ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

За ініціативи Ради молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту в інституті з ІІІ кварталу 2008 р. відновилися засідання Семінарів молодих учених, які з цього часу були названі: „Наукові школи ФМІ – естафети поколінь”.

Метою цих семінарів є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня молодих науковців і спеціалістів; обмін ідеями та підходами молодих науковців різних відділів, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень роботи, звіти різноманітних стипендіатів; а також лекційні виступи провідних учених інституту для збільшення наукового світогляду молодих науковців і спеціалістів.
Співкерівниками даних семінарів були призначені пров. н.с. відділу водневих технологій та гідридного матеріалознавства Завалій Ігор Юліанович та ст.н.с. відділу відбору та обробки стохастичних сигналів Ісаєв Ігор Юрійович. З 1 вересня 2009р., разом з Завалієм І.Ю. семінаром керує н.с. відділу фізико-математичних основ неруйнівного контролю та діагностики Синявський Андрій Тадейович.
До засідань семінарів залучають молодих науковців і спеціалістів як з інституту, так і з інших академічних та освітянських закладів України.

За час з 2008р. на семінарі було заслухано наступні доповіді:

 

28 жовтня 2008 р.
„МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ І МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОГРЕС”
академік НАН України, д.т.н., професор Панасюк В.В.


 

25 березня 2009 р.
„РОДЗИНКИ ДЕГРАДАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ”
д.т.н., професор Никифорчин Г.М.

 

„ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ З КУТОВИМИ ВИРІЗАМИ”
д.ф-м.н., професор Саврук М.П.

 

„НОВІ ПОГЛИНАЧІ ВОДНЮ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ МАГНІЮ”
к.х.н. Денис Р.В.


 

1 червня 2009 р.
„МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І АНАЛІЗ СТОХАСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ”
д.ф-м.н., професор Яворський І.М.


 

6 травня 2009 р.
„РІДКОМЕТАЛЕВА КОРОЗІЯ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ РЕАКТОРІВ СИНТЕЗУ І ДІЛЕННЯ”
к.т.н., н.с. Цісар В.П.


 

31 березня 2010 р.
„КОНСТРУЮВАННЯ АЛГЕБР ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ЛОГАРИФМІЧНОГО ТИПУ”
д.т.н., проф. Воробель Р.А.


 

20 квітня 2010 р.
„ПРО ОЦІНКУ РОЗМІРУ КРИСТАЛІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ РОЗШИРЕННЯ ПІКІВ НА ДИФРАКТОГРАМАХ”
інж. І-ої кат. Лютий П.Я.


 

20 травня 2010 р.
„ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИРОБІВ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
ст.н.с., к.т.н. ЯСЬКІВ О.І.

 

„ВПЛИВ ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ НА ОПІР ВТОМИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
аспірант з відривом від виробництва ТРУШ В.С.

 

„ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В ОКОЛІ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПІД СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ”
інж. І-ої кат. ЮХИМ Р.Я.


 

21 червня 2010 р.
„РОЛЬ АКАДЕМІКА Г.В.КАРПЕНКА У РОЗВИТКУ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ”
член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор ПОХМУРСЬКИЙ В.І.


 

29 вересня 2010 р.
„ОЦІНЮВАННЯ ЦІННОСТІ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ МЕТОДОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ”
ст.н.с., к.т.н. Д.Г. ДОСИН


 

16 листопада 2010 р.
„РОЗРОБЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДУ З ТРІЩИНО ПОДІБНИМИ ДЕФЕКТАМИ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ РІЗНОГО СКЛАДУ”
н.с., к.т.н., докторант О.Л. БІЛИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„РОЗВИТОК МЕТОДІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З КРИВОЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ ТА ЗА КРИВОЛІНІЙНИМИ ПРОЕКЦІЯМИ”
м.н.с. Р.І. РОМАНИШИН


 

22 листопада 2010 р.
„МЕТОД МАГНЕТО АКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПЛОСКІ ТРІЩИНИ”
к.т.н., н.с Д.В. РУДАВСЬКИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ ТИТАНУ З ОКСИНІТРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ”
м.н.с. О.В. ТКАЧУК


 

25 листопада 2010 р.
„МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ З ТРІЩИНОЮ”
м.н.с. І.Й. МАЦЬКО


 

25 листопада 2010 р.
„ОБРОБКА СИГНАЛІВ: ФАКТИ ТА ВИМИСЛИ”
ст.н.с., к.т.н. І.Б. КРАВЕЦЬ


 

09 лютого 2011 р.
„ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ОБМІНІВ ФОНДУ ІМ. ФУЛБРАЙТА”
координатор програм для проведення наукових досліджень фонду ім. Фулбрайта НАТАЛЯ ЗАЛУЦЬКА


 

28 лютого 2012 р.
„ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ БЕРКГАУЗЕНА ДЛЯ ОЦІНКИ ВОДНЕВОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ ФЕРОМАГНЕТИКІВ”
д.т.н., професор В.Р. СКАЛЬСЬКИЙ


 

22 березня 2012 р.
„ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЕРХНІ”
к. т. н., ст. н. с. Т.І. ВОРОНЯК


 

11 квітня 2012 р.
„ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ЗА СКЛАДНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ”
д. т. н., ст. н. с. Я.Л. ІВАНИЦЬКИЙ
 
 

Електронний архів ФМІ


 

Шановний користувач!

 

До Вашої уваги та послуг - електронний архів документів Фізико-механічного інституту НАН України.

 

Під час внесення документа у Вас є можливість встановити пароль для обмеження доступу до нього. Незастосування паролю забезпечує відкритий доступ. Розширення імені файлу (літери після останньої крапки) повинно вірно відображати формат файлу.

