Page 14 - 2
P. 14

14

                              РОЗДІЛ 1

                         ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

             1.1. Вплив умов навантаження та середовища на корозійно-механічне

         руйнування металів
             Важливою передумовою забезпечення високої надійності та

         роботоздатності нафтогазовидобувного обладнання та морських споруд на

         морському шельфі є достовірний прогноз впливу сірководеньвмісних

         середовищ з різним ступенем агресивності на корозійно-механічну тривкість

         металу, з якого воно виготовлене [1, 2]. Як відомо, сірководень присутній і у

         видобувних продуктах, і в невеликих кількостях у морській воді. Обладнання

         в процесі експлуатації зазнає також комбінованої дії статичних і циклічних

         навантажень, тому може руйнуватися внаслідок сірководневого корозійного


         розтріскування під напруженням (СКРН) і корозійної втоми.

             Вид випробувань на опір металу малоцикловій втомі вибирають,

         орієнтуючись на характер зміни навантаження у процесі експлуатації виробу

         [3]. Випробування можуть бути «м′якими» (контролівний параметр –

         граничне напруження) або «жорсткими» (контролівний параметр – гранична

         деформація) [4]. Методики випробувань на корозійну малоциклову втому, і

         традиційні, і з використанням принципів лінійної механіки руйнування, а


         також відповідне устаткування детально описані в роботах [5-11].

             Зараз розробка нафтових і газових родовищ супроводжується

         зростаючою кількістю технічних (високі тиски, температура, агресивні

         пластові води, глибокі, в тому числі похилі, та горизонтальні свердловини),

         екологічних та економічних проблем. Усе це гостро ставить питання про

         необхідність забезпечення якості конструкцій, в т.ч. зварних і на стадії

         виготовлення, і їх експлуатації [12-18]. Особливої гостроти набуває ця

         проблема в зв‘язку з інтенсивним освоєнням шельфу Чорного та Азовського

         морів.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19