Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

2


                              ЗМІСТ


         ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

         СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ……………………………………………….. 5

         ВСТУП….…………………………………………………..……………..…. 6

         РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД…………..………..………….….. 12

         1.1 Вплив інгібіторів на корозію сталей в нейтральних середовищах…... 12

         1.2 Інгібіторний захист сталі в нейтральних середовищах від локальної

           корозії..…………………………………………..................................….. 15

         1.3 Інгібування корозійно-втомного руйнування сталі…….…................... 16

         1.4 Роль інгібіторів в гальмуванні солевідкладення………..……………... 24

         1.5. Інгібітори кислотної корозії металів……………………………...……. 26

         1.6. Застосування рослинної сировини у протикорозійному захисті…..… 28

         1.7 Застосування таніну рослинного походження в корозійному захисті

           заліза та сталі…………………………………………….………............. 30

         1.8 Механізм захисної дії танінів в кислих середовищах…………...……. 33

         1.9 Постановка задачі досліджень.…………...………….…..……............... 35

         РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ…………...…....... 36

         2.1 Досліджувані матеріали……………………………………..……….…. 36

         2.2 Гравіметричний метод визначення швидкості корозії……….……….. 37

         2.3 Електрохімічні методи досліджень……………….…….……….……... 38

         2.4 Дослідження кінетики перетворення бікарбонату кальцію в

           карбонат і процесу солевідкладення……….………………………..…. 41

         2.5 Дослідження крайових кутів змочування………..…………...………... 43

         2.6 Дослідження ефекту післядії інгібітору……………………………….. 44

         2.7 Випробування на багатоциклову корозійну втому…............................. 45

         2.8 Методика визначення циклічної корозійної тріщиностійкості……..... 46

         2.9 Кислотно-інгібіторне очищення конденсаторів від солей твердості

           та продуктів корозії.…………………………………………………….. 50

         2.10 Методика визначення вмісту танінів у екстрактах рослинної
   1   2   3   4   5   6   7