Голова Ради молодих науковців і спеціалістів ФМІ.
Войтко Мирон Васильович
Працює у ФМІ з 2003р., н.с. відділу №16 "Фiзико-математичних
основ неруйнiвного контролю та дiагностики", к.ф.-м..н.
Область наукових інтересів: поширення пружних хвиль в тілах з дефектами.
Телефон: 032 2633-200 (внутр. 32-41)
Електронна пошта: voytko@ipm.lviv.ua
 
Заступники голови РМНС ФМІ.
  Грибовська Вікторія Іванівна
Молодший науковий співробітник. Працює над кандидатською роботою на тему «Підвищення експлуатаційні характеристики пружинних сталей типу 60С2 шляхом оптимізації їх структурно-фазового стану та фізико-механічних властивостей поверхневих шарів». Працює у ФМІ з 2005р., відділ № 17. У РМНС з 2007р.
Наукові інтереси: термообробка сталей, матеріалознавство, організаційна робота. Захоплення: туризм (відпочинковий), танці.
Телефон: 032-2296-773 (внутр. 37-73)

 

Мацько Іван Йосипович
Працює у ФМІ з 2007р., м.н.с. відділу №25 "Відбору та обробки стохастичних сигналів".
Аспірант, тема кандидатської дисертації "Моделювання та аналіз вібраційних сигналів механічних систем зі стохастично змінними параметрами для виявлення дефектів їх елементів". У РМНС з 2009р.
Область наукових інтересів: математичне моделювання, обробка та аналіз вібраційних сигналів, вібродіагностика. Захоплення: туризм, гірські лижі, футбол, волейбол.
Телефон: 032-2296-882 (внутр. 38-82).
Електронна пошта: ivanmatsko@ipm.lviv.ua

 

Секретар РМНС ФМІ.
  Тріщук Оксана Богданівна
Молодший науковий співробітник.
Працює у відділі № 16. Наукові інтереси: неруйнівний контроль, діагностика матеріалів, організаційна робота.
Захоплення: туризм.
Телефон: внутр. 32-41.
Електронна пошта: trishchuk@ipm.lviv.ua

 

Члени РМНС ФМІ.
Воробель Володимир Ігорович
Працює у ФМІ з 2007р., інженер І-ї категорії відділу №18 "Корозійного розтріскування металів".
Аспірант IІI курсу без відриву від виробництва, тема кандидатської дисертації "Встановлення корозійно-електрохімічних характеристик сталі 08Х18Н10Т в реакторній воді аміачно-гідразинного регулювання за температур 25...300 С та тисків до 22 МПа".
Область наукових інтересів: електрохімія, корозія металів, високотемпературна корозія.
Захоплення: рибальство, настільний теніс, більярд, гірські лижі, велопрогулянки.
Телефон: 032-2296-622 (внутр. 36-22).
Електронна пошта: vorobel_v@ipm.lviv.ua

 

Головчук Мирослав Ярославович
Працює у ФМІ з 2008р., інженер І-ї категорії відділу №11 "Фiзико-хiмiчних методiв змiцнення та захисту металiв".
Область наукових інтересів: електронна мікроскопія , корозія металів.
Захоплення: туризм, гірські лижі.
Телефон: 032-2296-385 (внутр. 33-85)
Електронна пошта: golovchuk@ipm.lviv.ua

 

Ковальчук Ігор Васильович
Провідний інженер відділу № 27 “Водневих технологiй та гiдридного матерiалознавства ”.
Телефон: 032-2296-497 (внутр. 34-97).
Електронна пошта: kovalchuk@ipm.lviv.ua

 

Кулик Оксана Богданівна
Інженер метрологічної служби, відділ № 54.
Телефон: 032-2296-191 (внутр. 31-91)

 

Кушнір Ірина Михайлівна
Працює у ФМІ з 2008р., аспірант ІІІ-го року навчання. Інженер лабораторії №43 «Лабораторія сертифікаційних випробувань протикорозійних ізоляційних покрить трубопроводів». У РМНС з 2011р.
Область наукових інтересів: протикорозійні покриття для захисту магістральних нафтогазопроводів та резервуарів.
Захоплення: туризм, музика, книги
Телефон: 032-2296-918 (внутр. 39-18).
Електронна пошта: i-riska@ukr.net; Iryna_Perminova@ukr.net

 

Подгурська Вікторія Ярославівна
Працює у ФМІ з 2005р., інженер відділу №17 "Структурної механіки руйнування і оптимізації властивостей матеріалів". У РМНС з 2009р.
Область наукових інтересів: металографія, механічні та фізичні властивості матеріалів.
Захоплення: подорожі, література, культурні заходи.
Телефон: 032-2296-525 (внутр. 35-25)
Електронна пошта: podhurska@ipm.lviv.ua

 

Проскурняр Роман Васильович
Провідний інженер відділу № 15 “Високотемпературної мiцностi конструкцiйних матерiалiв у газових та рiдкометалевих середовищах”.
Телефон: 032-2296-672 (внутр. 36-72).

 

Труш Василь Степанович
У РМНС з 2008р.
Область наукових інтересів: дослідження закономірностей поверхневого твердорозчинного зміцнення титанових сплавів та їх зварних з’єднань шляхом термодифузійного насичення для підвищення роботоздатності.
Телефон: 032-2630-347 (внутр. 33-43, 37-64)
Електронна пошта: tvs1981_a_list.ru
 

