • 05.17.14-хімічний опір матеріалів та захист від корозії
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника наукової установи такі документи:
 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);
 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).
С П И С О К
аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка
НАН України станом
на 1 січня 2015 року
№№
пп
Прізвище, ім”я, по батькові
Рік народження
Націо­нальн.
Рік закінчення вузу
Дата зарахування до аспіран­тури
Дата закінчення аспіран­тури
Наукова спеціальність
Шифр спеціально­сті
Науковий керівник
(з вказанням наукового ступеня і звання)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Перший рік підготовки
з відривом від виробництва ( з/в )
1.
РУДАК
Мар’ян Олегович
1991
укр.
2013
01.11.
2014
31.10.
2017
Діагностика матеріалів і конструкцій
05.02.10
Д.т.н. ст.н.с. Є.П. Почапський
2.
КАНЮК
Юрій
Ігорович
1992
укр.
2014
01.11.
2014
31.10.
2017
Діагностика матеріалів і конструкцій
05.02.10
Д.т.н. Д.В. Рудавський
3.
ГРАБОВСЬКА
Наталія
Романівна
1987
укр.
2008
01.11.
2014
31.10.
2017
Інформаційні технології
05.13.06
Д.т.н., проф.
Б. П. Русин
4.
ДАЦКО
Богдан
Миколайович
1990
укр.
2012
01.11.
2014
31.10.
2017
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., проф. М.С. Хома
5.
ЧОРНЕНЬКИЙ
Андрій
Борисович
1991
укр.
2013
01.11.
2014
31.10.
2017
Механіка деформівного твердого тіла
01.02.04
Д.ф.-м.н., проф. М.П. Саврук
6.
МАКСИМІВ
Ольга
Володимирівна
1983
укр.
2005
02.01.
2015
31.05.
2017
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., проф. Г.М. Никифорчин
без відриву від виробництва (б/в)
7.
КРЕТ
Наталія
Володимирівна
1974
укр.
2012
01.11.
1999
31.10.
2018
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., ст.н.с, О.Т. Цирульник
Другий рік підготовки
з відривом від виробництва ( з/в )
1.
КЕРОД
Тарас
Ігорович
1991
укр.
2013
01.11.
2013
31.10.
2016
Інформаційні технології
05.13.06
Д.т.н., проф.
Б. П. Русин
2.
КОСТІВ
Ростислав
Богданович
1979
укр.
2002
01.11.
2013
31.10.
2016
Механіка деформівного твердого тіла
01.02.04
Д.т.н., проф.
Я.Л. Іваницький
3.
КУХАР
Іван
Степанович
1989
укр.
2011
01.11.
2013
31.10.
2016
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., ст.н.с.
О.І. Яськів
4.
ЛИСЕЧКО
Віктор
Олегович
1991
укр.
2012
01.11.
2013
31.10.
2016
Радіофізика
01.04.03
Д.ф.-м.н., ст.н.с.
Д.Б. Куриляк
5.
МЕЛЬНИК
Наталія
Петрівна
1990
укр.
2013
01.11.
2013
31.10.
2016
Діагностика матеріалів і конструкцій
05.02.10
Д.т.н., проф. В.Р. Скальський
6.
ПИЛАТ
Михайло
Володимирович
1987
укр.
2009
01.11.
2013
31.10.
2016
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., ст.н.с.
І.І. Булик
без відриву від виробництва ( б/в )
7.
САГАЙДАК
Максим
Олегович
1989
укр.
2012
01.11.
2013
31.10.
2017
Інформаційні технології
05.13.06
Д.т.н., ст.н.с.
Л.І. Муравський
8
ГОЛОВЕЙ
Світлана
Анатоліївна
1990
укр.
2013
01.11.
2013
31.10.
2017
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., проф., М.С. Хома
Третій рік підготовки
З відривом від виробництва ( з/в )
1.
ШТЕНДЕР
Віталій
Володимирович
1987
укр.
2010
01.11.
2012
31.10.
2015
Матеріалознавство
05.02.01
Д.х.н., ст.н.с.
І.Ю. Завалій
2.
ЛІСНІЧУК
Андрій
Євгенович
1989
укр.
2012
01.11.
2012
31.10.
2015
Механіка деформівного твердого тіла
01.02.04
Д.т.н., проф.
В.П. Силованюк
3
СЕМАК
Петро
Михайлович
1985
укр.
 
2011
01.11.
2012
31.10.
2015
Діагностика матеріалів і конструкцій
05.02.10
К.т.н., доц.
О.М. Мокрий
4.
ХАБУРСЬКИЙ
Ярослав
Мирославович
1989
укр.
 
2010
01.11.
2012
31.10.
2015
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., проф., Г.М. Никифорчин
без відриву від виробництва ( б/в )
5
БОРУХ
Ігор
Володимирович
1974
укр.
1999
01.11.
2012
31.10.
2016
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., ст.н.с.
І.І. Булик
6
ГРИЩЕНКО
Сергій
Анатолійович
1985
укр.
2008
01.11.
2012
31.10.
2016
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., проф. О.І. Балицький
7
ГАРДА
Василь
Михайлович
1985
укр.
 
2007
01.11.
2012
31.10.
2016
Матеріалознавство
05.02.01
Д.т.н., проф. О.І. Балицький
8
ШЕВЧИК
Володимир
Богданович
1990
укр.
 
2012
01.11.
2012
31.10.
2016
Інформаційні технології
05.13.06
Д.ф.-м.н., проф. І.М. Яворський
9
КУТЛИК
Максим
Мирославович
1988
укр.
 
2012
01.11.
2012
31.10.
2016
Механіка деформівного твердого тіла
01.02.04
Д.ф.-м.н., ст.н.с. Д.Б. Куриляк
 
Четвертий рік підготовки
без відриву від виробництва ( б/в )
1.
ХЛОПИК
Ольга
Петрівна
1982
укр.
2004
01.11.
2011
31.10.
2015
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., ст.н.с.
І.М. Зінь
2.
ЗІНЬ
Ярослав
Іванович
1987
укр.
2010
01.11.
2011
31.10.
2015
Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.14
Д.т.н., проф., чл.-кор. В.І. Похмурський
3.
КОВАЛЕВИЧ
Віра
Михайлівна
1988
укр.
 
2010
01.11.
2011
31.10.
2015
Інформаційні технології
05.13.06
К.т.н., ст.н.с.
Д.Г. Досин
4
ВАСЮТА
Ростислав
Володимирович
1987
укр.
 
2010
01.11.
2011
31.10.
2015
Механіка деформівного твердого тіла
01.02.04
Д.ф.-м.н., проф. М.П. Саврук
 
        
С  П  И  С  О  К
докторантів, які проходять підготовку в докторантурі
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
станом на 1 січня 2015 року
 
№№
пп
Прізвище, ім”я, по батькові докторанта
Рік народження
національність
Рік закінчен.
вузу
Рік закінчен. аспіран­тури
Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання
Дата зарахування до докторанту
ри
Дата закінче­ння докторан­тури
Тема дисертації, шифр  спеціальностиі, по якій поступив до докторантури
Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
КОСАРЕВИЧ
Ростислав
Ярославович
1970,
укр.
1993
ФМІ
ім. Г.В.Карпенка НАН Укр.
к.т.н., ст.н.с.
01.09.
2012 р.
31.08.
2015 р.
Створення нових методів аналізу металографічних зображень для діагно­стики конструкційних матеріалів, 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій
Русин Б.П. – д.т.н., проф.
2.
КОРНІЙ
Сергій
Андрійович
1968,
укр.
1993
1997
ФМІ
ім. Г.В.Карпенка НАН Укр.
к.т.н., ст.н.с., ст.н.с.
01.09.
2013 р.
31.08.
2016 р.
Квантово-хімічний розрахунок та моделю­вання взаємодії корозив­ного середовища з поверхнею металів та металічних нанокластерів: нові методи та підходи, 05.17.14 – хімічний опір матеріалів і захист від корозії
Похмурський В.І. – д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України
3.
ДЕМ’ЯНИШИН
Наталія
Михайлівна
 
1963,
укр.
1987
ФМІ
ім. Г.В.Карпенка НАН Укр.
к.т.н., .н.с.
01.09
2014 р.
31.08.
2017 р.
Пружнооптичні властивості низькосиметричних матеріалів, 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій
Мицик Б.Г. – д.ф-.м.н., проф.
 

 

 

Scientific credo : Development of mathematic methods of fracture mechanics, construction of calculation models and fracture criteria for bodies with cracks and stress concentrators of different nature.
Main research areas: mechanics of solids, fracture mechanics of materials and contact mechanics; contact fatigue damages and tribojoint durability, computer modeling, integral equations.

Department staff:

Mykhaylo P. Savruk
head of department
D.Sc.,
professor
+38(032)229-63-66, +38(032)263-22-55
 
 
Oleksandra P. Datsyshyn
leading research fellow
D.Sc.,
+38(032)229-62-75    
datsyshy@ipm.lviv.ua
Viktor P. Sylovanyuk
leading research fellow
D.Sc., professor
+38(032)229-62-70    
sylovan@ipm.lviv.ua
Volodymyr S. Kravets
senior research,
Ph.D
+38(032)229-68-77, 6-613    
vlad@ipm.lviv.ua

 
Lyubov Yo. Onyshko
research fellow,
Ph.D
+38(032)229-62-68    
dep14@ipm.lviv.ua
Grygoriy P. Marchenko 
research fellow
Ph.D
+38(032)229-6605
mhp@ipm.lviv.ua
Artem Yu. Glazov
junior research fellow, Ph.D
+38(032)229-6605
glazov@ipm.lviv.ua
Nataliya A. Ivantyshyn
junior research fellow, Ph.D
+38(032)229-6903
dino@ipm.lviv.ua
Andrian V. Revenko
junior research fellow, Ph.D
+38(032)229-6903
andrevenko@ukr.net
Roman Ya. Yukhym
junior research fellow, Ph.D
+38(032)229-6903
yukhym.roman@gmail.com
Nadiya M. Bida
leading engineer
+38(032)229-6268
Mykhaylo M. Senyuk
leading engineer
+38(032)229-6613
Anatoliy M. Zavodovs’kiy
engineer
+38(032)229-6458
Anatoliy M. Osiechko
engineer
+38(032)229-6458
Yarema P. Osiv
engineer
+38(032)229-6458
Oksana A. Kravchuk
engineer
+38(032)229-6605
kroks@ipm.lviv.ua
Andriy B. Levus
engineer
+38(032)229-6605
levus@meta.ua
Rostyslav V. Vasyuta
engineer
+38(032)229-6877
Roman Ye. Pryshlyak
engineer
+38(032)229-6605
pryshlyak@gmail.com
Iryna A. Rudavs’ka
engineer
+38(032)229-6605
 
Andriy Ye. Lisnichuk
engineer
+38(032)229-6903
dniprovets14@gmail.com
 
      Main publications:
Monographs:
 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.
Articles:
 1. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.
 6. Savruk M.P., Kazberuk A. Two-dimensional fracture mechanics problems for solids with sharp and rounded V-notches // Int. J. Fract. – 2010. – 161, № 1. – P. 79–95.
 7. Panasyuk V.V., Savruk M.P. On the determination of stress concentration in a stretched plate with two holes, J. Math. Sci., 2009, 162, № 1, 132-148.
 8. Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P., Marukha V.I. Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies // Acta mechanica et automatica. – 2007, V.1, – №1, Р.85-88.
 9. Маруха В.І., Середницький А.Я., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування // Наука та інновації. – 2007. – т. 3 – №5. – С.55-62.
 10. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue.  – 2006. – 28, Is. 4. – P. 375-385.                                   
Partners:
 1. Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland
 2. National aviation university, Kiev, Ukraine
 3. Department of machines science (D.Sc., Proff. Myroslav Kindrachuk)
 4. Department of technology of repairing of aviation technique (Ph.D. Oleksandr Duhota)
 5. Department № 12 Structural strength of material in operating environments (D.Sc. Yaroslav Ivanyts’kyi, Ph.D. Stepan Shtayura, engineer Taras Lenkovs’kyi)

 

 
 

The scientific credo: development of the evaluation methods and mode to improve the physico- mechanical properties, particularly fatigue crack resistance characteristics, of structural and functional materials by optimizing the chemical and phase composition and structure morphology with relation to the fracture micromechanisms under operating environments, primarily hydrogenous, influence.

