Page 7 - 2
P. 7

7

                              ВСТУП

             Проблема захисту сталей і сплавів від руйнування, спричиненого

         сірководнем, постала ще у 50-х роках минулого століття у зв’язку з

         освоєнням родовищ природного газу з домішками H 2S. З того часу вона не

         перестає домінувати в нафтогазовидобувній та переробній промисловості,

         оскільки сірководень присутній у видобувних продуктах багатьох родовищ,

         зокрема, приблизно третини українських, умови експлуатації яких дедалі

         жорсткішають. Обриви обсадних колон, руйнування газопроводів, газокон-

         денсатного та іншого устаткування часто зводять нанівець уже зроблені

         затрати та можуть призвести до аварійних ситуацій зі значними екологіч-

         ними наслідками та нещасними випадками серед персоналу.

             Негативний вплив сірководню слід враховувати також, вибираючи

         матеріали для обладнання геотермальних електростанцій, об’єктів, які

         зазнають дії морської води, приміром, глибоководних морських конструкцій,

         балонів зі стисненим природним газом для автомобільного транспорту,

         напружених елементів будівельних конструкцій, які перебувають під

         впливом промислової атмосфери тощо.


             Упродовж останніх років інтенсивно розвивається видобуток нафти та
         газу на шельфі Чорного моря, для чого використовують дороге унікальне


         обладнання. Специфіка експлуатації металоконструкцій в Чорному морі
         полягає у значній агресивності морського середовища та в наявності в


         придонному та глибоководному шарах сірководню, що сприяє зростанню
         швидкості корозії в 1,5-3 рази. Таким чином морська техніка зазнає дії ко-


         розії двох типів: у поверхневій зоні – за участю кисню, а в глибоководних та

         придонних зонах – сірководневої, яка протікає з виділенням водню і

         призводить до суттєвого окрихчення металу та його розтріскування. Ситуація

         ускладнюється дією статичних і циклічних навантажень (залишкові зварні

         напруження, удари хвиль, циклічні навантаження від роботи обладнання

         тощо), які викликають зародження та розвиток тріщин і можуть призвести до

         пришвидшеного руйнування обладнання.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12