РАДА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ФМІ НАН УКРАЇНИ


    Рада молодих науковців та спеціалістів (РМНС) ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України була створена у 60-х роках 20 століття. Після розвалу СРСР вона призупинила свою діяльність. Одним з основних факторів цієї події став відтік молодих кадрів з інституту. Нове поповнення підходило дуже повільно, що було зв’язано, в першу чергу, з економічною ситуацією в Україні і тільки, приблизно, з середини 90-х років почала дещо збільшуватися кількість молоді в інституті.
    Першим поштовхом до відновлення роботи організації був футбол. Справа в тому, що, на той час, молоді працівники інституту практично не знали одне одного. Це була одна з основних причин, чому Рада не відновлювалася, хоча, з іншого боку, це була й одна з основних проблем, яку мала б розв’язувати Рада. Влітку 1998 р. групою осіб (в основному з корпусу фізикометрії) було запропоновано зібратися і зіграти у футбол на стадіончику біля інституту геології, оскільки він ближче розміщений до корпусу фізикометрії, ніж стадіон на території ФМІ, який на той час ще існував. З часом впродовж кількох місяців до „футболістів” приєдналися всі бажаючі з ФМІ, а також з інституту геології та ІППММ. Бувало, що на спортивні баталії підходило до 25 чоловік.
    Приблизно на початку 1999 р. виникли розмови про відновлення діяльності РМНС ФМІ, оскільки більшість молодих працівників вже були добре між собою знайомі завдяки футбольним зустрічам. Ініціаторами відновлення РМНС стали майбутні голови к.ф.-м.н. Ігор Ісаєв, к.т.н. Ростислав Косаревич, Орест Білий, а також к.т.н. Юрій Рицар, к.т.н. Василь Джала, Юрій Коваль, Юрій Касянюк. Цю ідею підхопили прекрасний організатор к.т.н. Дмитро Досин, Ірина Івасенко, Валентина Корній. Саме Д. Досин вів переговори з адміністрацією інституту про відновлення роботи Ради і саме він розробив та скурпульозно виписав положення про РМНС ФМІ. У четвертому кварталі 1999 р. відбулося перше засідання нової Ради. У перший склад ввійшли 12 осіб: к.т.н. Дмитро Досин (голова Ради), Ірина Івасенко (секретар Ради), Юрій Рицар (скарбник Ради), а також к.ф.-м.н. Ігор Ісаєв, к.т.н. Андрій Басараб, к.т.н. Ростислав Косаревич, к.т.н. Василь Джала, Костянтин Сущик, Олег Драбич, Андрій Івасишин, Юрій Касянюк та Орест Крохмальний. Така кількість залишилася незмінною і по сьогодні і, так само, кожен рік склад Ради оновлюється не менш ніж на чверть.
    Адміністрація інституту вітала відновлення діяльності РМНС ФМІ, оскільки в інституті Рада з’явилася однією з перших в Україні. В кінці 1999 р. РМНС одержала власне приміщення к. 300 корпусу Фізикометрії, яка сьогодні вже відома у дуже багатьох академічних та освітянських закладах України.
    Першою акцією РМНС був невеликий вертеп організований членами Ради, а першим виступом був виступ у домі одного з ініціаторів відновлення РМНС Ореста Білого, який, на той момент, лежав вдома з важкою травмою – переломом ноги, отриманим на футбольному полі.
    На початку 2000 р. РМНС ФМІ взялася за організацію XV відкритої науково-технічної конференції молодих науковців та спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН-2000. 23-25 травня 2000 р. конференція була успішно проведена, в її роботі взяло участь близько 70 учасників, переважно зі Львова, і вона стала хорошим продовженням традицій діяльності попередніх Рад.
    На конференції працювали такі секції: матеріалознавство; математичні моделі сигналів і систем; процеси руйнування, моделі зародження тріщин; вимірювання фізичних полів; технологія зміцнення; відбір і обробка вимірювальної інформації; захист від корозії матеріалів і елементів конструкцій; прогресивні інформаційні технології та системи; неруйнівний контроль та технічна діагностика;математичні моделі сигналів і систем; вплив активних середовищ на корозію матеріалів; технологія зміцнення; обробка зображень та розпізнавання образів; алгоритмічне та програмне забезпечення.
    Для організації КМН-2000 були залучені спонсори, посильну допомогу надав інститут, але вже тоді було видно бажання РМНС ФМІ самостійно проводити свою конференцію, намагатися не залучати бюджетних коштів інституту. Збірник конференції вийшов після її проведення, і до нього були включені всі статті, автори яких були доповідачами на засіданнях. Найкращі доповіді були відмічені преміями та рекомендаціями опублікування статей їх авторів у журналах „Фізико-хімічна механіка матеріалів” і „Відбір та обробка інформації”.
    КМН-2000 успішно завершила свою роботу в Сихівському лісі, що дало змогу учасникам продовжити своє знайомство в неформальному середовищі.


Завершення роботи КМН-2000 у Сихівському лісі.
 

    У 2000 році РМНС ФМІ стала ініціатором створення Асоціації молодих науковців і спеціалістів Західного регіону України при Державному західному науковому центрі НАН і МОН України. Дана організація успішно проіснувала кілька років, але, на жаль, призупинила свою діяльність разом з відходом від активної діяльності на даному поприщі її головного ідеолога Дмитра Досина, котрий став ученим секретарем Фізико-механічного інституту.
    На початку 2001 р. через вікове обмеження (35 років) змушений був покинути Раду її голова Дмитро Досин. Новим головою став к.ф.-м.н. Ігор Ісаєв, вже тоді один з найперспективніших молодих науковців інституту. Головування Ігора Ісаєва стало одним з найкращих періодів діяльності Ради. За цей час було проведено XVI та XVIІ відкриті науково-технічні конференції молодих науковців та спеціалістів КМН-2001 та КМН-2002, в кожній з яких взяло участь близько 90 молодих науковців не тільки зі Львова, але й зі всієї України. Стало зрозуміло, що КМН повернеться у життя інституту і стане однією з конференцій, які регулярно проводить ФМІ. Незмінним секретарем і Ради, і конференцій у той час була Ірина Івасенко.


Учасники засідання Асоціації молодих науковців у м.Славсько.
 

