Page 5 - 2
P. 5

5

                      ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

         рН – водневий показник;

         t – температура, С;


         С HΣ – сумарна концентрація десорбованого водню, ppm;


         С Н200 – концентрація десорбованого за 200 С водню, ppm;


         С Н800 – концентрація десорбованого за 800 С водню, ppm;


         σ R – порогове середнє значення циклічного асимеричного навантаження, МПа;


          m – середнє значення циклічного асимеричного навантаження, МПа;


          -1 – границя малоциклової втоми, МПа;


          -1с – границя малоциклової корозійної втоми, МПа;


          пор – порогове напруження за корозійного розтріскування, МПа;


          – відносне видовження, %;


          – відносне звуження, %;


          – ступінь деформації, %;


          а – амплітуда циклічного навантаження, МПа;


          0,2 ( т) – умовна границя текучості, МПа;


          в– границя міцності, МПа;


          – тривалість випробувань, год;


          р – час до руйнування зразків, год;


         R – коефіцієнт асиметрії;

                                                       ½
         К Iscc – пороговий коефіцієнт інтенсивності напружень у середовищі, МПа·м ;

         f – частота навантажень, Гц;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10