Page 3 - 2
P. 3

3

         РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СТАТИЧНИХ І ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

               ТА ЇХ СУМІСНОЇ ДІЇ НА ОПІР ТРУБНИХ СТАЛЕЙ

               КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОМУ РУЙНУВАННЮ

               У СІРКОВОДНЕВОМУ РОЗЧИНІ NACE                           52

             3.1. Опір сталей корозійному розтріскуванню та корозійній втомі    52

             3.2. Тріщиностійкість сталі 20 і 30ХМА під статичними

                і повторно-статичними навантаженнями

               у сірководневому розчині NACE                              63

             3.3. Висновки                                      66

         РОЗДІЛ 4. ОПІР ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ СТАЛІ 17Г1СУ

             СТАТИЧНИМ І ЦИКЛІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

             У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ                                  69

            4.1. Вплив статичних і асиметричних циклічних навантажень

              на довговічність зварних з’єднань сталі 17Г1СУ                   69

            4.2. Вплив пор у зварному шві на опір

               сірководневому розтріскуванню                            73

            4.3. Вплив попередньої корозії в сірководневому середовищі

               на корозійно-механічні властивості ЗЗ сталі 17Г1СУ                76


            4.4. Корозійна тріщиностійкість різних зон
               зварного з‘єднання під статичним навантаженням                  79


            4.5. Висновки                                      80
         РОЗДІЛ 5. КОРОЗІЯ, НАВОДНЮВАННЯ


             ТА КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ
            СТАЛЕЙ У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ                 82


            5.1. Взаємозв’язок швидкості корозії та ступеня

               наводнювання сталі 17Г1СУ у розчинах різної агресивності     82

            5.2. Вплив статичних та циклічних навантажень

               на наводнювання сталей 20, 17Г1СУ та 30ХМА                    94

            5.3. Вплив статичних та циклічних навантажень

               на наводнювання сталі 12Х21Н5Т                              109
   1   2   3   4   5   6   7   8