    Окрім конференцій, у цей період, проводилися спортивні змагання з настільного тенісу та шахів, молодь надалі продовжувала грати у футбол, організовувалися виїзні засідання, вечори для неформального спілкування молодих науковців інституту, куди запрошували молодь з інших закладів. Також були намагання відновити семінари молодих науковців у інституті, але ця ініціатива, на той момент, не знайшли достатньої підтримки ні в молоді, ні в старших працівників. У 2001 р. та 2002 р. вже традиційно були організовані вертепи, які дуже схвально були сприйняті працівниками інституту.
    На початку 2003 р. змінився голова Ради, оскільки Ігор Ісаєв вже пробув на цій посаді два терміни (максимальна тривалість згідно положення). Новим головою став к.т.н. (ще одна вимога положення РМНС) Ростислав Косаревич, який продовжував ті починання, що були закладені його попередником. Слід відзначити той момент, що попередні голови не відходили від РМНС, а завжди намагалися щось допомогти чи підказати.


Учасники вертепу РМНС 2001 р.
 

    Можна сказати, що у 2001-2003 рр. інститут відчув, що в його стінах з’явилася досить потужна молодіжна організація, яка згуртовувала молодь та представляла її інтереси перед адміністрацією ФМІ. Члени Ради змогли налагодити тісну співпрацю з Профкомом інституту, який надавав відчутну підтримку починанням РМНС. Тоді ж зародилися дружні стосунки між РМНС ФМІ та Радою наукової молоді київського Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, поштовху яким надали Ігор Ісаєв і Ростислав Косаревич з ФМІ та Сергій Степанюк з ІЕЗ.
    Поряд з проведенням вже традиційних заходів РМНС долучилась до організації та проведення громадською організацією „Форум Карпатський трамвай” конференцій „Карпатський трамвай”. Серед засновників організації були члени РМНС: к.т.н. Андрій Басараб, к.ф.-м.н. Ігор Ісаєв, Орест Білий, Наталя Білик, Юрій Коваль. РМНС та молодь ФМІ брали надзвичайно активну участь у роботі цієї організації, зокрема у відновленні мережі вузькоколійних доріг в Західному регіоні України. Співпраця з Форумом успішно тривала до серпня 2006 і припиналася з передчасною смертю голови організації Андрія Басараба.
    Повертаючись до РМНС слід сказати, що, на початку 2004 р., вперше за головування в Раді велася "боротьба" результати якої не можна було спрогнозувати. Серед двох, однаково сильних і перспективних, претендентів: к.т.н. Андрія Басараба та к.т.н. Василя Джали, члени РМНС обрали надзвичайно енергійного Андрія Басараба. Хоча можливо, це було не найкращим вибором РМНС, адже в силу своєї значної зайнятості в роботі ФМІ та залучення до організації „Форум Карпатський трамвай”, А. Басараб не повністю присвячував себе РМНС ФМІ.
    Період 2004-2007 рр. є найскладнішими в житті відновленої Ради молодих науковців та спеціалістів ФМІ НАН України. Фактично припинилася будь-яка діяльність Ради в ФМІ, почали давати збої регулярні засідання РМНС ФМІ, під загрозою стало проведення конференції КМН-2005, почало "засинати" і спортивне життя РМНС. Поряд з цим організація „Форум Карпатський трамвай”, з якою продовжували співпрацювати члени Ради, зокрема секретар Наталія Білик та скарбник Орест Білий, успішно випускала збірник наукових праць своєї конференції, в якій брало участь досить велика кількість молодих науковців ФМІ.
    Влітку 2005 р. забив на сполох багаторічний куратор РМНС член-кореспондент (зараз – академік) НАН України д.ф.-м.н. Зіновій Теодорович Назарчук. За організацію конференції КМН-2005 взявся заступник голови Ради к.т.н. Андрій Сиротюк. КМН-2005 ввійшла в історію тим, що на ній були виокремлені три основні розділи, а саме: "Механіка руйнування та міцність матеріалів"; "Захист матеріалів від корозії. Сучасні проблеми матеріалознавства"; "Інформаційні та діагностичні системи". Вперше за історію конференцій збірник, який отримав новий дизайн, був виданий до проведення конференції і розданий її учасникам.
    На початку 2006 р. Андрія Басараба на посаді голови РМНС змінив Андрій Сиротюк, який в силу своєї значної зайнятості в роботі свого відділу не зміг приділити достатньої уваги роботі РМНС ФМІ. Діяльність Ради звелася до участі голови РМНС в засіданнях Вченої Ради інституту, в члени якої ввели голову РМНС за посадою ще у 2002 р. за головування І. Ісаєва та в участі у багатьох конкурсних комісіях ФМІ по розподілу стипендій та грантів для молодих науковців. Тим не менше, Андрій Сиротюк, використовуючи науково-організаційні навички набуті під час роботи у відділі, зміг на надзвичайно високому рівні провести чергову конференцію КМН-2007.
    У 2007 р. та на початку 2008р., шляхом ротації, склад Ради змінювався на третину, тобто за два роки прийшло вісім нових членів. Це було одним з факторів активізації діяльності РМНС ФМІ. Новим головою Ради став к.т.н. Орест Білий, який у 2008 р. після довгої перерви знову провів у інституті вертеп. У цьому ж році Рада різко змінила свою доволі пасивну позицію на активну. Врешті-решт вдалося відновити семінари молодих науковців "Наукові школи ФМІ – естафети поколінь". Головами семінару РМНС були запропоновані та обрані за участю дирекції інституту д.х.н. Ігор Завалій та к.ф. м.н. Ігор Ісаєв, який на той час очолював Західний осередок ІЕЕЕ, що вже доволі довгий час успішно співпрацював з РМНС.
    На жаль, наприкінці 2008 р. зненацька хвороба схопила І. Ісаєва, і після довгої боротьби 5 липня 2009 р. його не стало. Це була важка втрата як для інституту, так і для РМНС ФМІ, оскільки І. Ісаєв до останнього подиху намагався допомогти Раді в усьому, зокрема, він брав активну участь у підготовці конференції КМН-2009.
    У 2009р. другим головою семінару РМНС був обраний к.т.н. Андрій Синявський. Відзначимо, що, до цих пір, семінар РМНС "Наукові школи ФМІ – естафети поколінь", регулярно проводиться, до участі в ньому залучаються як відомі вчені інституту, так і молодь, відбуваються виступи науковців з інших установ.
    Відновилось спортивне життя РМНС та молоді інституту. Вперше, після дуже довгої перерви, був проведений футбольний турнір, в якому взяло участь близько 50 працівників інституту, і, який, заклав підвалини для відновлення спортмайданчику на території ФМІ, що розпочалося навесні 2010 р. Проводилися розважальні вечори для молоді інституту.
    Інститут знову відчув, що РМНС зміцніла і в повний голос заявили про своє існування. Адміністрація інституту активно використовує РМНС для отримання інформації про молодь інституту. Зокрема, коли трапилася така нагода, дирекція доручила Раді сформувати свої пропозиції щодо розподілу службових квартир для молодих науковців ФМІ. Базуючись на них і розподілялося службове житло.


