ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

VIIІ Укр. з‘їзд з електрохімії, VI НП семінар «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 4–7 червня 2018 року, Львів

 

Друге інформаційне повідомлення

Львів – 2017

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VIIІ Українського з‘їзду з електрохімії

за участю закордонних вчених

та

VI Науково-практичного семінару

студентів, аспірантів і молодих учених

“Прикладні аспекти електрохімічного аналізу”,

присвячених 100-річчю Національної академії наук України,

які будуть проведені

4–7 червня 2018 року

на базі

Львівського національного університету імені Івана Франка

Місто Лева запрошує Вас!

 

Робочі мови: українська, англійська

 

Тематика з’їзду:

Фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:

- електрохімічна термодинаміка;

- теорія провідності розчинів та розплавів електролітів;

- кінетика та механізми електрохімічних процесів;

- технічна електрохімія;

- електрохімічна енергетика;

- фотоелектрохімія;

- сенсорика та електрохімічні методи аналізу

 

Під час з’їзду працюватимуть такі секції:

- Секція 1. Фундаментальні проблеми електрохімії та електрохімічна кінетика.

- Секція 2.  Хімічна енергетика та технічна електрохімія.

 

Представлення результатів досліджень буде можливе у вигляді:

- пленарної (до 30–40 хв) чи секційної усної (до 15–20 хв) доповіді;

- стендової доповіді (плакат формату А1);

- заочної публікації матеріалів без особистої участі у з’їзді / семінарі.

Окрім того, можлива участь у роботі конференції без представлення доповіді.

 

УВАГА! Від одного автора приймається не більше двох доповідей.

 

Найкращі доповіді за поданням Програмного комітету  конференції будуть рекомендовані до друку

у фахових виданнях України з хімічних чи технічних наук, а саме:

- Вісник Львівського університету, Серія хімічна;

- Питання хімії та хімічної технології;

- Праці Наукового товариства ім. Шевченка, Хімічні науки;

- Український хімічний журнал;

- Хімія металів та сплавів.

 

Оргвнесок

Величина оргвнеску за участь в роботі конференції складає:

- 600 грн. – для вчених з науковим ступенем (віком понад 35 років);

- 350 грн. – для молодих вчених (до 35 років);

- 250 грн. – при заочній публікації матеріалів

без особистої участі у з’їзді / семінарі

 

Оргвнесок частково покриває витрати на підготовку та друк матеріалів конференції, канцелярські товари, оренду приміщень та обладнання, товариську вечерю-зустріч учасників конференції, чай / каву під час перерв між сесійними засіданнями, рекламно-інформаційне забезпечення.

 

Публікація матеріалів:

Тези доповідей, включені в Програму з’їзду / семінару,

будуть опубліковані у Матеріалах конференції, які автори отримають під час

реєстрації перед початком з’їзду / семінару.

 

Учасникам, які прийматимуть участь у з’їзді заочно (оплатили лише публікацію матеріалів),

Матеріали конференції будуть надіслані в електронному вигляді (файлом у pdf-форматі)

на їхню електронну адресу.

 

Загальний обсяг тез доповідей (включаючи назву, інформацію про авторів, анотацію, ключові слова, рисунки, таблиці, перелік посилань) становить 3 повні сторінки тексту українською або англійською мовою.

 

АВТОРАМ НЕОБХІДНО у терміни подані нижче надіслати на електронну адресу організаційного комітету

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com

електронні версії Заявки про участь та Тез доповідей, а також

(поштовим переказом з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів доповідача)

оргвнесок за участь в конференції на адресу:

інженеру Бодаковській Юлії Володимирівні,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

хімічний факультет,

кафедра фізичної та колоїдної хімії,

вул. Кирила і Мефодія, 6/8,

79005 Львів

 

Макет оформлення тез доповідей з детальною інформацією про правила їхнього оформлення, а також форму Заявки-анкети на участь в роботі з’їзду/семінару можна знайти на Інтернет-сторінці конференції:

http://chem.lnu.edu.ua/research/conferences

 

ТЕРМІНИ:

- Подання заявки та тез доповідей в оргкомітет конференції – до 31 березня 2018 року;

- Оплата оргвнеску учасниками з’їзду/семінару – до 30 квітня 2018 року;

- Формування програми конференції та розсилка третього інформаційного

повідомлення (програма-запрошення) – до 15 травня 2018 року;

- Подання тексту статей за матеріалами виступів на конференції

у редколегії фахових журналів – до 15 жовтня 2018 року;

 

Співорганізатори:

Міністерство освіти та науки України

Національна академія наук України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова рада НАНУ з проблеми “Електрохімія”

Інститут загальної та неорганічної хімії

ім. В. І. Вернадського НАНУ

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Співголови:

Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Решетняк О.В., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Заступники голови:

Аксіментьєва О.І., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Дубенська Л.О., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Вчений секретар:

Глущак Т.С., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Секретаріат:

Бодаковська Ю.В., Макогон В.М., Стеців Ю.А.,

ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету:

Кафедра фізичної та колоїдної хімії,

Хімічний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Вулиця Кирила і Мефодія, 6

79005, м. Львів

Телефон: (032) 260-03-97

Інтернет-сторінка конференції:

http://chem.lnu.edu.ua/research/conferences

Електронна адреса:

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції

0 Comments
Posted on 27 Dec 2017 by admin

Оголошення

Візит делегації Чжензянського технологічного університету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України оголошує прийом до аспірантури на 2018р.

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Наші розробки

Наші партнери