Page 13 - дсрт
P. 13

13
        захисних шарів використовують порошкові дроти з високим вмістом легуючих

        елементів, таких як хром, вуглець, марганець, молібден. Особливість процесу

        полягає в тому, що зварювальна дуга горить під шаром флюсу. Флюс

        необхідний для захисту зварювальної ванни від атмосферного впливу.

        Продуктивність наплавлення становить 25…30 кг/год [7]. Перевагою методу є

        простота процесу, що не потребує внесення змін у керування після його

        початкового налаштування порівняно з ручним процесом. Високий ступінь

        автоматизації наплавлення SAW якісно впливає на однорідність наплавлених

        шарів. Даним методом відновлюються деталі, які працюють за умов

        абразивного зношування за дії ударних навантажень та в корозивному

        середовищі [8].

           Най поширенішим методом відновлення зношених деталей на

        підприємствах різної величини є наплавлення в захисному газі (metal inert gas

        welding, MIG; metal active gas welding, MAG) плавким електродом. Процес

        протікає завдяки подачі через зварювальний рукав захисного газу та витратного

        матеріалу. Захисний газ виконує функцію захисту зварювальної ванни від

        атмосферного впливу. Переважно для наплавлення плавким електродом

        використовують суміші вуглекислого газу з аргоном (85 % CO  + 15 % Ar).
                                                2
        Оскільки процес наплавлення є більш стабільніший, ніж під час захисту

        вуглекислим газом, при цьому спостерігається стиснення дуги та зменшення

        розбризкування. Особливістю наплавлення в захисному середовищі є

        механізована подача дроту, що полегшує формування наплавленого шару.

        Даний метод переважно використовується для відновлення геометричних

        розмірів деталей. Основною перевагою наплавлення в захисній атмосфері є

        зручність у використанні, оскільки конструкція зварювального рукава дозволяє

        проводити наплавлення у важкодоступних місцях [9].

           Представником найсучаснішої технології зміцнення є лазерне наплав-

        лення. Використовується цей метод для особливо відповідальних деталей. У

        промисловому застосуванні переважно використовують порошок, як витратний

        матеріал для створення захисних поверхонь [10]. Максимально досяжна

        швидкість осадження для лазерної наплавки визначається, насамперед, мак-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18