Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

3

           сировини титрометричним методом….................................................... 51

         2.11 Фрактографічні дослідження……………………................................ 52

         2.12 Обробка експериментальних результатів…........................................ 53

         РОЗДІЛ 3 ІНГІБУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ В НЕЙТРАЛЬНИХ

             СЕРЕДОВИЩАХ ЕКСТРАКТІВ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ ТА

             КОМПОЗИЦІЇ НА ЇХ ОСНОВІ ………………………...………...... 55

         3.1 Розроблення методики та отримання екстрактів відходів деревини… 55

         3.2 Протикорозійні властивості екстрактів у водогінній воді………..…... 59

         3.3 Розроблення синергічних композицій на основі екстракту дуба…...... 66

         3.4 Вплив інгібітору ТИС–4 на солевідкладення……………..…………… 75

         3.5 Дослідження ефекту післядії інгібітору ТИС–4 на сталі 20 у

           водогінній воді………………………………………….…..…………… 76

         3.6 Порівняльна характеристика інгібіторів для захисту сталей у воді…. 77

         3.7 Висновки до розділу 3………………….……………….………...…….. 79

         РОЗДІЛ 4 ПРОТКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИСВОСТІ ЕКСТРАКТІВ В

               КИСЛИХ СЕРЕДОВИЩАХ…………………………………… 81

         4.1 Ефективність екстрактів дуба та чаю у середовищі 5%-ого

           розчину HCl………………………………………………………….…... 81

         4.2 Вплив інгібітору ТИС–4 на розчинення карбонату кальцію.……...…. 88

         4.3 Ефект післядії інгібітору ТИС–4 у середовищі соляної кислоти…….. 91

         4.4 Порівняльна характеристика інгібіторів для захисту сталі у 5% HCl.. 93

         4.5 Розроблення     технології    кислотно-інгібіторного      очищення

           конденсаторів та випарників від солей твердості та продуктів

           корозії…………………………………………………………………… 94

         4.6 Висновки до розділу 4 …………….…………………………….……… 97

         РОЗДІЛ 5 ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ ДУБА НА КОРОЗІЙНО-

               МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ…..… 98

         5.1 Вплив деформації на змочування поверхні сталі.……...…………..…. 98

         5.2 Вплив екстракту дуба на опір вуглецевої сталі корозійній втомі у

           водогінній воді гладких зразків.…............................................................ 100
   1   2   3   4   5   6   7   8