Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

4

         5.3 Фрактографічні дослідження зламів зразків після випробувань на

           багатоциклову корозійну втому………….…….……………...……….. 101

         5.4 Вплив робочих середовищ на циклічну тріщиностійкість сталі........... 108

         5.5 Висновки до розділу 5 …………………………..……...………………. 113

         ВИСНОВКИ ……………………………..………………………………..... 115

         СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………..…… 117

         ДОДАТКИ………………………………………………………………...… 136

           Додаток А……………..………………………………………….………. 136

           Додаток Б……………..………………………………………….…….… 155

           Додаток В……………..………………………………………….………. 156
   1   2   3   4   5   6   7   8   9