Main research:

 • fundamental aspects of material fatigue, i.e. crack initiation and growth stages, at low and high temperatures and under the influence of operational environments (vtoma, zal);
 • methods of the fatigue durability increasing of high-strength wheel and spring steels, aluminum alloys and their welded joints (rail and aircraft transport, space engineering) (Hol + Kyluk, koleso, microskop);
 • optimization of the physico-mechanical properties of metallic, ceramic and composite materials, including nanostructured, under the influence of reducing and oxidizing technological environments (fuel cell hydrogen energy); (Komirky, Podhurska-1);
 • monitoring of the stress-strain state and the structure and mechanical properties degradation of materials and structural components by non-destructive methods based on its physical characteristics changing. (Holovatuk)

Department staff:

Осташ
Орест Петрович
завідувач відділу,
д. т. н., проф.
+38(032)2635100
 
Андрейко
Ігор Михайлович
ст. наук. співроб.,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2634028
Василів
Богдан Дмитрович
ст. наук. співроб.,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2296693
Чепіль
Роман Володимирович
ст. наук. співроб.,
к.т.н.
+38(032)2296245
Віра
Володимир Володимирович
наук. співроб.,
к. т. н.
+38(032)2634028
Головатюк
Юрій Володимирович
наук. співроб.,
к. т. н.
+38(032)2634028
Івасишин
Андрій Дмитрович
наук. співроб.,
к. т. н.
+38(032)2296693
Кулик
Володимир Володимирович
наук. співроб.,
к. т. н.
+38(032)2634028
Грибовська
Вікторія Іванівна
мол. наук. співроб.
+38(032)2296245
Подгурська
Вікторія Ярославівна
мол. наук. співроб.
+38(032)2296693
 

Шаповалов Герогій Олександрович  Інженер І кат.  +38(032)2296608

Пронік Василь Михайлович  інженер ІІ кат.  +38(032)2634028

Горак Ігор Степанович  технік І кат.  +38(032)2296608

Тепла Ніна Михайлівна  технік І кат.  +38(032)2296245  ninatepla@yandex.ru

Кисилевський Лев Несторович  технік ІІ кат.  +38(032)2296608

Перегінець Володимир Миколайович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Чабан Михайло Іванович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Department’s productions and equipments:

 
 
 Main publications:
 1. Ostash O.P., Chepil R.V., Vira V.V. Fatigue crack initiation and propagation at different stress ratio values of uniaxial pulsating loading // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2011. – 34. –p. 430 – 437.
 2. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, O.P. Ostash, T. I. Voronjak et al. // Optics and Lasers in Engineering.— 2011. – 49, № 3. – P. 305-312.
 3. Осташ О.П., Витвицький В.І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 5-19.
 4. Ostash O.P., Vytvyts'kyi V.I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behaviour of steels  and structural optimization of their hydrogen resistance // Materials Science.- 2012.- 47(4).- P. 421-437.
 5. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс / О.П. Осташ, В.Г. Анофрієв, І.М. Андрейко та ін. // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 7-13.
 6. Ostash O. P., Anofriev V. H., Andreiko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels // Materials Science.- 2013.- 48(6).- P. 697-703.
 7. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, Л. І. Маркашова та ін.  // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – №1. – С. 18-27.
 8. Ostash O. P., Andreiko I. M., Markashova L. І., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ О. І., Koval’chuk L. B. Influence of long-term operation on the structure and physicomechanical properties of D16- and V95-type aluminum alloys // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 13-24.
 9. Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5 // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 1.- С. 111-115. 
 10. Hrybovs’ka V. I., Chepil’ R. V. Estimation of the durability of elastic clamps of the KPP-5 rail fastening // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 124-129.
 11. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації / О.П. Осташ, Д.С. Ківа, В.М. Учанін та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – № 2. – С. 15-22.
 12. Ostash O.P., Kiva D.S., Uchanin V.M, Semenets' O.I., Andreiko I.M., Golovatyuk Yu.V. Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service // Tekhnicheskaya Diagnostika I Nerazrushayushchiy Kontrol.- 2013.- № 2.- P. 15-22.
 13. Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 5.- С. 98-111.
 14. Ostash O. P., Vol’demarov O. V., Hladysh P. V. Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life // Materials Science.- 2014.- 49(5).- P. 667-680.
 15. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік ScCeSZ–NiO та YSZ–NiO / Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. П. Осташ та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 5–13.
 16. Vasyliv B. D., Podhurs’ka V. Ya., Ostash O. P., Vasyl’ev О. D., Brodnikovs’kyi E. M. Influence of reducing and oxidizing media on the physicomechanical properties of ScCeSZ–NiO and YSZ–NiO ceramics // Materials Science.- 2013.- 49(2).- P. 135-144.
 17.  Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 18. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації /  О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 19. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 20. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.-  2014. – 87. – P. 123–128.
 21. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of  densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.
Patents:

1.Patent №69091 (Ukraine). Method of modeling of materials degradation in structure component after long-term service / O.P. Ostash, V.M. Uchanin, I.M. Andreiko, Yu. V. Holovatyuk. Bul. № 8; 25.04.2012.
2.Patent №71087 (Ukraine). Method of prediction of steels resistance to hydrogen embrittlement / O.P. Ostash, V.I. Vytvyts'kyi, R.V. Chepil'. Bul. № 13; 10.07.2012.
3.Patent №69067 (Ukraine). Method of fatigue process zone size estimation / O.P. Ostash, R.V. Chepil', I.M. Andreiko et al. Bul. № 8; 25.04.2012.
4.Patent №101424 (Ukraine). Eddy-current method of estimation of the material in-service degradation / O.P. Ostash, V.M. Uchanin, I.M. Andreiko, Yu. V. Holovatyuk. Bul. № 6; 25.03.2013.
5.Patent №78992 (Ukraine). Method of treatment of NiO containing anodes of ceramic full cell/ O.P. Ostash, B.D. Vasyliv, V. Ya. Podhurska, O.D. Vasylyev. Bul. № 7; 10.04.2013.
6.Patent №83151 (Ukraine). Method of  uniform electrocontact heating of specimens with variable cross-section / O.P. Ostash, R.V. Chepil', V.I. Hrybovska. Bul. № 16; 27.08.2013.
7.Patent №106168 (Ukraine). Eddy-current method of estimation of material structure local degradation during long-term service / O.P. Ostash, V.M. Uchanin, I.M. Andreiko et al. Bul. № 14; 25.07.2014.
8.Patent №92330 (Ukraine). Method of heart treatment of the cast hypoeutectic Ti-Si-Al-Zr alloy  / O.P. Ostash, A.D. Ivasyshyn. Bul. № 15; 11.08.2014.
9.Patent №106837 (Ukraine). Method of  prediction of the heat power plant pipeline residual life / O.P. Ostash, R.V. Chepil', O.V. Voldemarov, P.V. Hladysh. Bul. № 19; 10.10.2014.
10.Patent №106836 (Ukraine). Method of estimation of wheel steels serviceability/ O.P. Ostash, I.M. Andreiko, V.V. Kulyk. Bul. № 19; 10.10.2014.
11.Patent №94545 (Ukraine). Heat-resistant material for fuel cells / O.P. Ostash, T. O. Prihna , A.D. Ivasyshyn et al. Bul. № 22; 25.11.2014.

Partners:

1.SP "ANTONOV", Kyiv
2.INTERPIPE NTRP, Dnipropetrovsk
3.Design Office Yuzhnoe, Dnipropetrovsk
4.SP "LORTA", Lviv
5.Paton Welding Institute NASU, Kyiv
6.Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv
7.Bakul Institute for Superhard Materials of NASU, Kyiv
8.Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of  NASU, Kyiv
9.Nekrasov Institute for Ferrous Metallurgy of NASU, Dnipropetrovsk
10.Oles Honchar National University, Dnipropetrovsk
11.National Technical University, Zaporizhya

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

  Z. T. Nazarchuk

Director of H. V. Karpenko Physico-Mechanical Institute
academician of the National
academy of Sciences of Ukraine;
Dr. Sci.; professor;
+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
zinoviy.nazarchuk@gmail.com

 

  V. V. Panasuk

Honourary Director, adviser
academician of the National
academy of Sciences of Ukraine;
Dr. Sci.; professor;
+38(032) 264-86-88
panasyuk@ipm.lviv.ua
 

 

  V. R. Skalskyy

Vice-director
member of Academy of Sciences of Ukraine,
Dr. Sci.; Professor;
+38(067) 90-55-279
+38(032) 263-12-64
skalsky.v@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  D. G. Dosyn

Vice-director
PhD, senior research fellow;
+38(032) 263-81-50

  V. V. Korniy

Scientific Secretary
PhD, senior research fellow;
+38(097) 23-55-685
+38(032) 263-70-49
valia@ipm.lviv.ua

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

The scientific credo: certification of materials and coatings, development of new insulation materials; development of methods for predicting longevity and rapid evaluation of the protective properties of coatings, development of regulatory documents in the field.

Main research: development of new insulation anticorrosive coatings; rheological testing, physical, mechanical, protective and insulating characteristics of the following materials:

Bituminous, ribbon and wrapping materials protective coatings based on them. (Bitumen compositions, mastics and coatings based on them. Bituminous materials, roofing materials and waterproofing materials . Polymer based on PVC. Insulating and wrapping materials. Protective coatings based on them); Polymeric materials: paints and coatings, adhesives, compounds, protective materials and coatings, plastic (Materials for paint and coatings based on them. Adhesives and compounds. Sealants. Resins Polymerization and polycondensation resin obtained by polymerization and stepped. Lubricants. Polymer pipes and details of pipelines); Insulation and sound insulating materials, coatings, and construction products (Organic insulating materials. Inorganic insulation materials . Geotextiles, nonwoven cloth and design)

The main activities of the laboratory:

 • certification testing of domestic and imported film, plastic, paint, mastic, anticorrosive coatings and insulating materials used in the economy to protect against corrosion;
 • testing new materials and construction coatings;
 • consultation, examination of technical standards, issuing conclusions on the use of materials;
 • participation in the production of materials engineering supervision, control and testing coatings on objects;
 • development and approval of specifications and standards for materials;
 • development of methods of testing materials, transfer copies of customers developed laboratory methods, specifications, standards and other regulations on the insulating and anticorrosive materials;
 • research of physicomechanical and protective properties of materials involved in the development of new materials and anticorrosive coatings.

 

Склад відділу:

Volodymyr Chervatyuk
Replacement. director of STR
Head. lab.
Ph.D., senior scientist
+38(032)243-17-18, +38(032)263-40-66,
+38(032)229-69-18, +38(032)229-66-18

Lyubov Stehnovich

Lead Engineer

+38(032)263-40-66, +38(032)229-69-18

dep43@ipm.lviv.ua

Iryna Kushnir

Junior Research

+38(032)263-40-66, +38(032)229-69-18

dep43@ipm.lviv.ua, i-riska@ukr.net

Marija Tomashevska

Engineer І class

+38(032)263-40-66, +38(032)229-69-18

dep43@ipm.lviv.ua

Lіdіya Drozda

Engineer

+38(032)263-40-66, +38(032)229-69-18

dep43@ipm.lviv.ua

   

Main publications:

 1. Fracture mechanics and strenght of materials: Reference book / Editor-in-chif V. Panasyuk. V 11. Strenght and durability of oil and gas pipelines and storage tanks / H. Nykyforchyn, S. Polyakov, V.Chervatyuk, І. Orynyak, Z. Slobodyan, R. Dzala. Editor H. Nykyforchyn. - Lviv: spolom, 2009.-504p.
 2. Reference catalogue "Modern Materials for anticorrosive protection of oil and gas complex of Ukraine" / V.Vasylyuk, V. Chervatyuk, V.Vaskivskyy, Yu. Fedorenko, S. Tkach. Lviv, 2008. - 170p.
 3. V. Chervatyuk, I. Perminova Current trends in the application of anticorrosive coatings for protection of main oil pipelines and reservoirs (Physical-chemical mechanics of materials. The problems of corrosion and corrosion protection materials . 8 Issue , 2010, V 2, P. 625 -630)
 4. V. Chervatyuk, I. Kushnir Perspectives of using protective coatings based on water-bitumen-polymeric emulsions for corrosion protection of oil and gas facilities (Physical-chemical mechanics of materials. The problems of corrosion and corrosion protection materials . 9 Issue , 2012, V 2. P. 683-687)
 5. V. Chervatyuk, I. Kushnir, O. Vollis The system of corrosion protection coating based on bitumen-polymeric composition (Journal "Lviv Polytechnic", "Chemistry, technology, materials and their applications», № 761, published NU "Lviv Polytechnic ", Lviv-2013.-P.261-264)
 6. V. Chervatyuk, I. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Physical-chemical mechanics of materials, №3, 2013, P.110-113)
 7. V. Chervatyuk, I. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Materials Science November 2013, V 49, Issue 3, P. 404-407)
 8. V. Chervatyuk, I. Kushnir Protective properties of coatings based on a water-bitumen-polymeric emulsion with high rates of formation for corrosion protection of pipelines and oil and gas facilities (Physical-chemical mechanics of materials. The problems of corrosion and corrosion protection materials . 10 Issue, 2014, V 1. P.245-249)
 9. Anticorrosion Coatings based on a water-bitumen-polymeric emulsion with high rates of formation, Register number 201312497, Opinion on the patentability of the invention matching the results of the qualifying examination of 30 April 2015
Partners:

Laboratory cooperates with certification centers: State Enterprise "UKRSEPROTRUBOIZOL" SE "Lvivstandartmetrolohiya" SE "Rivnestandartmetrolohiya" SE "Zhytomirstandardmetrology" SE "Ternopilstandartmetrolohiya" DP SC "Halsert."

