Page 15 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 15

15

            1.2. Інгібіторний захист сталі в нейтральних середовищах від

        локальної корозії            Як згадувалось вище, при недостатній концентрації анодних інгібіторів

        відбувається неповна пасивація поверхні. В результаті густина струму на

        вільній поверхні збільшується і різко інтенсифікується анодне розчинення з

        активної поверхні. Локалізація корозійного процесу змінює характер

                                      –
        корозійного середовища. Продукти катодної (OH ) і анодної реакцій, які раніше
        взаємно нейтралізувались, при неповній пасивації, також локалізуються. Так, в

        області переважних анодних ділянок рН середовища знижується до 2–4 [9].

        Крім того, часткова пасивація поверхні призводить до утворення активно-

        пасивної пари, в якій різниця потенціалів може сягати 0,4–0,6 В. Такі явища

        мають місце в зазорах[10, 11], щілинах та тріщинах[12–15].

            З попереднього виходить, що в нейтральних середовищах найбільш

        широко використовуються інгібітори анодної дії. Вони гальмують швидкість

        корозії сталі за рахунок зменшення активної частини електрода і за рахунок

        сповільнення переходу іонів металу в розчин. Але при цьому інтенсивність

        корозії не завжди зменшується. Вона залежить не тільки від ступеня заповнення

        поверхні, але і від контролюючого чинника корозійного процесу і

        поляризаційних характеристик металу в даному середовищі [16].

            Аналіз зміни цих факторів в присутності інгібіторів показав наступне.

        Якщо контролюючим фактором корозії є тільки анодний процес, інгібітори

        навіть при концентраціях, недостатніх для повної пасивації поверхні, не будуть

        збільшувати інтенсивність корозії на її активній частині. При частковому

        катодному контролі анодний інгібітор, який діє лише за рахунок зменшення

        активної поверхні, інтенсифікує локальну корозію [17]. Надійний захист в

        даному випадку досягається лише при достатній концентрації інгібітору. При

        повному катодному контролі анодні інгібітори посилюють не тільки

        інтенсивність корозії активної частини електроду, але можуть збільшувати і


        загальну корозію.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20