ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

СЕМІНАР "ФІЗИЧНІ ПОЛЯ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ"

СЕМІНАР

"ФІЗИЧНІ ПОЛЯ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ТА НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛІВ"

Керівник: академік НАН України Назарчук З.Т.

Секретар: д. ф-м. н. Куриляк Д.Б.


Семінар 12 червня 2015 року (п’ятниця) о 10.00 в актовому залі Головного корпусу ФМІ

Доповідач: А.Т. Синявський ст.н.с. відділу №1
 
Тема доповіді: "РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ РОЗСІЮВАННЯ" (За матеріалами докторської дисертації за спеціальністю "математичне моделювання та обчислювальні методи")