Our customers: Naftogaz Ukraine, "Ukrtransnafta", DK Ukrtransgaz, OJSC Ukrnafta, JSC "Odessa plant of finishing materials", Ltd.-Company "Pulsar and Co." SE "Dashavske composite materials plant," GAO MN "Drugba", DC "Ukrtransgaz", JSC "Naftohazbud", Brovary Plastics Plant, Corporation "Energoresurs-Invest", SPE "Ukrtruboizol", LLC "Tegola-Ukraine", LLC "Kolor S.I.M", LLC "Elplast-Teplo", PE "Intsalplast-XB", SEEC" Techno-Resurs ", Ltd." Diver " and others.

 

 

Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" НАН України створено у вересні 2007 року на базі відділу Фізико-хімічних методів зміцнення матеріалів Фізико-механічного інституту НАН України з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання виробництва фірм Carl Zeiss (Німеччина) та Oxford Instruments (Англія).
Головними завданнями Центру є:
 • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасному скануючому електронному мікроскопі EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350;
 • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень на обладнанні Центру, сучасних методів електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу та підготовки зразків;
 • підготовка спеціалістів, стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру;
 • технічне забезпечення роботи обладнання Центру.
Наказом директора ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України керівником ЦККНП "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" призначений заступник директора,
«Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» пропонує для колективного використання скануючий електронний мікроскоп EVO 40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy в складі:
      Базового блоку EVO 40XVP із можливістю роботи у режимах високого вакууму, низького вакууму та наднизького вакууму в комплекті з:
 • повністю безмасляною системою відкачки вакууму на базі форвакуумної помпи та турбомолекулярної помпи високої продуктивності без масляних ущільнень і підшипників. Швидкість відкачки камери на стандартному зразку – 3 хвилини;
 • електронно-оптичною колоною для вольфрамового катоду;
 • детекторами: вторинних електронів Эвернхарта-Торнлі (SE); 4-ох сегментним детектором відбитих електронів (BSD) з кріпленням на полюсному наконечнику (не потребує настройки та юстировки, не скорочує робочу відстань мікроскопу і постійно готовий до роботи, не займає окремого порту в камері мікроскопу); вторинних електронів для низького вакууму (VPSE); детектором поглинутого струму; інфрачервоною камерою для спостереженням за положенням зразка у камері мікроскопу;
 • робочою камерою розміром 365х220 мм;
 • столиком із повною моторизацією по 5-ти осях з точністю переміщення і повторюваністю позиції 1,5 мкм;
 • програмним забезпеченням SmartSEM;
 • комп’ютером.
      Енергодисперсійного рентгенівського спектрометру INCA ENERGY 350 в комплекті з:
 • літієвим детектором площею 10 мм?, що забезпечує роздільну здатність 133 эВ, чутливість визначення домішки 0,01%, локальність аналізу від 1 мкм на стандартних взірцях та до 0,1 мкм на плівках;
 • дюаром на 7,5 літра для охолождення детектора рідким азотом;
 • мікроаналітичним процесорм INCA X-stream;
 • системою захоплення відеозображення Microscope Image Capture System (MICS);
 • комп’ютером;
 • програмним забезпеченням Inca Energy з
  • опцією якісного аналізу в діапазоні від берилію до плутонію;
  • опцією кількісного аналізу в діапазоні від бору до плутонію;
  • автоматичним маркуванням піків;
  • автоматичним та ручним масштабуванням спектрів;
  • шести режимами отримання спектрів;
  • реконструкцією спектрів;
  • порівнянням спектрів. 

Керівник Центру:
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Похмурський Василь Іванович
Телефони: +380(322)631577, +380(322)296353; E-mail: pokhmurs@ipm.lviv.ua

Відповідальний за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами Центру:
Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Корній Сергій Андрійович Телефони: +380(322)638096, +380(322)296253, E-mail: kornii@ipm.lviv.ua

Поштова адреса: 79060, Україна, м. Львів, вул. Наукова, 5

Scientific credo: development of methods and means for searching and processing of scientific and technical information, technical, organizational and methodical providing access to such information and its sources for the scientific departments of the institute.

The main research approaches: The development of intelligent system of recognition of content of text documents architecture, based on ontology learning and automatic scheduling. Implementation of software of a prototype system of intellectual search of scientific publications which is based on recognition of summaries content. Modeling of decision support information system for recovery and prevention of accidents in urban water network. Telecommunication networks technologies.

Areas of application results: information technology, artificial intelligence, information retrieval, knowledge discovery.

Dmytro Dosyn
head of department;
PhD
senior research fellow;
tel.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
 
 
Kovalevych Vira
leading engineer;
tel.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
Yatsenko Andriy
engineer of 1 cat.
tel.: 35-74;
Gill Roman
engineer of 1 cat.
tel.: 35-74;
Kravets Oleksandr
engineer
tel.: 35-74;
Yatsiv Petro
engineer
tel. 35-74;

 

Publications:

 1. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 2. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 3. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 4. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 5. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 6. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 7. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 8. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 9. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.

Partners:

 1. Department of Information Systems and Networks of the Institute of Computer Sciences and Information Technologies of the Lviv Polytechnic National University;
 2. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland;
 3. Department of Informatics Engineering School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria, Portugal.

Кредо відділу: Створення нових електродних матеріалів для поверхневого зміцнення і захисту конструкційних матеріалів наплавленням, газотермічним напиленням і плазмоелектролітним синтезом покриттів; встановлення механізмів формування покриттів та закономірностей їх структури на фізико-механічні та трибологічні характеристики у технологічних середовищах.
Основні напрямки досліджень: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів; спект­ральний і термодинамічний аналізи реакцій синтезу поверхневих шарів; електрохімічні методи; аналіз механічних та трибологічних властивостей покриттів. Галузі застосування результатів. Машинобудування, гірничодобувна галузь, теплова енергетика, транспорт, харчо­пере­робна промисловість, поліграфія, легка промисловість.

Склад відділу:

Хома Мирослав
Степанович
завідувач, д.т.н., проф. 
2631157
 
Чумало Галина
Василівна
ст.н.с., к.т.н.
2296661
Антощак Ігор Миколайович,  н.с.,  к.т.н., 2296622, qwert@ipm.lviv.ua
Сисин Галина Михайлівна,  м.н.с. , к.т.н. galyna­_1721@ipm.lviv.ua
Чучман Марян Романович,  головний інженер,  2296622,
Воробель Володимир Ігорович, інженер 1 категорія,  2296622, vorobel_v@ipm.lviv.ua
Івашків Василь Романович, інженер 1 категорія,  vasyl-1@ukr.net
Дацко Богдан Миколайович, інженер 1категорія, 2631157, datsko.bohdan@gmail.com
Головей Світлана Анатоліївна,  інженер 2 категорія, 2631157, svityliagolovey@gmail.com
Дячук Алла Іллівна, інженер 2 категорія, 2631157, allad@ipm.lviv.ua
Гнатів Геннадій Миколайович, слюсар.

Фотографії продукції, обладнання:

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

 

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів

 

         Публікації:
 1. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. № 2. – С. 55–66.
 2. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. 2010. – С. 275–287.
 3. 3. Wplyw obciazen cyklicznych oraz statycznych na trwalosc materialow konstrukcyjnych w srodowiskach siarkowodorowych /M. Pashezhko O. Radkewyzh, G. Czumalo, R  Jurkewyzh // Przeglad Mechaniczny – 2011.– №2.– S.24 –27.
 4. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 5. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. Р. 343–350.
 6. Вплив деформації на мікроелектрохімічну гетерогенність зварного з’єднання сталі 17Г1СУ / М.С. Хома, Г.М. Сисин, В.Т. Яворський, Ю.В. Дзьоба // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 2. – C. 25–30.
 7. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 8. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 9. Khoma М., Chumalo Halyna.  Effect of Hydrogen Sulfide Environment on the Serviceability of Structural Materials for Oil and Gas Equipment // Innovations in Corrosion and Material Science. – 2014. – № 4. – P. 1–4.
 10. Вплив параметрів живильної води ВВЕР-1000 на корозійно-електрохімічну поведінку сталі 08Х18Н10Т / В.І.Похмурський, М.С.Хома, І.М.Антощак, В.І.Воробель // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – № 6. – С. 112–116.
Акти впровадження:
 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Патенти:
  1. Патент України на корисну модель №61480. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /
  Чучман М.Р. Заявл. 29.11.10; Опублік. 25.07.2011. Бюл. №. 14. – 3 с.
  2. Патент України на корисну модель № 96715. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко,
  Г.Чумало. Заявл. 22.09.2014;Опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. – 4 с.
 
Партнери:
- ПрАТ «Конотопський арматурний завод»;
- НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк;
- ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»;
- ПрАТ «ЛИНІК» м. Лисичанськ;
- УМГ «Львівтрансгаз»;
- Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”;
- Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
- Національний університет “Львівська політехніка”;
- Сєвєродонецький технологічний інститут Східно-українського національного університету ім. В. Даля.
 
 
 

Scientific credo: Surface engineering of structural materials in gas and liquid metal media; evaluation of the corrosion compatibility of structural materials with liquid metal coolants; study of the corrosion and adsorption aspects of the influence of low-melt metals on deformation and destruction mechanisms.

Main line of investigations:

 • study of physicochemical effect of the gas and liquid metal media on structural materials at high temperatures;
 • development of physicochemical bases of the new methods of surface modification of structural materials in controlled gas media;
 • development of physicochemical bases of the formation of functional protective layers to provide the operability of structural materials in the contact with liquid metal media.

Department staff:

POHRELYUK
Iryna Mykolayivna

Head of Department
D. Sc., Professor
3128, 3764
pohrelyuk@ipm.lviv.ua
YASKIV
Oleh Igorovych

Senior researcher
D.Sc., Senior researcher
3150
FEDIRKO
Viktor Mykolayovych

Principal researcher,
D.Sc., Prof.
Corr. member of NAS of Ukraine
3284
fedirko@ipm.lviv.ua
Lukyanenko
Alexander Hennadiyovych

Senior researcher
Ph.D.
3343, 3674
lukyanenko@ukrpost.ua
TKACHUK
Oleh Volodymyrovych

Researcher
Ph.D.
3672, 3429
tkachuk@ipm.lviv.ua
TRUSH
Vasyl Stepanovych

Researcher
Ph.D.
HURYN
Svitlana Vasylivna

Junior researcher
Ph.D.
3354
KRAVCHYSHYN
Taras Myronovych

Junior researcher
Ph.D.
3354, 3420
kravchyshyn@ipm.lviv.ua
PROSKURNYAK
Roman Vasylyovych

Junior researcher
Ph.D.
3672, 3420
romano@ipm.lviv.ua
MEL’NYK
Khrystyna Romanivna

engineer 2nd category
3672, 3420
KUHAR
Ivan Stepanovych

engineer 2nd category
3354
 
SHVACHKO
Khrystyna Sergiyivna

engineer
3343
LAVRYS’
Sergiy Myroslavovych

engineer
3343
 

Shchepan’skyi Yaroslav Stepanovych – chief engineer, 3674

Kudlak Stepan Myhaylovych – leading engineer, 3674

Lopushans’kyi Vasil Antonovych – leading engineer, 3673

Baranets’kyi Volodymyr Stepanovych – leading engineer, 3673

Kordyukevych Myron Oleksiyovych – technician 1st category, 3465

Petryshyn Mykhailo Stefanovych – technician 1st category, 3844

Kharachko Maria Vasylivna – technician 1st category, 3673

Pen’kovyi Oleh Volodymyrovych – machine fitter, 3465

Kordyukevych Vyacheslav Myronovych – machine fitter, 3465

Krayevskyi Petro Petrovych – repairman, 3465

Tzap Lyubomyr Mykolayovych – repairman, 3844

Halabuda Stefan Dmytrovych – mechanic, 3576

Department’s productions and equipments:

Products of aviation application from VT22 titanium alloy after modification of surface by nitrogen.
 
        

Supports from VT6 alloy

after nitriding.

Heads of endoprosthesis of hip joint from c.p. titanium after modification of surface by nitrogen
(with ISM NASU).

 

Equipment for modification of surface layer of structural materials by different interstitial elements (O2, N2, C, B).

