Page 12 - дсрт
P. 12

12
           Недоліком такого методу є нерівномірність наплавленого металу по

        поверхні деталі. Інші методи, зокрема вібродуговий, електроімпульсний не

        забезпечують високої міцності, оскільки наплавлені шари мають наскрізні

        пори. На сьогодні у промисловості найбільше застосовується знайшов метод

        нанесення    зносостійкого    наплавленого    шару   шляхом    автоматичного

        наплавлення порошковими дротами під шаром флюсу. Цей метод є на 30 %

        дешевшим, аніж процес плазмового наплавлення та забезпечує ліпші

        санітарно–екологічні умови праці, ніж метод нанесення шарів у середовищі

        захисних газів.               1.2. Електродугові методи наплавлення поверхневих шарів

                    суцільними та порошковими дротами           Процес плазмового наплавлення (Plasma transfer arc, PTA) являє собою

        зварювальну технологію, що використовується для наплавлення зносостійких

        захисних покриттів на поверхні металів. Наплавлення PTA схоже на

        аргонодугове наплавлення в тому, що дуга утворюється між вольфрамовим

        електродоми і горить у захисному газі. Відмінність полягає у видозміненому

        факелі, оскільки конструкція враховує наявність водяного охолодження, яке

        дозволяє збільшити щільність енергії дуги [5].

           Часто для процесу PTAW матеріалом для формування наплавлених шарів

        слугує порошок, рідше використовують порошкові дроти. Коли на-

        плавлювальний матеріал є у вигляді порошку, то процес PTA не вимагає

        високої напруги, таким чином плазмове наплавлення має набагато менший

        перехід основи (< 10 %) у наплавлений шар. Основною перевагою є те, що

        дефектність наплавлених шарів є дуже низькою. Продуктивність наплавлення

        шарів в промислових умовах є в межах 2…30 кг/год, хоча деякі спеціальні

        пальники можуть дозволити збільшити продуктивність до 50 кг/год [6].

           Іншим методом формування захисного наплавленого металу є

        наплавлення під шаром флюсу (Submerged arc welding, SAW), що високо

        цінується за простоту та високу продуктивність. Як правило, для утворення
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17