ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

МН конференція «Сучасні проблеми механіки та математики», Львів, 22–25 травня 2018р.

22–25 травня 2018 року у Львові

відбудеться

Міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми механіки та математики»,

присвячена 100-річчю Національної академії наук України

90-річчю від дня народження академіка

Ярослава Степановича Підстригача (1928–1990)

та 40-річчю створеного ним 

Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.

 

Організатори заходу – Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» й Українське товариство з механіки руйнування матеріалів.

Проходитиме захід в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Мета зібрання – представлення й обговорення сучасних проблем і досягнень у галузі механіки та математики, зокрема, тих, що тісно пов’язані з науковою діяльністю академіка Я.С. Підстригача. Слід зазначити, що вченому належать ґрунтовні дослідження в галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл із покриттями і поверхневих явищ та за іншими напрямами сучасної механіки. Я.С. Підстригач працював також над актуальними математичними проблемами механіки, прикладної математики й інших суміжних наук, постійно шукав нові форми співробітництва науки та виробництва.

 

Програмою конференції передбачено виголошення пленарних, секційних і стендових доповідей із таких проблем:

– математичне моделювання у механіці деформівних твердих тіл;

– математичні методи механіки та термомеханіки;

– механіка неоднорідних твердих тіл і наномеханіка;

– механіка контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями;

– динаміка неоднорідних середовищ;

– оптимізація та проектування елементів  конструкцій і біомеханічних систем;

– міцність і втома матеріалів;

– числові методи;

– теорія функцій і функціональний аналіз;

– диференціальні рівняння і математична фізика;

– алгебра, геометрія і топологія.

 

Заповнені реєстраційні форми учасників і матеріали доповідей приймаються до 15 березня 2018 року.

Додаткову інформацію, електронну версію реєстраційної форми та зразок оформлення матеріалів доповіді розміщено на веб-сторінці конференції – за адресою: http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018 .

0 Comments
Posted on 06 Mar 2018 by admin

Оголошення

Візит делегації Чжензянського технологічного університету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України оголошує прийом до аспірантури на 2018р.

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Наші розробки

Наші партнери