Page 10 - дсрт
P. 10

10
        наплавленого металу; визначення механізму руйнування металу, наплавленого

        із застосуванням вібрації, за абразивного та ударного зношування.           Апробація результатів дисертації.

            Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на вітчизняних та

        міжнародних конференціях: Відкритих науково–технічних конференціях молодих

        науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН


        України ―Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні,

        діагностичні системи – КМН-2013, КМН-2015‖ (Львів, 2013, 2015 рр.),

        Міжнародних конференціях ―Проблеми корозії і протикорозійного захисту
        матеріалів – Корозія-2014, Корозія–2016‖ (Львів, 2014, 2016 рр.), Міжнародній


        науково-технічній конференції ―Теорія та практика раціонального проектування,
        виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій‖ (Львів, 2014 р.), ХII


        міжнародному симпозіумі українських інженерів–механіків МСУІМЛ–12 (Львів,

        2015 р.), VIII міжнародній конференції молодих учених та спеціалістів

        ―Зварювання та споріднені технології‖ (Київ, 2015 р.)

           У повному обсязі робота доповідалася та обговорювалася на

        розширеному засіданні наукового семінару ―Проблеми матеріалознавства та

        інженерії поверхні металів‖ Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка

        НАН України та розширеному засіданні кафедри зварювального виробництва

        та діагностики, відновлення металоконструкцій Національного університету

        ―Львівська політехніка‖.


           Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 статей (одна з
        них входить до науково–метричної бази даних SCOPUS, 5 статей входять до


        наукових журналів фахових видань, інші праці міжнародних конференцій).
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15