Page 13 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 13

13

        властивостями; з слабкими окислювальними властивостями, які містять аніон

            n-
        MeO ; сполуки без окислювальних властивостей, але такі, які утворюють
           4
        важкорозчинні продукти.

            В першому випадку струм окисно-відновної реакції повинен перевищити

                                                    2
        струм пасивації заліза в нейтральному середовищі (50–250 мА/см ). Цей
        принцип реалізується тільки в сполуках, які містять легко відновлюваний аніон

        і катіон, який добре адсорбується. Адсорбція або хемосорбція катіону,

        зменшуючи площу активної поверхні, робить можливим пасивацію металу

                                   2
        аніоном при густині струму 5–10 мА/см . Найтиповішими представниками
        таких інгібіторів є нітро- і динітробензоати, які відновлюються у водному

        середовищі.

            Інгібітор виступає в ролі «передпасиватора», зсуваючи потенціал

        електроду настільки , що стає можливим утворення пасивувального оксиду за

        рахунок кисню води:

                                        +
                    2Fe O + H O – 2e =3γFe O + 2H .                 (1.1)
                                    3
                           2
                                   2
                      3
                        4

            Пасивний шар, що виникає в середовищах, які містять такі інгібітори, не
        відрізняється від аналогічних оксидних фаз, утворених при анодній пасивації
        сталі.
                                    n-
            Сполуки зі спільним аніоном MeO  (хромати, біхромати, нітрати,
                                    4
        молібдати, вольфрамати, ферати та ін.) не приймають участі в катодному

        процесі. Частково пасивуючи сталь, вони виводять значну частину поверхні зі


        сфери анодної реакції. Найдостовірніше утворення хемосорбційної плівки
        пасивувальних іонів. Така плівка витісняє адсорбовані молекули води,


        гальмуючи при цьому анодне розчинення. Деякі автори [3] вважають, що сили,
        які утримують пасивувальні іони на поверхні металу, слабкіші ніж хімічні, тому


        відбувається тільки адсорбція. В будь-якому випадку, за рахунок адсорбції або
                       n-
        хемосорбції іонів MeO , стає можливою, як і в першому випадку, пасивація за
                      4
        рахунок кисню води. Проте, їх пасивувальні властивості в присутності
                        –
                                –
                            2–
        активувальних іонів (Cl , SO , NO ) внаслідок конкурувальної адсорбції
                                3
                           4
        можуть суттєво погіршитись [4]. Крім цього, такі сполуки мають низку інших
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18