 

Main publications

 1. Pohrelyuk I. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9 % NaCl at 40оС / I. Pohrelyuk, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 260–265.
 2. Yaskiv O.I. Oxidation/corrosion behaviour of ODS ferritic/martensitic steels in Pb melt at elevated temperature / O.I. Yaskiv, V.M. Fedirko // International Journal of Nuclear Energy. – 2014. – Vol. 2014. – Article ID 657689, 8 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/657689).
 3. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. – P. 392–398.
 4. Modelling of microstructural evolution of titanium during diffusive saturation by interstitial elements / Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk // Titanium Alloys – Advances in Properties Control (Chapter 3), Book edited by J. Sieniawski, W. Ziaja. – InTech, 2013. – P. 45–68.
 5. Pohrelyuk I.M. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36°С and 40°С / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/241830).
 6. Pohrelyuk I. Chemico-thermal treatment of titanium alloys – Nitriding / I. Pohrelyuk, V, Fedirko // Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications (Chapter 7), Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. – InTech, 2012. – P. 141-174.
 7. Gas nitriding and subsequent oxidation of Ti-6Al-4V alloys / D.B. Lee, I. Pohrelyuk , O. Yaskiv , J.Ch. Lee // Nanoscale Research Letters. – 2012. – 7:21 (DOI:10.1186/1556-276X-7-21).
 8. Pogrelyuk I.N. Study of wear resistance of thermal-diffusion boron nitride coatings on titanium / I.N. Pogrelyuk, V.N. Fedirko, A.V. Samborskii // Journal of friction and wear. – 2012. – Vol. 33, No 5, – P. 388-395.
 9. Formation of oxynitrides on titanium alloys by gas diffusion treatment / I. Pohreliuk, О. Yaskiv, V. Fedirko, D.B. Lee O. Tkachuk // Thin Solid Films. – 2011. – 519. – Р. 6508–6514.
 10. Pohrelyuk I.M. Corrosion resistance of the Ti-6Al-4V titanium alloy with nitride coatings in 0,9% NaCl / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. – 2011. – Vol. 63. – No. 6. – P. 35–40.
Patents:
 1. Patent of Ukraine 50970. С23С8/00. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, A.V. Samborskii. – № u201000396; Declared 18.01.10. Published 25.06.10. – Bulletin № 12.
 2. Patent of Ukraine 51936. С23С8/06. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak. – № u201000582; Declared 21.01.10. Published 10.08.10. – Bulletin № 15.
 3. Patent of Ukraine 53075. С23С8/00. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, O.I. Yaskiv, I.M. Pohrelyuk, R.V. Proskurnyak, A.V. Samborskii – № u201002634; Declared 09.03.10. Published 27.09.10. – Bulletin № 18.
 4. Patent of Ukraine 62404. С23С8/10. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, A.T. Pichugin, A.H. Luk’yanenko, V.S. Trush. – № u201101732; Declared 14.02.11. Published 25.08.11. – Bulletin № 16.
 5. Patent of Ukraine 62420. С23С8/00. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, I.M. Pohrelyuk, A.V. Samborskii. – № u201101852; Declared 17.02.11. Published 25.08.11. – Bulletin № 16.
 6. Patent of Ukraine 62432. С23С8/72. Method of chemicothermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, I.M. Pohrelyuk, R.V. Proskurnyak, A.V. Samborskii. – № u201102019; Declared 21.02.11. Published 25.08.11. – Bulletin № 16.
 7. Patent of Ukraine 65352. С23С8/72. Method of thermal treatment of titanium alloys / V.M. Fedirko, I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk – № u201101858; Declared 17.02.11. Published 12.12.11. – Bulletin № 23.
Партнери:

Ukrainian partners:

 1. G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine, Kyiv;
 2. V. Bakul Institute for Superhard Materials of the NAS of Ukraine, Kyiv;
 3. Institute of Solid State Physics, Materials Science and Technologies of the NAS of Ukraine, Kharkiv;
 4. SE «ANTONOV», Kyiv;
 5. National University «Lviv Polytechnic», Lviv;
 6. Zaporozhye National Technical University;
 7. Scientifical-Research Center «Titanium Zaporozhye», Zaporozhye.

Foreign partners:

 1. Dr. Daniel Eylon, Professor and Director Graduate Materials Engineering, University of Dayton, Dayton, USA.
 2. Dr. Juergen Konys, Corrosion department, Institute for Applied Materials - Material Process Technology at a Glance, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany.
 3. Moscow State Aviation Technological University, Moscow, Russia.
 4. Physico-Technical Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.
 5. Ural State Technical University, Yekaterinburg, Russia.

 

The scientific credo: The development of new feeder materials for superficial strengthening and protection structural materials by surfacing, thermal spraying and plasma electrolytic synthesis of coatings; the determination of coatings formation mechanisms and regularities of their structure on physico-mechanical and tribological properties in technological environments.

Research methods: Metallographic and phase analysis of coating structure; spectral and thermodynamic analysis of synthesis reactions of superficial layers; electrochemical methods; analysis of mechanical and tribological coatings properties.

Branches of results usage: Mechanical engineering, mining industry, thermal engineering, automotive, food processing industry, printing, light industry.

Department staff:

Student M.M.
Chief, Senior fellow
108 M. B.
36-48
 
Hvozdetskyi V.M.
Research fellow
109A-M. B.
32-72
Stupnytskyi T.R.
Younger research fellow
109A-M. B.
32-72
Veselivska H.H.
Younger research fellow
109A-M. B.
32-06
Dovhunyk V.M.
Senior fellow
14-M. B.
37-97
Posuvaylo V.M.
Senior fellow
1-1A. B.
36-20
Dzioba Y.V.
Chief engineer
14-M. B.
34-48
37-97
Shmyrko V.V.
Engeener.1 c.
14-M. B.
37-97 
 

Sirak Ya.Ya.

Engeener.1 c.

109A-M. B.

32-72

-

Golovchuk M.Ya.

Leading engineer

14-M. B.

37-97

-

Trostinskyi M.A.

Turner

12-3A. B.

-

-

 

Department’s productions and equipments:

         Main publications:
 1. Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation // V.Pokhmurskii, M.Student, V.Gvozdeckyj, H.Pokhmurska. / Inzyneria powierzchni, N3. 2011. – P.32-37.
 2.  Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu / V. Pokhmurskii, M. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, V.Gvozdeckii // Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni – 14 p.
 3. Iron-based arc-sprayed coatings for gas corrosion protection at elevated temperatures / H.Pokhmurska, B.Wielage, V.Pokhmurskii, M. Student, V.Gvozdeckii // Proc. of Int. Thermal spray Conf. and Exposition. – 2011. – S.139-144
 4. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. Journal of Thermal Spray Technology   2013 vol:22, iss:5, 808-819 Pokhmurskyi V. I., Student M.M., Pokhmurska H.V., Student O.Z, Hvozdecky V.M., Stupnytskyi T.R.
 5. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. B.Wielage, H.Pokhmurska, M.Student, V.Gvozdeckii, T.Stupnyckyj, V.Pokhmurskii // Surface and Coatings Technology, 220 (2013) – P.27-35.
 6. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией Похмурський В.І., СтудентМ.М., ГвоздецькийВ.М., ПохмурськаГ.В., Рябцев І.О., Ступницький Т.Р. Автоматическая сварка», 2013, № 6, с. 16-23
 7. Особливості трибологічної поведінки комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах  Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М., Клапків М.Д., Мирко В.В., Киця А.Р., Базиляк Л.І. Фізико-хімічна механіка матеріалів”- № 2  2012 - С.55
 8. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, М.Д. Клапків, В.М., Посувайло, А.Р.Киця. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 5. – С. (5 C).
 9. Реалізація наукових розробок у сучасних умовах  В.І. Похмурський, І.Й. Сидорак, М.М. Студент, Львів 2013 с.88.
Partners:
 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 3. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 4. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 5. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 6. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 7. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 8. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 9. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 10. м. Львів.

 

The scientific creed of the department: development of new effective hydrogen absorption, getter, electrode and magnetic materials based on in-depth research of processes of sorption-desorption of hydrogen (from the gas phase and electrochemical) intermetallic compounds, alloys and composites based on rare-earth metals, titanium, zirconium, magnesium.
The hydrogen technologies laboratory (Head - Dr. I.I. Bulyk): development of the nanocomposite magnets with improved parameters of rare earth and transition metals based alloys.
Possible fields of application: alternative energy - hydrogen  storage materials, electrode materials for Ni-MH batteries and permanent magnets.

I.Yu. Zavaliy
Head of Department,
Doctor of Chemistry,,
State Prize of Ukraine in Science and Technology
+380(32)2296833
 
 
 
V.V. Fedorov
Lead Researcher,
Doctor of Sciences (Eng.),
Professor
+380(32)2638217
I.I. Bulyk
Acting Head. laboratory,
Doctor of Sciences (Eng.)
+380(32)2296646
A.B. Riabov
Senior Fellow,
Doctor of Chemistry
+380(32)2296833
Y. Verbovytskyy
Senior Fellow,
Ph.D.
+380(32)2296833
T.M. Zasadnyy
Senior Fellow,
Ph.D.
+380(32)2296327
 

 
Research Methods:
 • Preparation of new materials - arc melting and sintering;
 • X-ray phase and structural analysis;
 • hydrogenation and electrochemical research;
 • TDS; differential thermal analysis;
 • electron microscopy; magnetic measurements.        
 
         
 
 
OUR PARTNERS OF FOREIGN INSTITUTIONS:
Dr. V. Paul-Boncour (France, CNRS),
Prof. V. PECHARSKYY (USA, Iowa SU)
Prof. P. ZAVALIJ (USA, University of Maryland)
Prof. S.FILIPEK and H.DRULIS (Poland)
Dr. R. Denys and Prof. V. Yartys (Norway,
Institute of Energy Technology)
 
 
 
              
OUR PARTNERS FROM LVIV NATIONAL UNIVERSITY:
Prof. R. Gladyshevskii,
Prof. B. Kotur,
Dr L. Akselrud
 
 
 
 
 
OUR PARTNERS FROM NAS UKRAINE:
Acad. Yu. SOLONIN, Prof. O. HYZHUN,
Dr V. DOBROVOLSKYY and O. YERSHOVA
 
 
 
 
 
 
Main Publications:
 1. Sh. Gupta, I. Hlova, T. Kobayashi, R. Denys, F. Chen, I. Zavaliy, M. Pruski, V. Pecharsky. Facile synthesis and regeneration of Mg(BH4)2 by high energy reactive ball milling of MgB2. Chemical Communications, 49 (2013) 828-830.
 2. V.V. Shtender, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, A.B. Riabov, I.Yu. Zavaliy. Hydrogenation properties and crystal structure of YMgT4 (T =Co,Ni,Cu) compounds. J. Alloys and Compounds,  603 (2014) 7–13.
 3. Verbovytskyy Yu., Zhang J., Cuevas F., Paul-Boncour V., Zavaliy I. Synthesis and properties of the Mg2Ni0.5Co0.5H4.4 hydride. J. Alloys and Compounds, 2015, in print.
 4. R.V. Denys, I.Yu.Zavaliy, V. Paul-Boncour, V.V. Brezovets, I.V. Koval’chuk, A.B. Riabov. New Mg-Mn-Ni alloys as efficient hydrogen storage materials. Intermetallics, 18 (2010) 1579-1585.
 5. R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, V.V. Berezovets, V. Paul-Boncour, V.K. Pecharsky. Phase equilibria in the Mg–Ti–Ni system at 500 °C and hydrogenation properties of selected alloys. Intermetallics, 32 (2013) 167-175.
 6. R.V. Denys, A.B. Riabov, R. Cerny, I.V. Kovalchuk, I.Yu. Zavaliy. New CeMgCo4 and Ce2MgCo9 compounds: Hydrogenation properties and crystal structure of hydrides. J. Solid State Chemistry, 187 (2012) 1–6.
 7. O.Yu. Khyzhun, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, I.Yu. Zavaliy. First-principles FP-LAPW calculations and X-ray spectro-scopy of the electronic structure of  Zr3V3Ox oxides. J. Physics and Chemistry of Solids, 73 (2012) 1302–1308.
 8. I.Zavaliy, R. Denys, A. Riabov, I. Koval’chuck, P. Lyutyy. Crystal structure analysis of  and Ti3ZrFe2O0.3D6.4 TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides. Chemistry of Metals and Alloys, 7(1/2) (2014) 100-105.
 9. Bulyk I.I., Panasiuk V.V. Hydrogen as technological environment to form nanostructures of ferromagneticSm-Co alloys. Mater. Sci. – 2012. – No1. – P. 9-18.
 10. Булык И.И., Варюхин В.Н., Таренков В.Ю., Бурховецкий В.В., Сидоров С.Л.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа). Физика и техника высоких давлений – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 67-82.
 11. І.І. Булик, А.М. Тростянчин, П.Я. Лютий, В.В. Бурховецький . Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B. Пат. 106651. Україна - № а 2012 11472; Заявлено 04.10.2012; Опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. – 12 с.