Початок футбольного турніру 2008р.
 

    У 2009р. РМНС ФМІ провела чергову XХI відкритої науково-технічної конференції молодих науковців та спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України КМН-2009. На ній були використані як досвід попередніх років, так і деякі нові підходи. Конференція успішно відбулася 28-30 жовтня і, чи не вперше з часів відновлення РМНС ФМІ, стала прибутковою, зовсім не залучаючи фінансування з інституту. У її роботі взяло участь близько 150 учасників з 14-ти областей України. Навіть оголошений на той момент карантин у Львові не перешкодив її успішному проведенню.
    У цей період РМНС, разом з молодими співробітниками ІЕЗ ім. Є.О. Патона та Інституту чорної металургії, стала ініціатором створення Ради наукової молоді при Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України. Дуже велику роботу для успішного створення такої організації провів голова РМНС Орест Білий.
    Після конференції КМН-2009 було обрано нового голову – к.т.н.Олега Капшія, який достойно прийняв естафету від О. Білого і, з не меншим запалом, продовжив роботу на чолі Ради. Окрім всіх починань минулих років Рада стала ініціатором оголошення в інституті конкурсу "Кращий молодий науковець року", причому дирекція ФМІ повністю пішла назустріч ініціативі бачачи, що РМНС не збавляє обертів у своїй діяльності.


Засідання представників Рад наукової молоді інститутів Відділення ФТПМ НАНУ, 2009р.
 

    Знову у стінах інституту було проведено вертеп, організовано розважальний новорічний вечір для молоді, триденну поїздку у Карпатські Горгани.


Вертеп РМНС в гостях у завідувача аспірантурою, 2010р.
 

Молодь ФМІ на г.Ігровець, 2010р.
 

    Новий голова та члени Ради мають багато енергії і готові проявляти нові ініціативи за підтримки дирекції інституту, вченого секретаря Д. Досина, екс-голів РМНС Р. Косаревича, А. Сиротюка, О. Білого та завідувача аспірантури к.т.н. Валентини Корній, з якою Рада успішно співпрацює впродовж всього терміну перебування її на цій посаді.

ПОЛОЖЕННЯ
про раду молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної Академії Наук України (далі – Рада) – орган самоврядування працівників ФМІ НАН України віком до 35 років, що поновлює свою роботу відповідно до постанови Президії Національної Академії Наук України № 206 від 23.06.99 р. з метою залучення до роботи в інституті обдарованої наукової молоді та створення сприятливих умов для її
1.2. Рада як громадська організація легалізує свою діяльність у місцевих органах влади методом повідомлення.
1.3. У своїй діяльності Рада керується принципами відкритості, толерантності, демократичності та добровільності, заохочує ініціативу і широко залучає до роботи всіх працівників інституту.
1.4. Вчена рада ФМІ НАН України затверджує голову, чисельність, склад та зміни до складу Ради.
1.5. Результати роботи Ради оцінюються з погляду ефективності використання затрачених інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів.
1.6. Діяльність Ради припиняється за рішенням самої Ради, Вченої ради інституту та в інших випадках, передбачених законодавством України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Сприяти підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді інституту.
2.2. Забезпечувати актуальною інформацією про конференції, конкурси, яка становитиме інтерес для науковців інституту.
2.3. Сприяти розширенню особистих контактів, науковій співпраці молодих фахівців у межах інституту та поза ним, налагоджувати контакти зарубіжними колегами та партнерами.
2.4. Організовувати конференції молодих науковців ФМІ з публікацією їхніх матеріалів.
2.5. Сприяти вирішенню внутрішньоінститутських проблем.
2.6. Організовувати відпочинок, дозвілля та оздоровлення молоді інституту.
2.7. Налагоджувати контакти з місцевими органами влади для вирішення проблем молоді.
2.8. Підтримувати обдаровану молодь серед студентів ВУЗів, налагоджувати контакти з ними для залучення до виконання проектів, над якими працюють науковці інституту.
2.9. Брати участь в атестації молодих кадрів, допомагати молодим науковцям і спеціалістам інституту у професійному зростанні (публікація наукових праць, захист дисертацій тощо).

3. КОМПЕТЕНЦІЇ РАДИ

3.1. Обирати заступників та відповідального секретаря за поданням голови Ради.
3.2. Вносити пропозиції щодо складу Ради на розгляд Вченої ради інституту.
3.3. Давати рекомендації молодим науковцям інституту та іншим претендентам при вступі до аспірантури ФМІ, під час атестацій наукових кадрів, для присвоєння іменних стипендій та надання премій для молодих науковців.
3.4. Звертатися до дирекції, профкому, служб та підрозділів інституту від імені молодих науковців для вирішення їхніх проблем.
3.5. Представляти організацію молодих науковців ФМІ у відносинах з аналогічними самоврядними організаціями інших наукових установ.
3.6. Захищати інтереси молодих науковців ФМІ перед органами державної влади ти місцевого самоврядування, територіальними та міжнародними організаціями молодих науковців та спеціалістів.
3.7. Організовувати та проводити семінари, конференції, поїздки, відряджати своїх представників для участі з переговорах та нарадах.
3.8. Розміщувати на WЕВ-сторінці в Інтернеті інформаційні матеріали.
3.9. Організовувати телеконференції молодих науковців ФМІ, а також інших наукових установ та ВУЗів .
3.10. Приймати до свого розгляду будь-які питання, що стосуються успішного та ефективного виконання службових обов’язків молодих науковців та їхнього професійного зростання.

