Page 10 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 10

10

        зародження короткої тріщини змінюється від міжзеренного в неінгібовані воді

        до крізьзеренного, що пов’язано з утворенням танатних комплексів на

        ювенільних поверхнях.

                                                  3
           8. Вперше виявлено, що екстракт дуба в концентрації 2 г/дм  не тільки
        усуває корозійний вплив середовища на низькочастотний ВРТ у вуглецевій

        сталі, але й забезпечує швидкості руйнування істотно нижчі, ніж на повітрі.


            Практичне значення одержаних результатів. Запропонований простий

        та екологічно безпечний метод синтезу інгібіторів з відходів деревообробної

        промисловості, що базується на екстракції діючих речовин вихідної сировини

        водно-спиртовим розчином. Встановлено, що екстракти з відходів перероблення

        дуба (стружка, кора) та синергічні композиції на їх основі є інгібіторами корозії

        вуглецевих сталей не лише в нейтральних, але і в кислих середовищах.

            Розроблений технологічний регламент на синтез синергічної композиції

        ТИС на основі відходів перероблення дубової сировини. Отриманий продукт

        пройшов дослідно-промислову перевірку в умовах кислотно-інгібіторного

        очищення технологічного обладнання від солевідкладень і продуктів корозії та

        впроваджений на Рожищенській філії ТзОВ «Терра Фуд» (Волинська область)

        та на ТзОВ «Інтер Фуд» (м. Тульчин, Вінницька область).


            Особистий внесок здобувача. Основні експериментальні дані та

        узагальнення, що становлять суть дисертації, отримані та сформульовані

        автором самостійно. У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві

        належить: розроблення ефективної методики синтезу інгібіторів на основі

        екстрактів дубової кори [174]; порівняння захисних властивостей природнього

        та синтетичного танінів та проведення поляризаційних досліджень інгібіторів

        [176]; вплив високомодульних силікатів на електрохімічні властивості сталі 20 у

        нейтральних середовищах [177]; імпедансометричні дослідження плівок

        утворених внаслідок адсорбції на поверхні сталі екстрактів з кори та стружки

        дуба та композицій на їх основі [178]; особливості корозійно-втомного

        руйнування сталі 35 у інгібованій воді [181, 183]; оцінка впливу концентрації
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15