Page 8 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 8

8

            Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

          розробити простий та екологічно безпечний метод синтезу інгібіторів на

          основі переробки відходів деревообробної промисловості – кори та стружки

          дуба, сосни, берези, листя чаю; виявити основну діючу складову отриманих

          екстрактів;

          встановити механізм захисної дії розроблених інгібіторів стосовно сталі за дії

          нейтральних та кислих середовищ;

          розробити на основі екстрактів дубової сировини синергічні композиції;

          вивчити захисні властивості розроблених інгібіторів в залежності від їх


          концентрації, температури та часу дії;

          вивчити вплив інгібітора на основі екстракту дуба на бікарбонат-каробонатні

          перетворення;

          встановити особливості механізму дії інгібіторів на пластично деформованій

          поверхні сталі;

          дослідити вплив розробленого інгібітора на корозійну втому (КВ) та втомний

          ріст тріщини (ВРТ) у вуглецевих сталях у середовищі водогінної води.


            Об’єкт    дослідження:    процес   корозії   та  корозійно-механічного
        руйнування вуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах при дії


        інгібіторів на основі екстрактів з відходів деревообробної промисловості.

            Предмет дослідження: закономірності та механізм протикорозійної дії

        інгібіторів на основі відходів деревообробної промисловості при захисті

        вуглецевих сталей.

            Методи дослідження: Гравіметричний метод визначення швидкості

        корозії, солевідкладення, електрохімічні методи дослідження кінетики

        корозійного процесу (поляризація), адсорбційні (вимірювання крайового кута

        змочування, методи імпедансометрії), механічні (багатоциклове втомне

        руйнування, кінетика росту втомної тріщини), металографічні та фрактографічні

        дослідження поверхні зламу.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13