International Grants:
INTAS – 2006-2008, CRDF-2010-2011, CNRS-NASU-2012-2013, PAS-NASU-2015-2016,
ICDD-2005-2015

 

Scientific credo: theoretical and experimental methods and criterion of boundary-equilibrium state of solids with cracks under complex loading determination development for strength and durability evaluation of parts of structures under operating conditions.

Main research:

 • Determination of stress-strain and boundary-equilibrium states of parts of structures under complex static and cyclic loading using non-destructive methods of deformation monitoring.
 • Analytical and experimental methods of energetic, chemical, petrochemical and atomic energy branches durability evaluation development taken into account hydrogen influence.
 • Determination of strength and crack growth resistance of constructional materials and composites under static, cyclic and dynamic loading taken into account operating conditions (complex loading, hydrogen influence etc).
 •  evaluation of life time ferro-concrete and metallic bridges using deformation monitoring under operating conditions.

Department staff:

Ivanytskyj Yaroslav L
Head of department, D. Sci. Prof.,
tel.:  +38(032) 229-65-44
 
Hembara Oksana V.
Senior researcher, D. Sci.
tel.: +38(032) 229-
 
Gvozdyuk Mykola М.
Researcher, Ph. D.
Shtayura Stepan T.
Senior Researcher, Ph. D.
 

Boiko Vasyl М

, Ph. D.

 +38(032) 229-67-26;

 bvm@ipm.lviv.ua

Kun Petro S

Researcher, Ph. D.

+38(032) 229-67-26;

kun@ipm.lviv.ua

Verhun Igor A     

hief engineer,

+38(032)  229-63-26;

 

Dmytriv Zinovij V

designer

+38(032) 229-66-27

 

Lenkovskiy Таrаs М

researcher,

+38(032) 229-64-82;

lenkovskiy@ipm.lviv.ua;

Kostiv Rostislav

Lead engineer.

+38(032) 229-63-26;

kostiv rostislav@rambler.ru;

Моlkov Yurij V

researcher, Ph.D.

+38(032) 229-64-82

yumolk@qmail.com;

Gurska Ruslana V

Engineer (1 level),

+38(032)  229-64-82;

dep-12@ipm.lviv.ua;

Chepil Olga

Engineer (1 level),

+38(032) 229- 63-79;

oljach@ua.fm

Syrotyuk Galyna S

Engineer (1 level),

+38032) 229-64-82;

 

Chernysh Mariya S

echnician (1 level),

+38(032) 229-67-26;

 marias@ipm.lviv.ua

Chaban Petro М

The debugger complex equipment (5 level),

+38(032) 229-63-38

 

Department’s productions and equipments:

         Main publications:

Monographs:

 1. Ivanytskyj Ya .L., Kun P. S. Crack growth resistance of  constructional materials  under coplex loading, «Spolom», 2013.- 280 p.
 2. Andreikiv О.E., Hembara О.V. Fracture mechanics and durability metallic materials in hydrogen invironment.К.: Nauk. dumka, 2008. – 344 p.

PAPERS and ARTICLES

 1. Yaroslav Ivanytskyj, Stepan Shtayura, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy. Hydrogen influence on fracture of sheet carbon steel. International Journal of Fracture. 176, 1, 2012. Р.17-23.
 2. Panasyuk V., Ivanytskyi Ya., Hembara O. Assessment of hydrogen effect on fracture resistance under complex-mode loading // Eng. Frac. Mech. – 2012. – 83. – P. 54-61.
 3. Andreikiv, O.E.  Hembara, O.V. Influence of Soil Corrosion and Transported Products on the Service Life of Welded Joints of Oil and Gas Pipelines// Materials Science 2013, Issue 2. – pp. 52-58.
 4. Ya. L. Ivanyts’kyi, S. T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi, Yu. V. Mol’kov. Determination of the Parameters of Crack Resistance for 17g1s Steel Under Transverse Shear // Materials Science 2014, Volume 49, Issue 5, pp 637-643.
 5. V. V. Panasyuk, Ya. L. Ivanyts’kyi, О. V. Hembara, V. M. Boiko Influence of the Stress-Strain State on the Distribution of Hydrogen Concentration in the Process Zone // Materials Science 2014, Volume 50, Issue 3, pp 315-323.
 6. DSTU 4675:2006  Calculation and strength tests. method for determining dynamic crack growth resistance characteristic of metals under and mode i fracture at temperature range from minus 263 °С to plus 400 °с. - К.: Derzhspozhivstandart, 2007. – 28 p.
 7. DSTU 7068:2009  calculation and strength tests. method for determining dynamic crack growth resistance characteristics of metals under mode iii fracture at temperature range from minus 263 °С to plus 400 °С. - К.: Derzhspozhivstandart, 2010. – 17 p.
 8. V. V. Panasyuk, Ya. L. Ivanyts’kyi, O. P. Maksymenko. Analysis of the Elastoplastic Deformation of the Material in the Process Zone // Materials Science 2004, Volume 40, Issue 5, pp 648-655.
 9. Ya. L. Ivanyts’kyi. Evaluation of the strength of structural materials with cracks under complex loading // Materials Science 2011, Volume 47, Issue 2, pp 150-159.
 10. M.M. Hvozdyuk, O.V.Hembara and V.M. Boleichuk. Determination  of the characteristics of crack resistance for unidirectional glass-rein-forced plastics// Materials Science 2012.– Issue 6. – pp. 30-35.
 11. Computer program Issue 58212. Program of calculating of the concentration of hydrogen in the flat structural elements for the actions of power loads. («DIFEUS STRES»)// V. M. Boiko, Ya. L. Ivanyts’kyi, О. V. Hembara, O. Ya. Chepil. From 22.01.2015
 12. P. S. Kun, S. T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi. Determination of the Stress Intensity Factor for a Transverse Shear Crack in a Beam Specimen // Materials Science 2014, Volume 50, Issue 2, pp 212-216.
Patents:
 1. Patents on an useful model. Issue 72303. Methods of determination of veritable tensions in material in the zone of pre-destruction near the crack tip/ Ya. L. Ivanyts’kyi, S.T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi., P. S. Kun, Yu. V. Mol’kov. Issue 15. From 10.08.2012.
 2. Patents on an useful model. Issue 73394. Plant for determination of stess-strain state of material at a longitudinal change in hydrogens of an increase pressure/ Ya. L. Ivanyts’kyi, R. B Kostiv , S.T. Shtayura, I.A.Verhun. Issue 18. From 25.09.2012.
 3. Patents on an useful model. Issue 73715. Plant for formation of fatigue crack of transversal change in a beam specimen/ Ya. L. Ivanyts’kyi, S.T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi., Yu. V. Mol’kov. Issue 19. From 10.10.2012.
 4. Patents on an useful model. Issue73726. Specimen for determination of static crack growth resistanse of the thermally fortified armature rent/ Ya. L. Ivanyts’kyi, S.T. Shtayura, I.A.Verhun, R. B Kostiv. Issue 19., From 10.10.2012.
 5. Patents on an useful model. Issue 74163. Specimen for determination of cyclic crack growth resistanse of construction materials at a transversal change/ Ya. L. Ivanyts’kyi, S.T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi., Yu. V. Mol’kov. Issue 20. From 25.10. 2012.
 6. Patents on an useful model. Issue 75019. Device for profiling of the deformed surface near the crack tip. Ya. L. Ivanyts’kyi, S.T. Shtayura, T. M. Lenkovs’kyi., Yu. V. Mol’kov. Issue 22. From 26.11. 2012.
Partners:
 1. KB «Pivdenne» (Dnipropetrovsk city), department no2, director Sirenko V.М.
 2. «Antonov ANTK» (Kyiv city) Chief designer (strength problems) Semenets О.І.
 3. Sika Ukraine (Kyiv city) Gen. director Panchenko О.V.
 4. «Guldman – Ukraine» (Lviv city)
 5. LIZO (Lviv) (director Galas R.L.)
 6. «Techno-resurs» president Nironovych І.О.»
 7. NU «Lviv Politehnic University», chair of Bridges and building mechanics, chair man., D.Sci., Prof. Kvasha V.G.
 8. TOV «DMZ «Karpaty» (Rozdil city)
 9. Advismash (Khelnytskyi city)
 10. TzOV «Gefele Ukarine» (Lviv city)
 11. TzOV «Padana Ceramical Compounds» (Ivano-Frankivsk city)
 12. TzOV «112 Ukraine (Lviv city)
 13. TzOV «Technobazalt-invest (Kyiv city)
 14. TzOV «Gutman Ukraine» (Kyiv city)
 15. Paton Electric welding institute of NASU (Deputy director, academician Lobanov L. M., Smiyan O.D.)
 16. Institute of Technical Mechanics of NASU (Dnipropetrovsk city, Head of Department, Corresponding Member of NASU Gudramovych V.S.)
 17. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Chair man Chausov M.G.)
 18.  Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ternopil city, rector Yasniy P. V.)

 

The scientific credo of department: Basic research of metals and alloys corrosion processes, including those accelerated by mechanical impact, and development on this basis of new protection methods by using of corrosion inhibitors, development of anticorrosion metal and polymer coatings.

The scientific credo of laboratory: Basic research of processes and mechanisms of metal constructions destruction under conditions of tribocorrosion and corrosion fatigue including and development of this basis of protection methods with using new coatings and environment modification.

Main directions of research:

 • application of electrochemical methods including electrochemical impedance spectroscopy for  study of materials properties in corrosion environments;
 • quantum-chemical modeling and calculation of corrosion environment interaction with the surface of materials on the atomic and molecular level;
 • development and investigation of new protective coatings on constructional materials;
 • study of organic and inorganic corrosion inhibitors, their effectiveness for different metals and equipment operating conditions;
 • accelerated corrosion tests of metal samples and details in a humid chamber;
 • corrosion and mechanical testing of metals, tribocorrosion tests, atmospheric corrosion tests and others;
 • study of friction and wear of materials in gaseous environments and in vacuum at room and elevated temperatures;
 • research of fatigue resistance of metallic materials in corrosion environments with taking into account temperature and pressure effects;
 • exploring of materials surface by scanning electron microscopy with X-ray microanalysis and optical microscopy;

Department staff:

Ivan Zin
Head of department, DSc.
 +380322296095  
 
Vasyl Pokhmurskii 
Head Research Scientist,
Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, DSc.
+380322296353 
Levko Bilyi    
Senior Research Scientist, PhD 
+380322296244    bill@ipm.lviv.ua
Sergiy Korniy    
Senior Research Scientist,
PhD
+380322296253
Zwenomyra Slobodyan 
Senior Research Scientist,
PhD
+380322296517

Volodymyr Kopylets

Senior Research Scientist, PhD

+380322296253

kopylets@ipm.lviv.ua

Roman Mardarevych

Research Scientist, PhD

+380322296644

roman@ipm.lviv.ua

Ludmyla Maglatiuk

Research Scientist, PhD

+380322296517

maglatyuk@ipm.lviv.ua

Mariana Tymus

Young Research Scientist, PhD

+380322296206

tymus@ipm.lviv.ua

Natalia Chervinska

Young Research Scientist, PhD

+380322296385

nataliec@ipm.lviv.ua

Olga Khlopyk

Leading Engineer

+380322296244

olia@ipm.lviv.ua

Roma Kupovych

Leading Engineer

+380322296517

 

Yaroslav Zin

Engineer

+380322296244

zinyaroslav@ipm.lviv.ua

Andriy Voytovych

Engineer

+380322296253

andrsibox@gmail.com

Chrystyna Zadorozhna

Engineer

+380322296253

 

Ivan Sagal

Technician

+380322296517

 

Лабораторія трибокорозії та корозійної втоми матеріалів

Vasyl Vynar  
Head of laboratory,
PhD
+380322296797
Chrystyna Vasyliv    
Senior Research Scientist,
PhD   
+380322296773   chrystyna.vasyliv@gmail.com

Lubomyr Arendar

Research Scientist, PhD

+380322296773

arendarL@gmail.com

Nadija Ratska

Young Research Scientist, PhD

+380322296773

nadijaratska@gmail.com

Ihor Koval’chuck

Leading Engineer

+380322296797

ihor-kovalchuk@mail.ru

Yevgen Rudkovskii

Leading Engineer

+380322296684

 

Yuri Vasylenko

Engineer

+380322296684

 

Petro Khudyk

Technician

+380322296684

 

Department’s productions and equipments:

 
        
