Page 3 - дсрт
P. 3

3
          2.8. Методика дослідження зносостійкості за умов ударних

             навантажень

          2.9. Методика електрохімічних дослідження                     47

          2.10. Висновки                                  48

        РОЗДІЛ    3.  ДОСЛІДЖЕННЯ       ВПЛИВУ     ВІБРАЦІЇ    НА

        МІКРОСТРУКТУРУ          НАПЛАВЛЕНИХ         ШАРІВ      З    49

        ПОРОШКОВИХ ДРОТІВ


          3.1. Оптимізація технології наплавлення                      49

          3.2. Вплив вібрації на структуру наплавленого металу з
                                                   52
             порошкового дроту ПД Х10Р3Г2С

          3.3. Вплив вібрації на структуру наплавленого металу з
                                                   65
             порошкового дроту ПД 80Х20Р3Т

          3.4. Дослідження структури наплавленого металу з

             ПД   80Х20Р3Т     легованого    алюмінієво–магнієвою       70

             лігатурою ПАМ

          3.5. Висновки                                   75

        РОЗДІЛ 4. Вплив вібрації під час наплавлення покриву на його
                                                   76
        механічні характеристик


          4.1. Механічні характеристики наплавленого металу з
                                                   76
             порошкового дроту ПД Х10Р3Г2С

          4.2. Механічні характеристики наплавленого металу з
                                                   87
             порошкового дроту ПД 80Х20Р3Т
          4.3. Механічні характеристики наплавленого металу з


             ПД 80Х20Р3Т, з додатком порошку алюміній–магнієвої           92
             лігатури ПАМ


          4.4. Висновоки                                  95

        РОЗДІЛ. 5. АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ НАПЛАВЛЕНИХ
                                                   97
        ЗА ВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ШАРІВ

          5.1. Абразивна зносостійкість та механізм руйнування
                                                   97
             наплавлених     за  вібраційної   обробки    шарів   з
   1   2   3   4   5   6   7   8