Page 2 - 2
P. 2

2

                               ЗМІСТ         Перелік умовних скорочень                                          5

         ВСТУП                                               7

         РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД                                 14

            1.1. Вплив умов навантаження та середовища

               на корозійно-механічне руйнування металів                      14

            1.2. Роль параметрів циклу в руйнуванні сталей

               у корозивних середовищах                                       23

            1.2.1. Вплив частоти навантажування та форми циклу

               на корозійну тріщиностійкість сталей                         23

            1.2.2. Вплив коефіцієнта асиметрії циклу R                            25

            1.3. Вплив зварних з’єднань на корозійно-механічне

               руйнування сталей                                       27

            1.4. Роль водню у процесах корозії та корозійно-механічного

               руйнування металів у сірководневих середовищах              30

            1.4. Висновки                                      33

         РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ                           34


            2.1. Характеристика сталей для випробувань                       34
            2.2. Випробувальні середовища                              34


            2.3. Дослідження опору сірководневому
               корозійному розтріскуванню                                 35


            2.4. Дослідження статичної корозійної тріщиностійкості сталей      40
            2.5. Дослідження схильності сталей до корозійно-механічного


               руйнування за сумісної дії статичних і циклічних навантажень     43

            2.6. Дослідження опору сталей малоцикловій втомі                      45

            2.7. Метод вакуумної екстракції за підвищених температур                46

            2.8. Порівняння результатів визначення кількості водню

               в армко-залізі різними методами                              49

            2.9. Металографічні та металофізичні методи досліджень                 50
   1   2   3   4   5   6   7