Main publications:
 1. В. І. Похмурський, М. С. Хома. Корозійна втома металів і сплавів / НАН України, Фіз.-мех. ін-т. - Л.: Сполом, 2008. - 304 с.
 2. В. І. Похмурський, І. М. Антощак. Методи електрохімічних досліджень металів у високотемпературних водних середовищах / НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : СПОЛОМ, 2010. - 152 с.
 3. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. The Theoretical Study of Interaction of Water Chloride Containing Environment Components with CuAl2 Intermetallic Surface // Journal of Cluster Science. – 2010. – Vol. 21, № 1. – P. 35-43.
 4. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A.Vynar, L.M. Bily. Contradictory Effect of Chromate Inhibitor on Corrosive Wear of Aluminium Alloy. Corrosion Science 53. – 2011.– P. 904-908.
 5. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. Computer Simulation of Binary Platinum–Cobalt Nanoclusters Interaction with Oxygen // Journal of Cluster Science. – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 449-458.
 6. Corrosive wear of aluminium alloy in the presence of phosphate. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A. Vynar, O.P. Khlopyk and L.M. Bily. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2012, V.47, N3. - P. 182-187.
 7.  В.І.Похмурський, Х.Б.Василів. Вплив водню на тертя і зношування металів (огляд).- Там само.-2012 -№2.-С. 5-17.  
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 2, 129-136
 9. Vasyl Pokhmurskii, Sergiy Korniy, Volodymyr Kopylets and Bogdan Kosarevych. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electronic structure by zinc and calcium ions // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 1. – P. 1-6.
 10. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, L.M. Bily, V.A.Vynar, Ya.I.Zin. Aluminium Alloy Corrosion Inhibition by Chromate-Free Composition of Zinc Phosphate and Ion Exchanged Zeolite. Surface and Interface Analysis. – 2013. – V.45. – P. 1474-1478.
 11. В.І. Похмурський, І.М. Зінь, С.А. Корній, Я.І. Зінь, Б.П. Косаревич. Теоретико-експериментальні передумови застосування нанопористих іонномодифікованих цеолітів для підвищення захисних властивостей органічних покриттів // Наноструктурне матеріалознавство. – 2013. – № 1. – С. 78-87.
 12. L.I. Bazylak, A.R. Kytsya, I.M. Zin’ and S.A. Korniy. Synthesis and studies of the anticorrosion activity of the zinc phosphate nanoparticles // In Book “Functional Polymer Blends and Nanocomposites”, editors G.A. Zaikov, L. Bazylak, A.Haghi. – Apple Academic Press. – New York . – 2014. – P. 241-253.
Patents
 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України на корисну модель UA № 42045. Поліуретанова ґрунтувальна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, І.П. Гнип, Н.М. Ласковенко, Л.М. Білий, М.Б. Тимусь, М.В. Маруха. Опубл. 25.06. 2009, Бюл. № 12. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель UA № 40707. Ін’єкційна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.І. Маруха, І.П. Гнип, Л.М. Білий. Опубл. 27.04. 2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 5. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
Partners:
 1. Technische Universität Chemnitz, Germany (prof. B. Wielage, T. Lampke)
 2. Institute of Precision Mechanics, Poland (prof. Lech Kwiatkowskii)
 3. Brandenburg University of Technology Cottbus- senftenberg (prof.. R. Winkelmann)
 4. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (проф. Є.І. Крижанівський, О.М. Карпаш)
 5. Національний університет “Львівська політехніка” в якому спіробітники відділу читають лекції з корозії та матеріалознавства. (проф. В.Т. Яворський, О.І. Кунтий)
 6. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Ю.С. Герасименко, О.В. Лінючова, О.Е. Чигиринець)
 7. Львівський національний університет ім. І.Я.Франка (д.х.н. О. Решетняк).
 8. Національний авіаційний університет (проф. Я.В.Кіндрачук)
 9. Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
 • Проект INTAS «Holistic Strategies for Chromate-Free Surface Treatment of Aluminium” (Цільові стратегії  для заміни хроматів у поверхневій обробці та в покриттях алюмінію) (Project # 04-80-7219), який виконувався спільно з
 • Університет Манчестера, школа матеріалів,
 • of Manchester, School of materials (prof. Stuart Lyon);
 • Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (проф. Ю.И.Кузнецов);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (проф. М.Д.Сахненко)
 • Український Науково-технологічний центр (УНТЦ):
Проект УНТЦ Р340 Effect of chromate and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of an aluminum alloy (Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву). 2009-2012 рр.
Проект УНТЦ 5965. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Створення нових інгібіторів корозії металів для нафтогазової промисловості із застосуванням екологічно безпечних поверхнево-активних речовин). 2014-2016 рр.
 • В рамках ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ПРОБЛЕМИ РЕСУРСУ І БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ, СПОРУД І МАШИН» („РЕСУРС”) відділ співпрацює з
Відділенням фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ ім. Бакуля
Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ
 • Відділ був виконавцем проектів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

На базі відділу № 11 з 2006 р. функціонує центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (фото), який призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення топографіі поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів, який створено з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України. Детальніше>>>

 

Scientific credo: Development of methods for influence evaluation of aggressive environments, especially hydrogen-contained, on fracture resistance and strength structural metals and alloys
Main research directions:

 • Conducting of experimental studies for establishing of fundamental dependencies between parameters of physico-chemical processes of aggressive environments/deformed metals interactions and parameters of physico-mechanical processes of material fracture.
 • Mathematical modelling of metals fracture in hydrogen-contained and corrosive environments with aim to develop theoretical basis for calculation of their strength.
 • Determination of basic characteristics of crack growth resistance of structural materials and alloys in aggressive environments and criteria development for assessment of their strength and serviceability in operating environments according to needs of hydrogen/heat/nuclear energy, mechanical engineering and pipeline transport.
 • Development of computers expert system for diagnostics of critical structures of long-term operation base on conceptions and criteria of physico-chemical mechanics of fracture and strength of materials.

Laboratory of hydrogen resistance of structural alloys (Head – O. Balitskii) conducts research on hydrogen degradation of structural materials for existed and advanced power units; carries out experimental and analytical assessment of durability of materials for power equipment in hydrogen, determining of their resistance to fracture and standard mechanical characterization of materials in hydrogen under elevated temperatures and pressures.

 

Department staff:

Ihor DMYTRAKH
Head of Dep.
Doctor of Sciences (Eng)
Professor,
Corr. Member of NASU
3603
 
Mykola STASHCHUK
Leading Researcher
Doctor of Phys.-Math. Sciences Professor
3697
Orest BILYY
Senior Researcher
PhD
3473
Andriy SYROTYUK
Senior Researcher
PhD
3655
Roman BARNA
Researcher
PhD
3872
Rostyslav LESHCHAK
Researcher
PhD
3872
Maryan DOROSH
Junior Researcher
PhD
3697

Oleksandr LUTYTSYY

Chief Designer

3021

Roman VOVK

Leading Engineer

3473

rom@ipm.lviv.ua

Tetyana RYBIKOVA

Engineer
1 category

3602

 

Laboratory № 10-1 

Oleksandr BALITSKII
Head of Lab.
Doctor of Sciences (Eng)
Professor
3254
 
 
 
Lubomyr IVASKEVICH
Senior Researcher
PhD
3216 
 
 

Volodymyr MOCHULSKYI

Junior Researcher

3250

mochulskyi@ipm.lviv.ua

Mariya GAVRILUK

Acting
Junior Researcher

3254

gavriluk@ipm.lviv.ua

Stanislav GREBENJUK

Acting
Junior Researcher

3818

grebenjuk@ipm.lviv.ua

Oleh VUS

Leading Engineer

3250

vus@ipm.lviv.ua

Roman DEVJATKIN

Engineer
1 category

3818

devjatkin@ipm.lviv.ua

Valery KOVESNIKOV

Engineer
1 category

PhD

3254

Ivan FEDUSIV

Engineer
1 category

3818

fedusiv@ipm.lviv.ua

Hanna SMETANYAK

Computer’s Typist

3254

Victor PASLAVSKYY

Melter

3791

Ivan YATSEIKO

Locksmith

3818

 
 
 

Department’s productions and equipments:

Laboratory complex based on the dynamic electrochemical laboratory VoltaLab40 VoltaLab40 (Radiometer Analytical SAS, France) for study
of hydrogen charging specificity and determination of bulk hydrogen concentration in structural steels and alloys
 
                  
Testing equipment for study of hydrogenating media effects on resistance to fracture and strength of structural metals and alloys

Testing equipment for determination of fatigue crack growth resistance of structural metals and alloys in aqueous environments under elevated temperatures up to 2500C

Specialised laboratory for testing of structural alloys under static and cyclic loading in gaseous media with high temperature (293 ... 1000 К) and pressure (0.1 … 98 MPa)

Specialised laboratory for expert assessment of risk of fracture and strength of structural components of pipeline systems for transmission of gaseous hydrogen and its mixture with other gases

Main publications:

Monographs:
 1. Dmytrakh I. M., Toth L., O.L. Bilyy, A.M. Syrotyuk, (2012) Workability of materials and structural elements with sharp-edge stress concentrators. Reference manual / Editor V.V. Panasyuk – Lviv: Publishing House “Spolom” - 316 p. (in Ukrainian).
 2. Balitskii A.I., Makhnenko O.V., Balitskii O.A. et al (2005) Strength of materials and durability of structural elements of nuclear power plants. Reference manual / Editor A. I. Balitskii – Kiev: Publishing House of NASU “Academperiodyka” - 544 p. (in Ukrainian).
 3. Dmytrakh I. M., Vainman A. B., Stashchuk M. H. and Toth L. (2005) Reliability and durability of structural elements for heat-and-power engineering equipment. Reference manual / Editor I. M. Dmytrakh – Kiev: Publishing House of NASU “Academperiodyka” - 378 p. (in Ukrainian).
Articles in international  professional journals rating:
 1. I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk (2015). Effect of hydrogen concentration on strain behaviour of pipeline steel. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 40 (2015), Pages 4011-4018.
 2. I.M. Dmytrakh, O.D. Smiyan, A.M. Syrotyuk, O.L. Bilyy (2013). Relationship between fatigue crack growth behaviour and local hydrogen concentration near crack tip in pipeline steel. International Journal of Fatigue, Volume 50, May 2013, Pages 26–32.
 3. M. Stashchuk, M. Dorosh (2012) Evaluation of hydrogen stress in metal and redistribution of hydrogen around crack-like defects. International Journal of Hydrogen Energy. 2012. Vol. 37, pp. 14687-14696.
 4. Balitskii A., Vytvytskyii V., Ivaskevich L., Eliasz J. (2012) The high- and low-cycle fatigue behaviour of Ni-contain steels and Ni-alloys in high pressure hydrogen. International Journal of Fatigue. - 2012 vol.39. - Pages. 32–37.
 5. J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrakh, G. Pluvinage. (2011). The effect of hydrogen concentration on fracture of pipeline steels in presence of a notch. Engineering Fracture Mechanics. Volume 78, Issue 2, January 2011, Pages 364-373.
 6. I. Dmytrakh (2011) Corrosion fracture of structural metallic materials: effect of electrochemical conditions in crack. Strain. An International Journal for Experimental Mechanics, Volume 47 (Suppl. 2), 2011, Pages 427–435.
 7. J. Capelle, I. Dmytrakh, G. Pluvinage. (2010) Comparative assessment of electrochemical hydrogen absorption by pipeline steels with different strength. Corrosion Science. – 2010. – № 52. – P. 1554–1559.
 8. Capelle J., Gilgert J., Dmytrakh I., Pluvinage G. (2008) Sensitivity of pipelines with steel API X52 to hydrogen embrittlement. International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – Vol. 33, No 24 – P. 7630-7641.
 9. Dmytrakh I. M. (2008) Corrosion fatigue cracking and failure risk assessment of pipelines. In.: “Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines” – NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security. – The Netherlands: Springer. 2008 – P. 99 – 113.
 10. Akid R., Dmytrakh I.M. and Gonzalez-Sanchez J., (2006) Fatigue damage accumulation: the role of corrosion on the early stages of crack growth. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2006, 41(4), pp. 328-335.