4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Роботу Ради організовує голова Ради.
4.2. Голова Ради, в межах своєї компетенції:
- скликає ї веде засідання Ради;
- організовує підготовку питань і матеріалів на розгляд Ради;
- представляє Раду у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами і громадянами.
4.3. Рада приймає рішення, рекомендації, висновки.
4.4. Склад та керівництво Ради обирається терміном на 1 рік.
4.5. Рада обирає голову Ради: заступників та відповідального секретаря за поданням голови.
4.6. Голова ради не може бути обраним більш ніж на два терміни.
4.7. На час відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників.
4.8. Засідання Ради протоколюється.
4.9. Ведення протоколу засідання Ради здійснює відповідальний секретар, а в разі відсутності секретаря – один із членів Ради. Протокол підписують головуючий та відповідальний секретар.
4.10. Основною формою діяльності Ради є засідання Ради, які скликаються в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.
4.11. У разі потреби Рада може
- бути скликана позачергово, у тому числі на вимогу та за ініціативи половини її складу за умови завчасного повідомлення всіх членів Ради;
- створювати тимчасові чи постійні комісії з основних напрямків своєї діяльності, комісії керуються положенням Ради та законом „Про місцеве самоврядування”.
4.12. Для вивчення та підготовки окремих питань Рада може утворювати підготовчі комісії робочі групи, організаційний комітет із залученням членів Ради, представників громадськості, вчених і спеціалістів.
4.13. На засідання Ради можуть бути запрошені керівники та працівники інституту, керівники підприємств і відомств.
4.14. Члени Ради зобов’язані брати участь у засіданнях Ради, підготовці питань на Раду, виконувати доручення Ради.
4.15. Розгляд питань та прийняття рішень здійснюється відповідно до регламенту Ради.
4.16. Рішення Ради, прийняте в рамках її компетенції, є обов’язкове до виконання і може бути переглянуте на засіданні комісії Вченої ради по роботі з науковою молоддю у тижневий термін.
4.17. Голова Ради є членом Вченої Ради.
4.18. Голова Ради або член Ради за поданням голови є членом профкому.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1. Засідання Ради легітимне, коли присутня більш, ніж половина її членів.
5.2. До керівництва Ради входить голова, заступники та відповідальний секретар.
5.3. До розгляду приймаються лише питання, з яких підготовлено проекти рішень.
5.4. Членами Ради заздалегідь повідомляється порядок денний чергового завдання.
5.5. Рішення Ради правомірне, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина чисельного складу Ради.
5.6. Питання, що стосуються конкретних осіб, вирішуються таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.

 

Відд.
Посада Прізвище, ім’я, по-батькові Обов’язки члена профкому Тел. №
23 ст.н.с. к.т.н. Клим Богдан Петрович Голова профкому. Голова комісії соціального страхування 3351
16 с.н.с. к.т.н. Кулинич Ярослав Петрович Секретар профкому. Член комісії соцстраху. 3483, 3241
Бух. зам. гол. бухг. Рудянин Галина Мирославівна Член комісії соцстраху. 3771
13 ст.н.с. к.т.н. Сидор Петро Якимович Заступник голови ПК. Голова комісії з культурно- просвітницької роботи 3294
16 м.н.с. Тріщук Оксана Богданівна Член комісії з культурно-просвітницької роботи 3241
17 інж. Подгурська Вікторія Ярославівна Член комісії з культурно-просвітницької роботи 3525
54 гол. метролог Пугач Микола Дем’янович Заступник голови ПК. Голова комісії соціального захисту 3165
10 пр.н.с. д.т.н. Стащук Микола Григорович Член комісії соціального захисту 3697
15 н.с. к.т.н. Матичак Ярослав Степанович Член комісії соціального захисту 3672
12 н.с. к.т.н. Штаюра Степан Теодорович Голова комісії з охорони праці 3326, 3120
11 н.с. к.т.н. Корній Сергій Андрійович Член комісії з охорони праці 3253
12 гол. інж. Дмитрів Зіновій Володимирович Голова комісії з науково-економічних питань 3627
28 зав. відд. д.т.н. Русин Богдан Павлович Член комісії з науково-економічних питань 3113
23 н.с. Івантишин Олег-Михайло Любомирович Член комісії з науково-економічних питань 3874
10 ст.н.с., к.т.н. Білий Орест Левкович Голова комісії з оргроботи 3473
25 м.н.с. Мацько Іван Йосипович Член комісії з оргроботи 38-80, (38-82)
24 інж. Голинський Іван Стахович Член комісії з оргроботи 3708

 


за/п
Обов’язки члена комісії Прізвище та ініціали Місце праці тел. №
1 Голова комісії Клим Б.П. Відд. № 23, ст.н.с., Голова профкому 3351
2 Заступник голови комісії Проців І.М. Головний інженер інституту 3876
3 Секретар Проців Н.М. Відд. № 31, зав. архівом ін-ту 3117, 3391
4 Член комісії Кулинич Я.П. Відд. № 16, ст.н.с. 3483
5 Член комісії Супрун М.В. ПВВ, зав. сектором оренди 3831
6 Член комісії Єфремова О.В. Відділ кадрів, ст. інспектор 3209
7 Член комісії Рудянин Г.М. Бухгалтерія, заст. гол. бухг. 3771
8 Член комісії Курило Г.М. Профком, бухгалтер 3391

