Page 9 - дсрт
P. 9

9
           2. Вперше запропоновано подрібнювати боридні включення в структурі

        наплавлених шарів шляхом додавання до складу шихти ПД системи Fe–Cr–B–C

        порошку ПАМ (60%Al 40% Mg ). Встановлено, що додавання 1 мас. % порошку

        зумовлює диспергування зміцнювальної боридної фази у 7 разів.

           3. Вперше встановлено, що за наявності в шихті ПД 80Х20Р3Т порошку

        ПАМ у структурі наплавленого шару виділяються дрібнодисперсні (до 1 мкм)

        включення складнолегованих нітридів, які відчутно підвищують мікротвердість

        (в 1,2 рази) і, відповідно, зносотривкість (у 1,5 рази) наплавлених шарів.           Практичне значення одержаних результатів.

           За результатами проведених досліджень рекомендовано використовувати

        для відновлення деталей машин механічну вібрацію під час наплавлення. За її

        використання збільшується кількість центрів кристалізації у зварювальній ванні,

        що сприяє подрібненню структури, а саме, розмірів боридів, відбувається

        перерозподіл фаз. Такі зміни мікроструктури в 2,5 рази підвищують

        зносостійкість металу, наплавленого ПД системи Fe–Cr–B–C.

           Великогабаритні деталі, для яких важко реалізувати механічну вібрацію

        під час наплавлення, запропоновано наплавляти ПД 80Х20Р3Т, додатково

        легованим 1 мас. % порошку ПАМ. Внаслідок цього довговічність наплавленого

        металу за ударних навантажень зросла у 1,5 рази порівняно з шаром, отриманим

        із ПД базового складу.


           Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі основні наукові

        результати, положення та висновки отримані автором особисто. Постановка

        завдання та обговорення результатів досліджень проводилось разом з науковим

        керівником і співавторами публікацій. У публікаціях, написаних у співавторстві,

        здобувачеві належать: дослідження впливу структурно-фазової неоднорідності

        на зносостійкість наплавленого металу із ПД 80Х20Р3Т; виявлення впливу

        напряму вібрації та амплітуди коливання на диспергування структурних

        складових наплавленого металу із ПД Х10Р4Г2С; дослідження впливу

        додаткового легування магнієм шихти ПД Х5B3 на зносостійкість
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14