Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

5

              ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

                        СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

        К – швидкість корозії;

        П – глибинний показник корозії;

        Z – ступінь інгібіторного захисту;

        γ – коефіцієнт гальмування швидкості корозії інгібітором;

        θ – ступінь заповнення поверхні;

        R – поляризаційний опір;
         p
        Е – потенціал корозії;

        І – струм корозії;

        і – густина струму корозії;

        i – густина граничного дифузійного струму;
         d
        b , b – константи Тафеля катодної та анодної реакцій відповідно;
           a
         k
        E – енергія активації;
         a
        ΔΨ – зміщення адсорційного потенціалу;
          1
        W – термодинамічна робота адгезії;
          a

         рг – поверхневий натяг розчину;

          – крайовий кут змочування;

        δ – ступінь деформації;

        ПАР – поверхнево активна речовина;
                                                  1/2
         K – пороговий розмах коефіцієнта інтенсивності напружень, МПа м ;

        da/dN – швидкість росту втомної тріщини, м/цикл;

        КДВР – кінетична діаграма втомного руйнування;

        РВТ – ріст втомної тріщини.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10