за/п
Обов’язки члена комісії Прізвище та ініціали Місце праці тел. №
1 Голова комісії Пугач М.Д. відд. № 54, головний метролог 3365
2 Заступник голови комісії Слободян З.В. відд. № 13, с.н.с. 3517
3 Секретар Семенюк О.М. відд. № 26, пров. інж. 3248
4 Член комісії Матичак Я.С. відд. № 15, н.с. 3672
5 Член комісії Дрималик А.Р. відд. № 24, пров. інж. 3835
6 Член комісії Єфремова Л.М. відд. № 41, прибиральниця 3122
7 Член комісії Тригуб І.І. відд. № 16, м.н.с. 3241, 3581
8 Член комісії Бабій Л.О. відд. № 13 м.н.с. 3663
9 Член комісії Кулик В.В. відд. № 17 н.с. 3657
10 Член комісії Хміль І.Р. бухг. 3291
11 Член комісії Калинюк І.В. редакція, зав. гр.. 3884
12 Член комісії Лутицький О.Л. відд. № 17 гол. констр. 3021
13 Член комісії Гуль О.С. нач. ВК 3562
14 Член комісії Лось В.М. юрисконсульт 3191
Відділ
Профгрупорг і заступник
тел.

кім.
Примітки
Дирекція Рибікова Таня Миколаївна 3233    
10 Івантишин Натал.Андріївна
(Сиротюк Андрій М.)
3903
3655
   
11а
11
Рацька Надія Б.
Білий Левко М. заст..

3446
 
276-40-31
12 Штаюра Степан Теодорович
(Рудавський Д.В.)
3326
3120
   
13 Маглатюк Людмила Анатоліїв 3517    
14 Онишко Любов Йосипівна
(Біда Надія М.)
3268
3613
43
 
261-26-40
 
15 Труш В.С.
(Матичак Ярослав Степанович)

3672

23
 
16 Іванська Надія Іванівна 3241 100  
17 Чепіль Роман В.
Тепла Ніна Михайлівна заст..
3245
 
   
18 Сисин Галина Михайлівна 3624 7  
20 Гаврилюк Марія
(Іваськевич А.М.)
3254
3216
   
Лаб. 21 Степняк Микола М. 3575    
22 Сущик Костянтин Володимирович 3803, 3421    
23 Семак П.М.      
24 Личак О.В.
(Беген Іванна Михайлівна)
3891
3442
   
25 Дуб Петро Богданович 3414    
26 Семенюк Оксана М. 3858    
27 Ковальчук Ігор В. 3833    
28 Косаревич Р.Я. 3530, 3879    
29 Почапський Євген Петрович 3351    
33 Піць Наталія А.
(Мельничок Лев Степанович)
3732
3550
   
34 ШЕБ Пилиповець Люба Василівна 8-03355-23-8-41    
Лаб. 43 Каража Ярослава М. 3918    
31 редакція Кулик Галина Михайлівна 3884, 3460    
2 ПВВ Винницька Галина Михайлівна 3273    
3 держ.таєм Лук’янець Ольга А. 3795, 3816    
4 бухгалтер. Либа Ольга Вол. 3771    
5 ВК Єфремова Ольга Володим. 3209    
8 ОХ Йонич Михайло Трохимович 3124, 3263    
41 Галань Ольга С.
(Кокуляк Андрій Теодорович)

3122
   
51 Шевчук Р.І. 3125    
52 Козицька Леся М. 3204    
Сек. зв. Бугрімова В.М. 3280    
53 Вовк Леся В. 3640    
54 метр. Кулик Оксана Богданівна 3191    
55 Репета Марія 3283    
«Опір» Марцун Оксана Іванівна (8-251)-42-463
(8-251)-42-156
   

 Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine was founded in 1951. Today it is a well known scientific and research center in the field of fracture mechanics and strength of materials, physicochemical processes of corrosion, nondestructive testing of materials and technical diagnostics of structures and environments both in Ukraine and in the world. Involving actively into the researches the leading scientists of Lviv academic and other institutions, scientists of Lviv Polytechnic National University and Lviv I. Franko National University it carries out analysis in the following directions:

  • deformation and fracture of materials under the effect of mechanical loading and temperatures, hydrogenating and corrosion-aggressive environments;
  • strength and durability of engineering structures, the theory and technological processes of metal protection against corrosion and corrosion-mechanical fracture;
  • theory, methods, technical means of diagnostics of the properties of materials and environments;

    A significant contribution to the formation and development of the Institute was done by H.M. Savin, G.V.Karpenko, M.M. Shumylovskyi, K.B. Karandieiev, M.Ya. Leonov, Ya. S. Pidsryhach, V. M.Mykhailovskyi, H.H.Maksymovych, O. M. Romaniv, Yu. I. Babei, B. I. Blazhkevych, L. Ya. Miziuk, S. Ya. Yarema. At present the fundamental and applied researches into the main scientific problems are organized and performed by V. V. Panasyuk, Z. T. Nazarchuk, V. I. Pokhmurskyy, M. P. Savruk, I. M. Dmytrakh, V. M. Fedirko, V. V. Koshovyy, L. I. Muravskyy, V. V. Fedorov, I. M. Yavorskyy, P.M. Sopruniuk and other. Scientific schools on deformed solid fracture, physico-chemical mechanics of materials, physicometry and instrument engineering were formed in the Institute. In 1980 the Institute was named after Academician G. V. Karpenko for honoring his scientific merits.

    The scientists of the Institute have created the theory of adsorption and hydrogen fatigue of steels as well as the theory of limiting equilibrium of deformed solids with crack-like defects that formed the basis of a new direction in mechanics of materials, developed a new scientific method – physico-chemical fracture mechanics and strength of materials, worked out new methods of local strengthening treatment of welds and surface strengthening of machine parts; designed new devices and systems for exploration of space objects.

