Page 7 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 7

7

        ефективних інгібіторів корозії вуглецевих сталей в кислих та нейтральних

        середовищах.


            Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота

        виконувалась у відділі діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

        Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, де здобувач був

        виконавцем таких бюджетних науково-дослідних робіт НАН України: НД 13–

        3.43 «Закономірності впливу експлуатаційних та корозійних чинників на

        деградацію структури і характеристики опору крихкому руйнуванню

        конструкційних сталей» (№ держреєстрації 01122U002788); НД ІІІ–110–15

        «Розроблення науково-методичних підходів до консервативного оцінювання

        корозійно-водневої деградації конструкційних сталей за їх характеристиками

        опору крихкому руйнуванню» (№ держреєстрації 0115U000119, 2012-2014 рр.);

        проекту комплексної програми «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації

        конструкцій, Ресурс» наукових досліджень НАН України «Розроблення

        технології синтезу та випуск дослідної партії інгібіторів корозії та

        солевікладення на основі переробки відходів деревообробної промисловості та

        їх  впровадження     для   підвищення    довговічності    теплоенергетичного

        обладнання» (№ держреєстрації 01154004010, 2015–2017 рр.), а також

        госпдоговорів: №1267 «Розроблення технології інгібіторного захисту локальної

        водооборотної системи від корозії та солевідкладення» (АТ «СКФ Україна»,

        2014 р.), № 1297 від 2.02.2015 р. «Визначення ефективності інгібіторів

        багатофункціонального призначення» (НВК «Галичина»).


            Мета і задачі досліджень. Мета роботи полягає у розробленні методу

        синтезу, встановленні закономірностей та механізму захисної дії екологічно

        безпечних інгібіторів на основі переробки відходів деревообробної

        промисловості для протикорозійного захисту вуглецевих сталей теплообмінного

        обладнання в нейтральних та кислих середовищах.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12