ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

VIIІ Укр. з‘їзд з електрохімії, VI НП семінар «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 4–7 червня 2018 року, Львів

  

Перше інформаційне повідомлення

Львів – 2017

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас  взяти участь у роботі

VIIІ Українського з‘їзду з електрохімії

 за участю закордонних вчених

та

VI Науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених

«Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»,

присвячених 100-річчю Національної академії наук України,

які будуть проведені

4–7 червня 2018 року

на базі Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 Робочі мови: українська, англійська

 Тематика з’їзду:

 • фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:
 • електрохімічна термодинаміка;
 • теорія провідності розчинів та розплавів електролітів;
 • кінетика та механізми електрохімічних процесів;
 • технічна електрохімія;
 • електрохімічна енергетика;
 • фотоелектрохімія;
 • сенсорика та електрохімічні методи аналізу

 

Попередньо заплановано, що під час з’їзду працюватимуть такі секції:

Секція 1. Фундаментальні проблеми електрохімії та електрохімічна кінетика.

Секція 2. Хімічна енергетика та технічна електрохімія.

 

Представлення результатів досліджень буде можливе у вигляді:

 • пленарної чи секційної усної доповіді;
 • стендової доповіді;
 • заочної публікації матеріалів без особистої участі у з’їзді / семінарі.

 

Публікація матеріалів:

Матеріали конференції будуть опубліковані у Збірнику тез доповідей з’їзду / семінару.

 

Найкращі доповіді за поданням Програмного комітету конференції будуть рекомендовані до друку у фахових виданнях України з хімічних чи технічних наук, а саме:

 • Вісник Львівського університету, Серія хімічна;
 • Питання хімії та хімічної технології;
 • Праці Наукового товариства ім. Шевченка,
 • Хімічні науки;
 • Український хімічний журнал;
 • Хімія металів та сплавів.

  

Інформація про реєстрацію, правила оформлення тез доповідей, оргвнесок тощо будуть розміщені

у Другому інформаційному повідомленні

 

Співорганізатори:

Міністерство освіти та науки України

Національна академія наук України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова рада НАНУ з проблеми «Електрохімія»

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАНУ

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Співголови:

Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Гладишевський Р.Є., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Решетняк О.В., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Члени комітету:

Аксіментьєва О.І., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Андрійко О.О., НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", м. Київ;

Байрачний Б.І., НТУ "ХПІ", м. Харків;

Барсуков В.З., КНУТД, м. Київ;

Берсірова О.Л., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Білоус А.Г., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Варгалюк В.Ф., ДНУ ім. Олеся Гончара, ;

Ведь М.В., НТУ "ХПІ", м. Харків;

Веліченко О.Б., УДХТУ, м. Дніпро

Галюс З., Варшавський університет, м. Варшава, Польща

Данилов Ф.Й., УДХТУ, м. Дніпро;

Дзензерський В.О., ІТСТ НАНУ "Трансмаг", м. Дніпро;

Дікусар A.I., ІПФ АН Молдови, м. Кишинів, Молдова;

Єдловшкі П., Університет Кароля Естерхазі, м. Егер, Угорщина;

Зінченко В.Ф., ФХІ ім. О.В. Богатського НАНУ, м. Одеса;

Ідріссі А., Університет м. Лілль 1, Франція;

Каздобін К.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Калугін О.М., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків;

Кириллов С.О., МВЕХЕ НАНУ, м. Київ;

Колбасов Г.Я., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Кошель М.Д., УДХТУ, м. Дніпро;

Кошечко В.Г., ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАНУ, м. Київ;

Кублановський В.С., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Ларін В.І., ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків;

Лінючова О.В., НТУУ "КПІ", м. Київ;

Малєтін Ю.А., ІСПЕ НАНУ, м. Київ;

Мчедлов-Петросян М.О., ХНУ ім. В.Н. Кара-зіна, м. Харків;

Панов Е.В., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Пірський Ю.К., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Похмурський В.І., ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, м. Львів;

Пуд О.А., ІБОНХ НАНУ, м. Київ;

Сахненко М.Д., НТУ "ХПІ", м. Харків;

Сейтонен A.П., ENS Paris, м. Париж, Франція;

Татішвілі Г., ТДУ ім.. Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія;

Тульський Г.Г., НТУ "ХПІ", м. Харків;

Хома М.С., ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ, м. Львів;

Шольц Ф., Університет м. Грайфсвальд, Німеччина.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Співголови:

Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Решетняк О.В., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Заступники голови:

Аксіментьєва О.І., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Дубенська Л.О., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Вчений секретар:

Глущак Т.С., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

 Члени комітету:

Бодаковська Ю.В., Бойчишин Л.М., 

Герцик О.М., Дутка В.С., Жак О.В., Каличак Я.М.,

Ковалишин Я.С., Кунтий О.І., Остапович Б.Б.,

Ридчук П.В., Тимошук О.С., Хома М.С.,

Червінська Н.Р., Яцишин М.М.

 

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:

Кафедра фізичної та колоїдної хімії,

Хімічний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Вулиця Кирила і Мефодія, 6

79005, м. Львів

Телефон:

(032) 260-03-97

(044) 424-35-11

Електронна адреса:

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com

  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Оргкомітет

 

0 Comments
Posted on 03 Nov 2017 by admin

Оголошення

Візит делегації Чжензянського технологічного університету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України оголошує прийом до аспірантури на 2018р.

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Наші розробки

Наші партнери