ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2018 р.

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Про проведення конкурсу

науково-технічних проектів

наукових установ НАН України у 2018 р.

 

Згідно Розпорядження № 717 від 26 грудня 2017р. з метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установ НАН України:

1. Оголосити конкурс науково-технічних проектів наукових установ НАН України (далі – конкурс) для їх фінансування у 2018 р.

2. Конкурс провести відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340 (текст постанови, положення про порядок конкурсного відбору НТ проектів установ НАН України, Додатки 1-6 шукайте за адресою: http://www1.nas.gov.ua/innovations/news/Pages/171213-340.aspx ).

3. Затвердити Умови конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2018 р. (додаються).

4. Головам секцій НАН України та академікам-секретарям відділень НАН України забезпечити:

– прийняття запитів на фінансування проектів з остаточним строком їх подання 23.02.2018;

– проведення експертизи проектів та рейтингової оцінки проектів відділеннями НАН України до 09.03.2018;

– здійснення наукової експертизи проектів незалежними експертами до 16.03.2018;

– конкурсний відбір проектів відповідною секцією НАН України та подання відібраних проектів на затвердження Президії НАН України до 23.03.2018 в межах коштів, передбачених бюджетом НАН України на 2018р.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Президент Національної академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

 

Головний учений секретар Національної академії наук України

академік НАН України В.Л.Богданов

 

Умови конкурсу науково-технічних проектів

наукових установ НАН України у 2018р.

Керуючись п.3 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340, встановити, що до участі в конкурсі 2018 року допускаються проекти, що відповідають таким тематичним напрямам:

- економічне та інституційне забезпечення науково-технологічного і інноваційного розвитку;

- машинобудування та приладобудування;

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- нові хімічні речовини та матеріали;

- нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки;

- новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та агропромислового комплексу.

 

Участь у конкурсі передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

1. Проект має завершуватися створенням конкурентоспроможної науково-технічної продукції (нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику).

2. Строк виконання проекту до 1 року.

3. Схвалення проекту вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.

4. З метою надання переваг вагомим проектам, які передбачають розв’язання проблем галузей економіки, а також враховуючи, що середня вартість науково-технічних проектів в останні роки становить близько 300 тис. грн., визначити, що вартість виконання проекту має становити не менш як 200 тис.грн.

5. Наявність завершеної роботи, що може бути впроваджена в короткі строки, або розробки, що потребує незначного доопрацювання.

6. Обов’язкова наявність партнера з виконання проекту, підписання з ним попереднього договору із зазначення його форми участі (фінансова,  матеріальна, послуги тощо), а також часу та місця можливого впровадження розробки. Обсяг інвестування в проект з боку партнера має бути не меншим за обсяг фінансування проекту від НАН України.

7. Формування та друк запитів на виконання науково-технічних проектів має здійснюватись виключно в системі РІТ НОД НАН України, яка знаходиться за посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. Вхід до зазначеної системи можливий лише за наявності облікового запису в ЦМСС НАН України та відповідної ролі користувача РІТ НОД НАН України.

 

 

Виконавець: Алєксєєва 239 67 94

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3683

0 Comments
Posted on 09 Jan 2018 by admin

Оголошення

Візит делегації Чжензянського технологічного університету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України оголошує прийом до аспірантури на 2018р.

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Наші розробки

Наші партнери