Page 15 - 2
P. 15

15

             У процесі експлуатації нафтопроводів можливі технологічні та аварійні

         відключення насосних агрегатів або зміна режиму їх роботи. Викликані цим

         коливання тиску в трубопроводі призводять до циклічної зміни напружень у

         тілі труби, під дією яких за наявності агресивних середовищ розвивається

         корозійно-втомне руйнування. Особливо актуальним це є для бурових

         платформ для видобутку вуглеводнів [19-22], оскільки саме вони зазнають


         циклічних навантажень від удару хвиль, вібрації механізмів, дії вітру.

         Вібрації механізмів спричинюють багатоциклову, а удари хвиль і дія вітру –

         малоциклову втому. Враховуючи, що частота навантажень від ударів хвиль

         становить 0,17 Гц [23], можна вважати, що воно працює в умовах

         малоциклового асиметричного навантаження, а вклад статичної і циклічної

         складових в руйнування буде визначатися коефіцієнтом асиметрії,

         відповідно, середнім навантаженням циклу [24].

             Аналіз численних експериментальних даних та запропонованих

         механізмів корозійного розтріскування (КР) і корозійної втоми вказують на

         однакову електрохімічну природу цих процесів з відмінностями,

         характерними для циклічного навантаження [25, 26]. Вважається, що

         головними чинниками, відповідальними за руйнування і при КР, і при

         корозійній втомі, є адсорбційне зниження міцності, локальне електрохімічне


         розчинення та водневе окрихчення [76]. Залежно від хімічного складу,

         механічних характеристик, термічної обробки сталі, виду навантаження і

         властивостей середовища питома вага в зародженні та розвитку тріщини

         кожного з цих чинників може змінюватися в широких межах. Але

         ототожнювати ці два види руйнування, як це роблять деякі дослідники,

         помилково, вважає автор [27]. Дійсно, КР протікає лише в специфічних

         середовищах. Зараз відомо понад 220 таких систем «метал-середовище» зі

         схильністю металу до КР [28], на відміну від корозійної втоми, для якої

         число аналогічних систем набагато більше. Тому, досліджуючи взаємовплив

         КР і корозійної втоми, слід розглядати, як мінімум, два типи таких систем: зі
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20