Page 13 - 2
P. 13

13

            Особистий внесок здобувача

            Аналіз літературних даних, основні експериментальні результати та тео-

         ретичні узагальнення, які становлять суть дисертації, отримані здобувачем

         самостійно.


            Апробація результатів дисертації

            Основні результати роботи доповідались і обговорювались на:
                I науково-технічній конференції “Молодіжний електрохімічний

         форум” (Харків, 2008);

                міжнародній конференції “Механіка руйнування матеріалів і

         міцність конструкцій” (Львів, 2009, 2014);

                 відкритій науково-технічній конференції молодих науковців і

         спеціалістів ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України ”Проблеми корозійно-

         механічного руйнування. Інженерія поверхні” (Львів, 2009, 2015);

                 міжнародній науково-технічній конференції “Технологія-2012”

         (Сєвєродонецьк, 2012);
                 науковій конференції “Теорія та практика раціон. проектування,

         вигот. і експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів, 2012);

                 ХІІ   міжнародній    конференції    “Проблеми    корозії   та

         протикорозійного захисту матеріалів” (Львів, 2014);

                 першій міжнародній науково-технічній конференції-виставці

         «Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой и

         химической промышлености» (Бердянск, 2013);
                 XV науковій конференції «Львівські хімічні читання – 2015».

         (Львів, 2015);

                  науковій конференції “Сучасні проблеми електрохімії: освіта,

         наука, виробництво” (Харків, 2015).


             Публікації

             Основний зміст дисертації відображено у 17 наукових публікаціях, з

         них – 6 у наукових фахових виданнях, 2 патентах України та 9 у збірниках

         матеріалів конференцій.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18