Patents:

 1. Patent of Ukraine No 57275. Test desk for assessment of strength and fracture of pipes under internal pressure of gaseous environments. / O.L. Lutytskyy, I. M. Dmytrakh, R.I. Vovk, O.Z. Student, O.L. Bilyy. – Publ. 25.02.11.
 2. Patent of Ukraine No 50656. Method of hydrogen degradation determination of steels hydrogen gaseous environment / A.І. Balitskii, V.I. Vytvytskyi, L.M. Ivaskevich, M.P. Berezhnycka, S.O. Hrebenjuk, V.M. Moczulskii. – Publ. 25.06.10, Bul. No 12.
 3. Patent of Ukraine No 58195. Method of treatment of non magnetic steels for producing of retaining rings of turbogenerators rotors with hydrogen cooling / A.I. Balitskii, L.I.  Venglowski, V.I.  Kovalenko, I.F. Kostyuk. – Publ. 11.04.11, Bul. No 7.
 4. Patent of Ukraine No 19453. Method of rigidity increasing of polymer pipes and structures with cellular wall / M.H. Stashchuk, М.І. Dorosh, L.M. Ivanytska. – Publ. 10.06.13, Bul. No 11.
 5. Patent of Ukraine No 89417. Concentrate of modified sunflower oil as an emulsifier of lubricating-cooling liquids / A.I.  Balitskii, M.R. Havrylyuk, R.M.  Deviatkin, I.R .Fedusiv. – Publ. 25.04.14, Bul. No 8.
Acts of implementation:
 1. Methodical recommendations of technical state evaluation of turbogenerator rotor retaining rings (normative document SNOU-N TT45.301:2006) / Loshak O.S., Balitskii A.I., Pulkas L.G., Lizunov S.O., Ripey I.V., Gurina O.V. // Ministry of fuel and energetic of Ukraine.- Decision of Minister No 432, 9.11.2006.- Kyiv: GRIFRE.-2007.- 32 P.
 2. Methodical recommendations of technical state diagnostic and evaluation of life time of steam turbine cast vessel details (normative document)/ Loshak O.S., Balitskii A.I., Pulkas L.G., Lizunov S.O., Ripey I.V., Gurina O.V. // Ministry of fuel and energetic of Ukraine.- Decision of Minister No 124, 1.03.2007.- Kyiv: GRIFRE.-2007.- 39 P.
Partners:

Ukrainian partners:
 1. Ye.O.  Paton Electric Welding Institute of NASU, 03680, 11 Bozhenka Str., Kyiv.
 2. H.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of NASU, 01014, 2 Timiryazevskaya Str., Kyiv.
 3. Lviv Polytechnic National University, 79008, 12 S. Bandera Str., Lviv.
 4. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 76019, 15 Karpatska Str., Ivano-Frankivsk.
 5. „Galremenergo” PSC „DTEK ZAHIDENERGO”, 79028, 7 Kozelnytska Str., Lviv.
 6. State Enterprise "Lviv Design Bureau" Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, 79060, 5 Naukova Str., Lviv.
 7. Energoresurs-Invest Corporation, 79035, Zelena Str., Lviv.

International partners:
 1. Prof. Guy PLUVINAGE, Prof. Zitouni AZARI, Dr. Julien CAPELLE, Laboratoire Mécanique Biomécanique Polymére Structures (LaBPS), École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM), 1 route d'Ars Laquenexy, CS 65820, 57078 Metz, FRANCE.
 2. Prof. Robert AKID, School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL, UNITED KINGDOM.
 3. Prof. Laszlo TOTH, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production Engineering (BAY-LOGI), Iglói út 2, H-3519, Miskolctapolca, HUNGARY.
 4. Prof. Emmanuel GDOUTOS, Democritus University of Thrace, School of Engineering, GR-671 00, Xanthi, GREECE.
 5. Prof. Jacek ELIASZ, West Pomeranian University of Technology al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLAND
 6. Prof. Jerzy KALETA, Wroclaw University of Technology, Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Mechanical Faculty, Smoluchowskiego Street, 25, 50-372, Wroclaw, POLAND.
 7. Dr. Jorge Antonio GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Investigación en Corrosión, Departamento de Materiales y Corrosión, Av. Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera y Calle 20, C.P. 24030, Campeche, MEXICO.
 8. Dr. Narciso ACUÑA-GONZÁLEZ, Universidad Anáhuac Mayab, C.P. 97310 Mérida, Yucatán, MEXICO.

 

 

Кредо відділу: розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів, розробка на цій основі нових методів вібраційної діагностики, створення відповідних вібраційно-діагностичних систем та впровадження їх на підприємствах України.
Основні напрямки досліджень: неруйнівний контроль і діагностика властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій; розробка математичних методів та систем  моделювання об'єктів та процесів; розробка високопродуктивних пристроїв та  комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування; моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням.

Склад відділу:  

Юзефович
Роман Михайлович
зав. лаб.
к. т. н  ст. н. с.
+380 32 2296340
3340
 
Яворський
Ігор Миколайович
пров. н. с.
д. ф.-м. н. проф.
+380 32 2296341, 3341
+380 32 2633355
Кравець
Ігор Богданович
к. т. н ст. н. с.
+380 32 2296882
3882
Трохим
Георгій Романович
н. с.  к. т. н
+380 32 2296292,  3292
Мацько
Іван Йосипович
н. с.  к. т. н
+380 32 2296882
3882
Ващишин
Любомир Володимирович
м. н. с.
+380 32 2296414
3414
Стецько
Ігор Григорович
гол. констр.
+380 32 2296659
3659
Черчик
Геннадій Тимофійович
пров. інж.
+380 32 2296778
3778
Федорініна
Оксана Богданівна
інж.
+380 32 2296659
3659
Луферчик
Павло Петрович
технік 1 кат.
+380 32 2296401
3401
Богонос
Григорій Іванович
технік 1 кат.
+380 32 2296476
3476

 

  Публікації:
 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Yavorskyj I., Dehay D., Kravets I. Component statistical analysis of second order hidden periodicities // Digital Signal Processing. – 2014. – 26. – P. 50–70.
 3. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 4. Javorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 5. Javorskyj I., Isayev I., Majewski J., Yuzefovych R. Component covariance analysis for periodically correlated random processes // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90., Is. 4. – P. 1083–1102.
 6. Javorskyj I., Isaev I., Zakrzewski Z., Brooks S.P. Coherent Covariance Analysis of Periodically Correlated Random Processes // Signal Processing. – 2007. – Vol. 87, Is. 1. – P. 13–32.
 7. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Закжевскі З. Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49. – № 4.– С. 119–128.
 8. Яворский И.Н., Юзефович Р.М., Мацько И.Й., Шевчик В.Б. Компонентный корреляционный анализ векторныx периодически нестационарных случайных процессов // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57. – № 9. – С. 29–41.
 9. Jaworski І., Juzefowych R., Zakrzewski Z., Majewski J. Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych // Przegląd Telekomunikacyjny. – 2014. – № 8–9. – S. 900–904.
 10. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Маєвські Я. Аналіз вібраційного стану стержня з тріщиною під впливом стохастичних циклічних навантажень // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50. – № 2. – С. 128–136.
     монографія:
     Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 
Патенти:
 1. Драбич П.П., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Яворський І.М. Пристрій для вібраційної діагностики. Патент України №99358 від. 10.08.2012.
 2. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 3. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
Партнери:
 • Center for Stochastic Processes, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA;
 • Parthenope University, Naples, Italy;
 • University of Rennes 2, Rennes, France;
 • Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poland;
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakow, Poland;
 • University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна;
 • Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;
 • Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна;
 • Експертно-технічний центр фірма “ДІАЛАБ ЛТД”, Одеса, Україна

 

The scientific credo: developing methods and systems for remote sensing of the Earth and surrounding space to establish environment changing under the influence of natural and anthropogenic factors.

The scientific creed of "Radio Astronomy Research" laboratory - at the radio telescope URAN-3 (Head Dr. A.L. Ivantyshyn) consider developing tools and information technologies to study cosmic radiation in a wide frequency band and state of solar activity and its influence on prognosis the process of human activity on the basis of decametre range radio telescope URAN-3.

The main directions of research:

 • Remote sensing;
 • Digital image processing and image recognition;
 • Three-dimensional reconstruction;
 • Grid - technology;
 • Environmental monitoring;

Department staff:

  Rusyn V.P. 
  Department Chief,
  Dr.,  Prof.
  +38(032)2296113, +38(032)2634109  
 
Koshovy V.V. 
 PhD
 +38(032)2296746  
Varetskyy Y.Y. 
 PhD
 +38(032)2296530  
  Horban I.M. 
  PhD   
  +38(032)2296732  
Kosarevych R.Y. 
 PhD  
 +38(032)2296530  
 
Romanyshyn I.M. 
 PhD
 +38(032)2296500  
Ivantyshyn O.L.
PhD
+38(032)2296874    
 

Kapshiy O.V.

+38(032)2296530

okapshiy@ipm.lviv.ua

Alokhina O.V.

+38(032)2296518

alokhina@ipm.lviv.ua

Lysak Y.V.

+38(032)2296530

ylysak@ipm.lviv.ua

Lutsyk O.A.

+38(032)2296530

olutsyk@ipm.lviv.ua

Pits N.A.

+38(032)2296518

nataliapits2007@yandex.ru

Pohmurskyy A.Y.

+38(032)2296530

pohmur@ipm.lviv.ua

Romanyshyn  R.I.

+38(032)2296500

rostykromanyshyn@gmail.com

Torska R.V.

+38(032)2296530

roxana.torska@gmail.com

Melnyk M.M.

 

melnyk@ipm.lviv.ua

Kursish I.Y.

 

kursish@ipm.lviv.ua

Kozlovsky T.M.

 

taras_lvivskyy@mail.ru

Korus M.M.

 

nikkor2005@rambler.ru

Petriv H.O.

 

petriv.khrystyna@gmail.com

Ivchenko D.V.

 

divchenko@ ipm.lviv.ua 

Statkevych G.M.

 

 

Ivanuk V.G.

 

 

Ivasikiv O.V.

 

 

Obukh Y.V.

 

 

Yaciv V.B.

 

 

Bolotny B.Y.

 

 

lozynsky A.B.

+38(032)2296874

lozynsky@ipm.lviv.ua

Harchenko B.S.

+38(032)2296874

dep34@ipm.lviv.ua

Zavediy A.M.

 

zawa@ipm.lviv.ua 

Nohach R.T.

 

r.t.nogach@isr.lviv.ua 

Karataeva L.M.

 

karat@isr.lviv.ua 

Sharamaga R.V.

 

sharamaga@ipm.lviv.ua 

Verchuk V.I.

 

 

Pylypovec M.A.

 

 

        
 
Main publications:
 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
 
Partners:
 1. Institute of cybernetics of NAS of Ukraine (Kyiv);
 2. Institute for system studies (Warsaw, Poland);
 3. University of safety (Lviv);
 4. Institute of Monitoring Media (Warsaw, Poland);
 5. Space Research Institute of the NAS of Ukraine (Kyiv);
 6. Shack national park (Shack);
 7. Brest State Technical University (Brest, Belarus);
 8. Institute of Technology (Dubnica, Slovakia);
 9. Brandenburg technical university (Cottbus, Germany);
 10. Chemnitz technical university (Chemnitz, Germany);
 11. "CONEX" (Lviv);

 

The scientific credo of department: Development of intelligent information technologies for quantitative evaluation of object parameters and characteristics when processing the results of diagnostic tests.
The main directions of the investigation: automated methods of  image processing and results of diagnostic tests.

Department staff:

Roman Vorobel   
head of department
+380322296729
 
Ihor Zhuravel   
senior research fellow
+380322296803
Iryna Ivasenko    
senior research fellow
+380322296629
Yaroslav Haponyuk    
junior research fellow
+380322296421
Olena Berehulyak    
leading engineer
+380322296803

Teodor Mandzii    

engineer

+380322296803

teodor.mandziy@gmail.com

Liudmyla Rozvorotneva

engineer

+380322296421

 

Volodymyr Botsian

engineer

+380322296803

botsian@ipm.lviv.ua

Halyna Vladyka    

engineer

+380322296629

galina_bavda@ipm.lviv.ua

Tetiana Mandziuk    

engineer

+380322296421

tetany@ipm.lviv.ua

Zynovii Lialiuk    

installer

 

 

Main Publications:

 1. Vorobel R. A. Logarithmic Image Processing. Kyiv. – Naukova Dumka, 2012. – 231 p. (In Ukrainian).
 2. R. A. Vorobel, I. B. Ivasenko, T. S. Mandzii, V. V. Botsyan, Influence of Primary Processing on the Segmentation of X-ray Images of Welds, Materials Science: Volume 49, Issue 4 (2014), с. 469-477.
 3. Mandziy T. Nonoptimizational approach to invariant object detection // Control Systems and Computers. – 2013. – №4. P. 20 – 25.
 4. Vorobel’ R. A., Zhuravel’ I. M., Svirs’ka L. M., Student O. Z., Automatic selection and quantitative analysis of carbides on grain boundaries of 12Kh1MF steel after operation at a steam pipeline of a thermal power plant,  Materials Science: Volume 47, Issue 3 (2011), с. 393-400.
 5. Vorobel R., Berehulyak O. Fuzzy membership function optimization for image contrast enhancement. In: Some New Ideas and Research Results in Computer Science. Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. Ed. Academic Publishing House EXIT, Warsaw. – 2010. – P.302-311.
 6. Vorobel R. Logarithmic typy image processing algebras. 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. Session C16. IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR, ISBN: 978-1-4244-7898-9.
 7. Vorobel R.A., Opyr N.V., Bernyk Z.A., Berehulyak O.R. A computer technology for determining radiographic testing sensitivity by the image of a groove standard. Russian Journal of Nondestructive testing. – 2009, Vol. 45, Issue 5. – P. 355-361.
 8. Ivasenko I. B., Posuvailo V. M., Klapkiv M. D., Vynar V. A., Ostap’yuk S. I. Express method for determining the presence of defects of the surface of oxide-ceramic coatings Materials Science: Volume 45, Issue 3 (2009), с. 460-464.
 9. Vorobel R., Berehulyak O. Gray Image Contrast Enhancement by Optimal Fuzzy Transformation. // In: Artificial Intelligence and Soft Computing. L.Rutkowski et al. (Eds.) – Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4029, – 2006, - p. 860–869.
 10. Vorobel R., Berehulyak O. Method for Impulse Noise Removal from Images Using Fuzzy Logic // Selected Problems of Computer Science. D. Rutkowska, J. Kacpszyk, W. Kosiński, K. Prybyszewski, J. Starczewski (editors). – Warsaw, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2005, pp. 290–298.

