Page 1 - дсрт
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

           НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ―ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ‖                                            На правах рукопису                    ВОЙТОВИЧ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
                                               УДК 621.791.92


            ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ

          СИСТЕМИ Fe–Cr–B–C ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ                       05.02.01 – матеріалознавство

                   Дисертація на здобуття наукового ступеня

                        кандидата технічних наук

                                           Науковий керівник:

                                      Похмурська Ганна Василівна

                                          доктор технічних наук,

                                     старший науковий співробітник

                            Львів – 2017
   1   2   3   4   5   6