    The mathematical theory of wave diffraction, theory of signals and electric circles has been substantially developed in the Institute. Scientists of the Institute proposed new methods of image processing, signals extraction and transformation, improvement of their resistance to obstacles in geophysical and space researches. Investigation results of the Institute were published in 250 monographs. We must mention here first of all the 10-volume fundamental book «Fracture Mechanics and Strength of Materials».

    Scientists of the Institute contributed greatly to the solution of large-scale scientific-technical problems, namely:

  • development and certification of high-strength and corrosion-resistant metallic materials for ship building and power engineering industries, development of structures and technologies for production of drilling-bit tools for mining industry, creation and organization of production of the equipment for survey and evaluation of deposits, certification of structural materials for space technique that gets in contact with hydrogen-containing environments;
  • development and manufacture of equipment for space vehicles control;
  • organizing production of domestic heat- and corrosion protected pipes for municipal engineering of Ukraine, development of effective non-destructive methods and means for reliable operation of aviation technique;
  • design of devices for diagnostics of the state of underground communications and realization of injection technologies for restoration of damaged building constructions.

    Scientific and technical developments of the Institute were awarded two State prizes of the USSR in the field of science and technology, three prizes of the USSR Ministry, seven State prizes of Ukraine in the field of science and technology, seventeen prizes of NASU named after prominent scientists.

    Since 1965 the Institute publishes the scientific-technical journal «Physicochemical Mechanics of Materials» which is one of the leading journals on the problems of physicochemical mechanics of brittle fracture, service environment influence on material strength, theory, methods and technologies of metals protection against corrosion. The Journal is translated into English under the title «Materials Science» by «Springer» Publishing House.

    The Institute publishes also the interbranch collection of papers «Information Extraction and Processing» – an authoritative journal in the field of theory of interaction of physical fields with heterogeneous environments; information technologies and measuring systems.

The unique hydrogen research center «Proton» works in the Institute. Properties of materials in hydrogen under overcritical pressures and temperatures are studied in this center. The Institute possesses also a decameter radio-telescope which is a part of the general academic interferometric system URAN – the national property of Ukraine.

    Since 1992 Physico-Mechanical Institute NASU is a member of the European Structural Integrity Society (ESIS) and since 1993 – of the International Congress on Fracture (ICF). The Institute is also a member of the European Federation of Corrosion (EFC) and International Union of Radio Science (URSI).

    Institute’s staff that includes today 35 Doctors of Sciences and over 100 Candidates of Sciences became the scientific and manpower basis of Ya. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics. State scientific and research center of information infrasructure, Lviv Center for Space Researches of the National Academy of Sciences of Ukraine and National Space Agency of Ukraine. Institute of Automatics and Electrometry of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk.

    The Ukrainian Society on Fracture Mechanics (USFM) is functioning at the Institute. One of its primary tasks is holding the international conferences «Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity». The Institute together with USFM organized the 8th International Conference on Fracture (ICF), held in Kyiv in 1993. In 2009 the Institute organized the 4th International Conference «Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity». Since 1992 the Institute holds the International conferences on corrosion and corrosion protection every two years.

    The Institute is the developer of advanced technologies in the field of physicochemical fracture mechanics and materials strength, metal corrosion and metal corrosion protection, non-destructive testing and diagnostics of the properties of materials, environments and constructions.

    Non-destructive testing and technical diagnostics is one of the most wide spread modern approaches to prevention of structure failure. The Institute’s competitive developments in this field allow performing a wide range of analysis on assessing the residual life time of long-term operation objects.

    The Institute develops new technologies, methods, tools of technical diagnostics of structural elements of long-term operation industrial objects with application of eddy-current, magnetic, ultrasonic, acoustic-emission and vibration flaw detection methods.

    Institute’s researchers perform checking of the responsible equipment of power generating, building, oil- and gas- transport branches of industry with the aim of their timely protection against failure. Scientists of the institute use special equipment to carry out the repair works and the preventive control in especially complex conditions.

    Specific feature of these technologies and methods is the account of the effect of real operation conditions (aggressive and dangerous environments, high and low pressures, temperatures, effect of hydrogen, hydrogen sulphide, liquid metals under such conditions, etc) on their strength and durability in order to predict service ability and life time of structures.

    Technologies and devices developed in the Institute allow to renew very expensive equipment by means of electric-arc spraying and also to extend structure service life by application of corrosion- and wear-resistant titanium, oxide-ceramic, nanocrystalline coatings. Developments are done for different types of materials. Modern technological processes of surface protection against corrosion by applying specially developed paint coatings with preliminary hydro-abrasive cleaning of the surface have been worked out too.

    Unique injection technologies have been developed in the Institute for healing crack-like defects in concrete, iron-concrete and brick structures using the liquid polyurethane compositions in order to restore their carrying ability. Within the frame of the corresponding innovation projects the moving diagnostic-restoring laboratories have been developed. They can effectively be used in complex conditions for renewal of city underground engineering structures, architecture objects, bridges, dams etc.

    The Institute cooperates actively with well-known Ukrainian and foreign institutions, takes part in large-scale technological projects and goal-oriented programs. The Institute maintains close contacts with Airplane Design Bureau «Antonov», in particular, regarding the development and introduction into production and operation of a new method for estimation of durability of airplanes («AN» series) long-bearing structural elements. In the last 8 years the «Antonov» Design Bureau and enterprises that employ the aviation technique use successfully the eddy-current flaw detectors developed in the Institute. These detectors are also included into the technical regulations.

    The Institute cooperates with enterprises of the company «Naftogaz» Ukraine and also with a number of Ukrainian HPP and NPP. Within the frames of this cooperation it performs expert evaluation of residual operation life time, monitoring and restoration works of the responsible units and details – pipelines, valves, rotors, cooling systems etc.

    Combination of fundamental and applied researches in the field of materials science, fracture mechanics and strength of materials, corrosion and technical diagnostics with a wide use of information technologies ensures the Institute’s advanced positions in the Ukrainian and world science on this problem.

 

Powered by CuteNews