Patent:

 1. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.

Partners:

 1. Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України
 2. Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
 3. "Науково-виробнича фірма "Зонд"

 

Scientific credo: research informative signs of electromagnetic field and the development of methods and means for nondestructive testing parameters and diagnosing the technical condition of steel structures.

Main research:

 • Informative electromagnetic field characteristics piecewise homogeneous media and structures.
 • Physics of surface phenomena metal corrosion protection in aggressive environments.
 • Electrophysical methods and means of measurement, non-destructive testing parameters and diagnosing the technical condition of underground pipelines, metal structures.
 • Вихрострумові і магнітні методи неруйнівного контролю і діагностики.
 • Eddy current and magnetic methods of nondestructive inspection and diagnostics. 

Department staff:

Roman Dzhala
Head of Department
Dr. Sci. Techn.
 
3 709, 2296 709,
+38 032 2633533 ;
+38(032)067 3713485,
+38(032)066 8274923
 
Volodymyr Yuzevych
Leading scientific researcher,
Dr. Sci., Prof.
+38(032)2296 709, 3 360
+38(032)097 3444886
Valentyn Uchanin
Senior scientific researcher,
Dr. Ph.
3-166,
+38(032)067  9998834
Ihor Ivasiv
Senior scientific researcher,
Dr. Ph.
3 360,
+38(032)050 3711612
 
Bohdan Verbenets’
Scientific researcher,
Dr. Ph.
3 591,
+38(032)067 7122516
Yaroslav Pidhirnyak
Scientific researcher,
Dr. Ph.
3 760,
+38(032)097 5473234.
 
Maryan Melnyk
Younger Scientific researcher
+38  032 2296 591,
mob. +38 096 7445934
Oksana Semenyuk
Leading engineer
+38  032 2296 332
mob. +38 096 5727764
Volodymyr Horbunov
Engineer I cat.
Dr. Ph.
+38  032 2296 166,
 
Iryna Kyrychenko
Engineer II category.
+38  032 2296166,
 
Oksana Lutsyk
Engineer I category.
+38  032 2296 248,
mob. +38 067 9865714
Червінка Людмила Євгенівна
Lyudmyla Chervinka
Engineer I cat.
+38  032 2296 360,
mob. +38 097 3234066
luda.chervin@googlemail.com
Orest Chervinka
Engineer I category.
сл. 2296 360, 
mob. 067 1785489
 

Department’s productions and equipments:

Equipment for diagnostic inspections and monitoring

of corrosion protection of underground pipelines (UGPL).

Contactless measuring currents and the depth of the UGPL BVS-1 and BVS-2:

2 frequency, three modes of axis search, system GPS, memory, interface for PC.

 

Devices MGV-06 and MGV for location of underground pipeline depth and control of electrochemical corrosion protection.

MGV for location and measuring the depth of the UGPL and electric potentials (3 in 1), the geographical coordinates GPS, memory and interface for transferring the measured information to a computer for documentation

 

 

Portable devices type ORT for location of UGPL
(search space, direction, depth reviews conductors)
and remote monitoring of cathodic protection station of pipelines.

 

 

Portable devices ORT+B and ORT+B2

for contactless location of pipelines (electrical conductors)

and for contact measuring electrical potential (2 in 1).

 

VP-2 portable electrical potential meter for inspection of

electrochemical protection (ECP) from corrosion.

 

Portable WOZ to measure ground resistance and soil resistivity

in the area of electromagnetic interference.

 

Digital VPP devices to measure DC and AC electrical voltages and determining a polarization potential. VPP-M with GPS, memory and interface. 

 

Equipment for contactless measurement of currents BVC-2

to obsevations of gas mains

 

а) b)

Devices ORT+V, MGP and VPP to inspections of protection against corrosion of underground pipelines.

 

Double differential type eddy current probes

 

The application of eddy current probe for aircraft fuselage skin inspection


LEOTEST VD 3.03N type eddy current flaw detector
 

The application of LEOTEST VD 3.03N type eddy current flaw detector for wing skin of  aircraft AN-12, aircraft wheels and Boeing 747 components  inspection

 

LEOTEST VD 4.04N type eddy current flaw detector

and the application for turbine blade inspection

 
       

Publications by 2010-2014:

 

 1. Dzhala R. M, Verbenets B. Ya. Electromagnetic method and procedures of nondestructive inspection of the corrosion protection of underground pipelines // Materials Science: Volume 47, Issue 2 (2011), Page 245-254.
 2. Electrochemical protection of underground pipeline in the zone of power lines influence / R. Dzhala, B. Verbenets, O. Vynnyk, Y. Guzhov, R. Savula, M. Mel’nyk // PCMM. Special Issue № 8: Problems of corrosion and corrosion protection of materials. - 2010. V. 2. - P. 498-503.
 3. Differentiation of the local damage of busduct insulation by distribution of magnetic field / R. Dzhala, V. Dzhala, B. Verbenets, O. Semeniuk // Methods and devices of quality control.– 2012. – № 1 (28). – P. 33-40. (Ukr.)
 4. Methodology and equipment operational comprehensive observatons of underground pipelines / R. Dzhala, B. Verbenets, Ya. Pidhirnyak, M. Mel’nyk, O. Chervinka // Problems of resources and safety of structures, buildings and machines. – K.: E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS Ukraine. – 2012. – P. 66-71. (Ukr.).
 5. Dzhala R. M., Verbenets’ B. Ya., Mel’nyk M. I. Determination of polarization potential of metal in conductive environment // Vidbir i obrobka informacii = Information extraction and processing. Issue 38 (114), 2013 - P. 82-85.
 6. Dzhala R. M., Yuzevich V.M. Modeling of steel polarization at the top cavern with account for the influence of hydrogen sulfide // Methods and devices of quality control. № 1(30) – 2013 – P. 98-101. (Ukr.).
 7. Dzhala R. M. Measuring the electric field pipeline /Dzhala R., Pidhirnyak Ya., Glemba V., O.Semenjuk //Monitoring systems of environment // CSW of NASU, MHI. – Sevastopol, 2013. – P. 279-282. (Ukr.).
 8. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy. // Vidbir i obrobka informacii = Information extraction and processing. Issue 40 (116), 2014 – P. 73-91. (Ukr.).
 9. R.Dzhala , S.Savula, V. Yuzevich Mathematical model for evaluation of resource of pipeline with corrosive crack at loading intrinsic pressure. // Methods and devices of quality control . 2014 – № 4 (33). – P. 123-126. – http://nbuv.gov.ua/j-pdf/metody_2014_2_17.pdf.
 10. Valentin Uchanin, Vladimir Najda. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edited by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145-164 (424).
 11. Uchanin V. Surface double differential type eddy current probes - Lviv: Spolom, 2013. – 268 p. (Ukr).
Patents:
 1. Ukrainian patent 94798, Method of determining the current density of corrosion protection for underground pipeline section / Dzhala R. M. 10.06.2011.
 2. Ukrainian patent 61690, Method of determining placement conductive communication / Dzhala R. M. 25.07.2011.
 3. Ukrainian patent 52293, The device for determining the location and measurement of electric potentials of underground pipelines / Dzhala R. M., Verbenets’ B. Ya., 25.08.2010.
 4. Ukrainian patent 95140, A device for measuring the electric field in the electrolyte / Dzhala R., Pidhirnyak Ya., M. Mel’nyk, O.Semenjuk, 10.12.2014.
 5. Ukrainian patent 95895, The device for determining the location and control corrosion protection of underground pipelines / Dzhala R. M., Verbenets’ B. Ya., 12.01.2015.
 6. Patent 108724 UA. The device for determining the location and control of corrosion protection of underground pipelines / Dzhala R. M., Verbenets’ B. Ya., 25.05.2015.
 7. Ukrainian patent 77831, The device for corrosion protection of underground pipeline in the zone of high voltage power lines / R. Dzhala, В.Беккер, S.Savula, Y. Guzhov, B. Verbenets, O. Vynnyk, 15.01.2007.
 8. Ukrainian patent 52293. The device for determining the location and measurement electric potentials of underground pipelines / R. Dzhala, B. Verbenets, 25.08.2010.
 9. Ukrainian patent 98206, The method for nonmagnetic materials conductivity measurement / V. Uchanin. 25.04.2012.
 10. Ukrainian patent 101424, Eddy current method for determination of in-service degradation in constructional materials / O. Ostash, V. Uchanin, I. Andrejko, Ju. Golovatjuk. 25.03.2013.
 11. Ukrainian patent 105072, The method for determination of eddy current coil efficiency / V. Uchanin. 10.04.2014.
 12. Ukrainian patent 82808, Method for in-service monitoring stress and deformation state of vessel components / V. Uchanin. 12.08.2013.

Acts of implementation and use

Management of gas pipeline "Lvivtransgas" PAT "Ukrtransgaz" NAK"Naftogaz of Ukraine":

The Act of using the method and apparatus of complex operational inspections to control corrosion protection sections of main gas pipelines / № 4883/21-02 of  25.12.2012

The potential economic impact of using a set of equipment for contactless surveys BVC underground pipelines is 1651 600 UAH. / 1 set for 1 year. – 23.01.2014

MGP equipment is introduced at Opary management of underground gas storage (VUPZH) of UMG "Lvivtransgas". Act of 20.2.2014 implementing district.

 "Rivnegaz" Public Joint Stock Company for gas supply and gasification:

Act implementing two portable devices OP-2 to monitor ECP. № 1-447-12 from 21.12.2012.

The Act of acceptance / Lviv IPM to-Rivne PJSC "Rivnegaz": "Manufacturing twelve portable devices VP-2 to control the ECP."/ 03.27.2013.

Lviv city utility company "Lvivvodokanal":

Act of using contactless current meters (BVC) and portable devices ORT+B and VP-2 for surveys of the main water pipeline. / № 27-4334 of 23.11.2009.

The Act of using survey equipment for underground during diagnostic tests of corrosion protection on the underwater main oil pipelines crossing the river Sluch. LTD Aqvatoria. 12.18.2012.

Partners:
 • National University "Lviv Polytechnic", Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology.
 • Lviv National University. Ivan Franko, Faculty of Electronics
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
 • National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Department of instruments and methods of nondestructive testing
 • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute":
 • Luhansk, Easternukrainian National University by Vladimir Dahl, Department of devices.
 • Vinnytsia National Technical University, Department of metrology and industrial automation.
 • Ukrainian Academy of Printing, Department of automation and computer technology.
 • Welding Institute by E.O. Paton of NAS of Ukraine
 • Institute of Materials Science by I.M. Frantsevich of NAS of Ukraine
 • Management of gas pipeline "Lvivtransgas" of PJSC "Ukrtransgaz" NJSC "Naftogaz of Ukraine".
 • Public Joint Stock Company “Ukrtransnafta
 • NDPI Public Joint Stock Company “Ukrnafta “
 • Gas production department "Lvivhazvydobuvannya" Lviv branch of gas and gas condensate GPU "Poltavagasvydobuvannya”
 • "Rivnegaz" Public Joint Stock Company for gas supply and gasification
 • Lviv city utility company "Lvivvodokanal"
 • LTD NVP "Integrator"
 • LTD “Agvatoria”.
 • PrNVP "Promtehdiahnostyka"
 • BHR Group, United Kingdom
 • JiangSu Sheng Lee Intelligent instruments Co. LTD. HaiAn, China
 • Petroleum Institute University and Research Center (PI), Abu Dhabi, United Arab Emirates
 • State enterprise “ANTONOV”
 • Open Joint Stock Company “Motor Sich”
 • State design bureau “Pivdenne”
 • Motor design bureau “Ivchenko-Progress”
 • International Airline of Ukraine
 • Novovolynsk Casting plant
 • SPF “Promprylad”
 • State enterprise “Design and technology bureau of Paton welding institute of Ukrainian Academy of Sciences

 

 

<< Назад 1 2 Вперед >>

Powered by CuteNews