Page 14 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 14

14

        недоліків, а саме, підсилення корозії сталі при підкислені середовища або при

        недостатній їх концентрації [5]. Останнім часом з екологічних міркувань

        (токсичність) застосування хроматів, біхроматів та ін. обмежене.

            Інгібітори, які утворюють на поверхні сталі важкорозчинні сполуки

        (фосфати, карбонати, борати, силікати), гальмують анодну реакцію. При цьому

        слід враховувати, що якщо метал залишається в активному стані (часткове

        покриття поверхні при малій концентрації інгібітору), то швидкість розчинення

        активної частини електрода різко збільшується. При достатніх концентраціях

        інгібітору значна частина поверхні металу покрита важкорозчинними

        сполуками, внаслідок чого точки пасивації зменшуються і стає можливим

        пасивація    гідроксил-іонами    або   розчиненим    киснем.   Гідроксил-іони

        продукуються при гідролізі цього типу інгібіторів. Приймаючи безпосередню

                                      –
        участь в елементарному акті розчинення, OH  утворюють із залізом і його
        сплавами проміжний комплекс і при потенціалах, позитивніших + 0,2 В,

        пасивують метал, а від’ємніших + 0,2 В – прискорюють анодну реакцію.

            Зокрема, механізм захисної дії фосфатів більшість дослідників [6, 7]

        представляють як специфічну пасивацію, зумовлену осадженням з електроліту

        погано розчинних фосфатів заліза і пасивацію за рахунок взаємодії металу з

        киснем. Такий механізм захисту пояснює і той факт, що фосфати (і бензоати)

        ефективні лише в присутності кисню – «рушійної сили» корозійного процесу.

            Крім того, існує клас інгібіторів, які впливають безпосередньо на катодну

        реакцію:

                                     –
                                –
                        O + 2H 0 + 4e →4OH .                    (1.2)
                            2
                         2

            Сполуки такого типу (наприклад, солі цинку і кальцію) зв’язують
        гідроксил у важкорозчинний гідрат, який осідає на поверхні металу. Внаслідок

        утруднення доступу кисню реакція сповільнюється. Проте, такі речовини здатні
        повністю гальмувати корозію лише в суміші з іншими інгібіторами анодної або


        змішаної дії [8].
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19