Page 15 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 15

15

                             РОЗДІЛ 1


             СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

                      МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ             1.1. Актуальність проблеми контролю якості металевих


         виробів неруйнівними методами.             Визначення    залишкового     ресурсу,   діагностика    стану   та

         продовження термінів експлуатації об'єктів - важливі сучасні завдання в

         енергетиці, хімічній промисловості, видобутку і переробці нафти і газу,


         а також інших галузях промисловості, в яких застосовуються

         техногенно-небезпечні виробництва, оскільки, як правило, у цих галузях

         спостерігається значне зношення обладнання в сукупності з неточними і

         неповними даними про прикладені навантаження [1].


             Якісне виробництво та надійна експлуатація металевих виробів

         характеризуються     макроскопічною      поведінкою     матеріалу,    яка

         безпосередньо залежить від особливостей його мікроструктури, умов та

         режимів експлуатації виготовлених з нього механізмів. Це висуває

         високі вимоги до чистоти матеріалів, рідких і газоподібних робочих


         середовищ, точності дотримання умов технологічних процесів,

         розрахунку надійності і довговічності роботи машин, приладів і

         пристроїв, аналізу їх реального стану. Поліпшення якості промислової

         продукції, підвищення надійності і довговічності устаткування і виробів

         можливо за умови вдосконалення виробництва і впровадження системи


         визначення якості готової продукції. Контроль якості продукції полягає

         в перевірці відповідності показників її якості встановленим вимогам. До

         недавнього часу на металургійних підприємствах, які випускають труби,

         на контролі було зайнято до 18-20% працівників, при цьому руйнуванню
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20