Page 7 - дсрт
P. 7

7
        металів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України.

        Зокрема теми ―Встановлення закономірностей трансформації поверхневих

        шарів корозійнотривких сталей та композиційних матеріалів на нікелевій

        основі від фрикційного контакту в корозивних середовищах‖ № ДР

        0116U004949 (виконавець); ―Підвищення надійності та подовження ресурсу

        обладнання нафтогазовидобувної, переробної та комунальної галузей за

        рахунок збільшення його опірності корозійно-механічному руйнуванню‖ № ДР

        0116U006340 (виконавець).


           Мета роботи – підвищити зносостійкість наплавлених шарів з

        використанням економно легованих ПД системи Fe–Cr–B–C шляхом

        подрібнення включень боридів у їх структурі під дією вібрації під час

        наплавлення та додавання до шихти ПД порошку ПАМ, щоб продовжити

        довговічність нових та відновлених елементів устаткування (зокрема обладнання

        ТЕС).


           Для досягнення поставленої мети слід було вирішити наступні завдання:


          1. Обґрунтувати вибір матеріалів для наплавлення та технологію

           наплавлення захисних шарів.


          2. Обґрунтувати вибір обладнання для забезпечення вібрації деталей під час

           наплавлення.

          3. Дослідити вплив параметрів наплавлення на структуру і фазовий склад


           отриманих шарів.

          4. Дослідити вплив додавання до шихти ПД порошку алюміній-магнієвої

           лігатури (ПАМ) на мікроструктуру та механічні характеристики

           наплавленого шару.


          5. Дослідити опірність наплавлених шарів абразивному зношуванню за

           різних схем випроб (закріпленим і незакріпленим абразивом, ударом).


          6. Здійснити дослідно–промислову перевірку шарів, наплавлених на

           поверхню реальних конструкційних елементів.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12