Page 5 - дсрт
P. 5

5
                    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
        ПД–порошковий дріт;

        U –амплітудне значення давача, В;
         1
        U –значення одиниці перевантаження, В;
         1g
        S2–пластична складова, Н;

        h1–глибина проникнення під навантаженням, мкм;

        h2–глибина проникнення після зняття навантаження, мкм;

        L–діагональ відбитка, мкм;

        HV–значення мікротвердості, МПа;

        G–модуль Юнга, МПа;

        I –струм зварювання, А;
        зв

        U –напруга дуги, В;
         д
        V –швидкість подавання дроту, м/год;
         пд

        V –швидкість наплавлення, м/год;
         зв
        , –коефіцієнт форми наплавленого валика;

        e–висота підсилення, мм;

        g–ширини підсилення, мм;

        h–глибина проплавлення, мм;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10