Page 8 - 2
P. 8

8

            Актуальність теми

            У видобувному продукті більшості нафтогазових родовищ і воді

         Чорного моря, де експлуатуються морські платформи, присутній сірко-

         водень. Важливою передумовою забезпечення надійності та роботоздатності

         нафтогазовидобувного обладнання та споруд на морському шельфі є

         встановлення його впливу на корозійно-механічну тривкість металу, з якого

         воно виготовлене. Роботоздатність сталей і сплавів за таких умов

         визначають, переважно, в насичених H 2S розчинах за статичних навантажень.

         Однак бурові платформи та обладнання в умовах морського шельфу зазнають

         циклічних навантажень від удару хвиль, вібрації механізмів, дії вітру тощо,

         що може пришвидшити розвиток пошкоджень у металах. Роботоздатність

         сталей у сірководневих середовищах проаналізовано в працях: Г.В. Карпенка,

         І.І. Василенка, Р.К. Мелехова, О.І. Радкевича, І.С. Шпарбера, B. Graig, A.I.

         Keda, O. Vosikovsky та інших. Однак корозійно-втомне руйнування сталей у

         сірководневих середовищах практично не вивчене.

            Аналіз численних експериментальних даних та запропонованих

         механізмів корозійного розтріскування (КР) і корозійної втоми металів

         вказує, що головними чинниками, відповідальними за їх руйнування, є


         локальне електрохімічне розчинення та водневе окрихчення. Залежно від
         хімічного складу, механічних характеристик, термічної обробки сталі, виду


         навантаження і властивостей середовищ роль кожного з них у зародженні та
         розвитку тріщини може змінюватися в широких межах. Переважна більшість


         дослідників вважає, що в сірководневих середовищах основним фактором
         пришвидшеного руйнування є водневе окрихчення металів, яке пов’язане зі


         швидкістю корозії, зокрема, ефективністю водневої деполяризації. Тому

         вивчення закономірностей корозійно-механічного руйнування трубних

         сталей і їх зварних з’єднань (ЗЗ) та встановлення його визначального

         чинника – актуальне науково-технічне завдання, вирішення якого сприятиме

         розробленню заходів для належної роботоздатності обладнання за наявності

         сірководню.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13