Page 8 - дсрт
P. 8

8
           Об’єкт дослідження – розроблення методів підвищення зносостійкості

        металу, наплавленого ПД системи Fe–Cr–B–C за додаткового впливу вібрації

        під час наплавлення або легування шихти ПД магнієм.

           Предмет дослідження – дослідити зміни мікроструктури, механічних

        властивостей та зносостійкості металу, наплавленого ПД системи Fe–Cr–B–C,

        спричинені використанням під час наплавлення вібрації та додатковим

        додаванням до шихти ПД порошку ПАМ.


           Використані методи дослідження. Зносостійкі шари наплавляли на
        підкладку 300×150 мм із сталі Ст. 3сп, використавши для цього серійну


        автоматичну головку АБС. Мікроструктуру наплавленого металу досліджували
        на електронному мікроскопі EVO 40 XVP. Вміст елементів у наплавленому


        металі визначали за допомогою детектора INCA. Фазовий склад наплавленого
        металу здійснювали на приладі DISCOVERY 7. Про розміри боридних включень


        судили за їх середнім розміром та визначали за допомогою програмного

        забезпечення Axio Vision. Зносостійкість наплавленого металу оцінювали за

        відомими методиками визначення величини зносу за випробувань закріпленим і

        незакріпленим абразивом, а для оцінювання зносу наплавленого металу за

        ударного навантаження створено спеціальне устаткування. Мікромеханічні

        характеристики наплавленого металу визначали методами динамічного

        індентування та склерометрії. Пошкодженість поверхні після ударних

        випробувань наплавленого шару оцінювали за її фрактографічними ознаками.

           Наукова новизна одержаних результатів


           1. Вперше встановлено закономірності впливу напряму та амплітуди
        механічної вібрації підкладки на структурно–фазовий склад, морфологію та


        розміри зміцнювальних включень у структурі шарів, наплавлених економно
        легованими ПД системи Fe–Cr–B–C під шаром флюсу. Встановлено, що


        механічна вібрація змінює фазовий склад наплавленого шару, кількість фази

        (FeCr)B зменшується, а кількість фази (FeCr) B зростає. Оптимізовано параметри
                                  2
        вібрації підкладки під час наплавлення її поверхні для модифікації структури

        наплавленого металу і досягнення максимальної зносостійкості.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13