Page 2 - дсрт
P. 2

2
                           ЗМІСТ

        Перелік умовних скорочень                               5

        ВСТУП                                         6

        РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ                          11

          1.1. Огляд методів наплавлення та види зносостійких
                                                   11
             матеріалів

          1.2. Електродугові методи наплавлення поверхневих шарів
                                                   12
             суцільними та порошковими дротами

          1.3. Електродні матеріали для електродугового наплавлення
                                                   15
             відновлених і захисних шарів

          1.4. Структура зносостійкого наплавленого металу                 17

          1.5. Підвищення зносостійкості наплавленого металу
                                                   25
             за умов ударних навантажень

          1.6. Підвищення механічних характеристик наплавленого
                                                   30
             металу за рахунок зовнішнього впливу

          1.7. Висновки                                   32

        РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ                      33

          2.1. Характеристика досліджуваних матеріалів                   33

          2.2. Методика і режими наплавлення покриттів
                                                   34
             порошковими дротами

          2.3. Методика вимірювання мікротвердості                     37

          2.4. Методика визначення фізико–механічних властивостей              38

          2.4.1. Методика динамічного індентування                     38

          2.4.2. Методика склерометрії                           39

          2.5. Методика фазового аналізу                          40

          2.6. Методика виготовлення мікрошліфів і дослідження
                                                   41
             мікроструктури наплавленого шару

          2.7. Методика     дослідження    абразивної    зносостійкості
                                                   44
             закріпленим і незакріпленим абразивом


                                                   46
   1   2   3   4   5   6   7