Page 12 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 12

12

                              РОЗДІЛ 1

                        ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД            Одним з ефективних засобів уповільнення корозії металів є застосування

        інгібіторів. Їх дія пов’язана з адсорбцією на поверхні металу або утворенням з

        катіонами металу важкорозчинних сполук; зменшенням площі активної

        поверхні та зниженням енергії активації корозійного процесу. В залежності від

        впливу на кінетику корозійного процесу існують інгібітори катодного, анодного

        та змішаного типів.

            За механізмом дії розрізняють інгібітори адсорбційного (за рахунок

        утворення захисної плівки, що зменшує площу контакту металу з середовищем)

        і пасивувального типу (утворюють важкорозчинні сполуки чи комплекси з

        катіонами металів).

            Особливе місце займають інгібітори комплексної дії, що здатні

        гальмувати не лише корозію, але й корозійно-механічне руйнування в

        середовищах з різним рН та солевідкладення, що часто спостерігається в

        нейтральних середовищах.            1.1 Вплив інгібіторів на корозію сталей в нейтральних середовищах            Пасивний стан сталей можна досягнути з допомогою зовнішнього

        анодного струму, або шляхом впливу хімічних речовин на парціальні складові

        корозивного процесу, а саме: збільшення поляризації анодної реакції,

        збільшення поляризації обох електродних реакцій, зменшення поляризації

        катодного процесу за рахунок збільшення окисно-відновного потенціалу

        системи [1].

            Крім того, гальмування процесу корозії можна здійснити, застосовуючи

        катодні інгібітори, які збільшують поляризацію катодного процесу.

            Інгібітори нейтральних середовищ можна умовно згрупувати [2]


        наступним    чином:   сполуки   з  сильно   вираженими окислювальними
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17